Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Baranów Sandomierski

  Miasto na Równinie Tarnobrzeskiej, nad Wisłą, na skraju Tarnobrzeskiego Okręgu Siarkowego. 1,5 tys. mieszkańców. Wzmiankowany w 1135, prawa miejskie 1623-1896 i od 1934. Późnorenesansowy kościół p.w. św. Jana Chrzciciela. Renesansowy zamek z czterema okrągłymi basztami na narożach i wieżą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iwonicz Zdrój

  Miasto w dolinie Iwonickiego Potoku, na pn. krawędzi Beskidu Niskiego, na pd. od wsi Iwonicz. 2 tys. mieszkańców. Uzdrowisko w zacisznej dolinie, ma czy­ste powietrze z dużą zawartością jodu i bro­mu. Tutejsze źródła mineralne (szczawy) opisał już Wojciech Oczko, nadworny lekarz Stefana Batorego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blizne

  Wieś lokowana za czasów Kazimierza Wielkiego w 1366 r, na Pogórzu Dynow-skim nad Stobnicą u stóp wzgórza zwane­go Parnasem 7 km na pn. od Brzozowa. Na wzniesieniu w otoczeniu starych drzew  znajduje się późnogotycki drewniany ko­ściółp.w. Wszystkich Świętych. Zbudowa­ny na przełomie XV/XVI w. z grubych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jarosław

  Miasto powiatowe nad Sanem; linia kol. Kraków-Przemyśl. 42 tys. mieszkańców.

  Osadnictwo bardzo stare, pierwsza wzmianka z 1152 w latopisie Nestora. Prawa miejskie w XIV w. Był tu port na Sanie; XV-XVII w. wielkie jarmarki, na których bywali kupcy z Europy i Azji.

  Obecnie ośrodek przemysłu cukier­niczego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóbrka

  Wieś w gminie Chorkówka na Pogórzu Jasielskim nad potokiem Bagnisko (lewy dopływ Jasiołki), około 10 km od Krosna. Pierwsza wzmianka w 1277. Lokowana na prawie niemieckim w 1397. Na terenie wsi  znane były już od dawna naturalne wycieki „oleju skalnego", używanego przez okolicz­ną ludność do celów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalwaria Pacławska

  Wieś i ośrodek pątniczy w Parku Krajobra­zowym Pogórza Przemyskiego.

  W 1668 Andrzej Maksymilian Fredro założył kalwarię na wzgórzu (465 m n.p.m.) na terenie wsi Pacław i sprowadził Fran­ciszkanów. Ich obecny, barokowy zespół klasztorny powstał w 1770-75 z fundacji Szczepana Dwernickiego, rozbudowany w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarnorzeki

  W Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym, w pobliżu wsi Czarnorzeki, znajduje się rezerwat geologiczny „Prządki" 0 pow. 14 ha, utworzony w 1957. Obej­muje skały o wysokości ponad 20 m, fantazyjnie ukształtowane przez erozję wietrzną. Największe to „Prządka Matka" 1 „Prządka Baba". Legenda...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolbuszowa

  Miasto na Płaskowyżu Kolbuszowskim. 9 tys. mieszkańców. Od pocz. XVIII w. prywatne miasteczko wśród Puszczy Sandomierskiej, znane z pro­dukcji mebli. Kościół z XVIII-XIX w; Muzeum Regionalne w klasycystycznej synagodze z XIX w.; d. zajazd z XIX w.; pozostałości zespołu pałacowego Lubomirskich. Około...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czerteż k. Sanoka

  Osada wzmiankowana w 1439. Obecnie w granicach Sanoka. Dawna cerkiew greckokatolicka wzniesiona w 1742, restau­rowana w 1968-69, obecnie kościół pa­rafialny. Drewniana, trójdzielna, nakryta jedną ośmiopolową kopułą, otoczona sobotami.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paczków

  Miasto na Przedgórzu Sudeckim, nad Nysą Kłodzką, 7 km od jeziora Otmuchowskiego. 8 tys. mieszkańców.

  Miasto powstało w 1254, jako gród mający zabezpieczyć pd.-zach. obszary księstwa nyskiego. Znacznie zniszczone w czasie wojen husyckich. Podupadło po wojnie  siedmioletniej (1756-1763) i sekularyzacji...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 800

  praca w formacie txt

Do góry