Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  LECLERC PHILIPPE właśc. Jacques Philippe de Hauteclocąue (1902-1947) - marszałek

  Francuski oficer, absolwent akade­mii wojskowej Saint-Cyr (1924 r.), w chwili wybuchu II wojny świato­wej byl szefem sztabu francuskiej 4 dywizji piechoty stacjonującej w *Ardenach. W maju i czerwcu 1940 r. walczył w szeregach 2 gru­py pancernej w rejonie Warndt. Po zawieszeniu broni wyjechał do Londynu, gdzie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEAHY WILLIAM DANIEL (1875-1959) - admirał

  Amerykański oficer marynarki wo­jennej, w 1937 r. objął stanowisko szefa operacji morskich (najwyższe stanowisko w amerykańskiej mary­narce wojennej).

  W 1939 r. prze­szedł na emeryturę i wyjechał do Puerto Rico jako gubernator. W 1941 r. objął stanowisko ambasa­dora przy rządzie *Vichy. Odwoła­ny w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAYCOCK ROBERT (1907-1968) - generał

  Dowódca oddziału komandosów (nazwanego od jego imienia Lay-force) zorganizowanego w lutym 1941 r.; walczył na Pustyni Zacho­dniej, prowadząc akcje dywersyjne na tyłach wojsk włoskich. W maju 1941 r. po inwazji Niemców na * Kretę brał udział w osłanianiu ewakuacji wojsk alianckich z połu­dniowej części...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAVAL PIERRE (1883-1945) polityk

  Wielokrotny minister spraw zagra­nicznych i premier rządu francu­skiego w okresie międzywojennymOpóźniał podpisanie paktu francusko-radzieckiego i usiłował nawiązać dobre stosunki z WłochamiW styczniu 1935 r. wspólnie z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Samuelem Hoare'em opracował plan zakończenia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LATTRE DE TASSIGNY JEAN-MARIE-GABRIEL de (1889-1952) - generał

  Francuski oficer, absolwent szkoły oficerskiej Saint-Cyr (1911), pod­czas I wojny światowej wyróżnił się jako oficer piechoty, dowodził 14 dywizją piechoty w czasie walk z Niemcami w 1940 r. Po upadku Francji pozostał w armii rządu *Vichy i od września 1941 r. do września 1942 r. dowodził wojskami...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANGNER WŁADYSŁAW (1896-1972) - generał

  Żołnierz Legionów Polskich wcielo­ny w 1917 r. do armii austriackiej, w 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. W okresie międzywojennym był m.in. zastępcą II wiceministra spraw wojskowych, dowódcą Okręgu Kor­pusu Łódź i dowódcą Okręgu Kor­pusu Lwów. Od 12 września 1939 r. kierował obroną Lwowa przed...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANDING VEHICLE TRACKED (LVT) - amfibie

  Amerykański pojazd gąsienicowy przystosowany do poruszania się po lądzie i wodzie, skonstruowany w 1940 r. -jako wzorzec posłużył pojazd używany do niesienia pomo­cy ofiarom powodzi w Kalifornii w 1935 r. Pokaz wojskowej wersji pojazdu nazwanego LVT odbył się 5 listopada 1940 r.

  Próby wypadły pomyślnie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANCASTER, Avro - samolot

  Ciężki bombowiec brytyjski, uzna­ny za najlepszy samolot tego typu z używanych w czasie wojny w Eu­ropie, powstał w polowie 1940 r. Zakłady Avro przystąpiły wówczas do przebudowy nieudanego samolo­tu * Manchester, z którego wykorzy­stano 75% części. W usterzeniu tyl­nym i w centropłacie wprowadzono...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /2 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWANTUŃSKA ARMIA - japońskie oddziały wojskowe

  Japońskie oddziały wojskowe utwo­rzone w 1907 r. dla ochrony południowo mandżurskiej linii kolejo­wej.

  W 1919 r. otrzymały status samodzielnej armii, czemu towa­rzyszyła opinia elitarności ściąga­jąca w szeregi Armii Kwantuńskiej najzdolniejszych oficerów (m.in. późniejszy premier Japonii Hideki *Tojo...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KW - czołg

  Produkcja seryjna radzieckiego ciężkiego czołgu nazwanego KW-1 (od inicjałów ludowego komisarza obrony Klimenta Woroszyłowa), za­projektowanego w 1938 r. przez ze­spół konstruktorów Zakładów im. Kirowa w Leningradzie, ruszyła w 1940 r. Jesienią 1941 r. zakłady ewakuowano do Czelabińska, ale jeszcze przed...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 519

  praca w formacie txt

Do góry