Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  LEXINGTON - okręt

  Nazwę tę nosiły dwa amerykań­skie lotniskowce. Pierwszy, typu Saratoga, zwodowany 7 kwietnia 1925 r., został uszkodzony bomba­mi i torpedami japońskich samolo­tów z lotniskowców *Shokaku i Zuikaku podczas bitwy na Morzu *Koralowym 8 maja 1942 r. Gdy załoga walczyła z pożarem, samo­loty, które wcześniej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEO 451 Liore et OHvier - samolot

  Francuski bombowiec najlepszy samolot *Armee de 1' Air został oblatany 16 stycznia 1937 r. Za­projektował go Jean Mercier. Mi­mo dobrych wyników prób pro­dukcja rozwijała się powoli; do czerwca 1940 r. francuskie siły powietrzne otrzymały tylko 452 z zamówionych 1700 samolotów. Po wybuchu II wojny światowej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LENINO - bitwa 1943 r.

  Miejscowość w Białoruskiej FSRR; w jej rejonie toczyły się walki, w których wzięła udział polska 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem gen.Zygmunta *Berlinga, działająca w składzie radzieckiej 33 armii Frontu Zachodniego. Skierowanie do walki polskiej jednostki miało głównie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /2 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LENINGRAD - obrona 1941-44

  Miasto w północno-zachodniej czę­ści Rosji, miało ogromne znaczenie gospodarcze i strategiczne. Fabryki Leningradu dawały 10% krajowej produkcji. Fabryka nr 174 im. Kli-menta Woroszyłowa produkowała czołgi *T-34. W Zakładach im. Kiro­wa skonstruowano ciężki czołg *KW i tam w 1940 r. uruchomiono...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /13 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEND-LEASE

  Amerykańska pożyczka wojenna dla państw sprzymierzonych, udzielana na podstawie ustawy o pożyczce i dzierżawie (Lend--Lease Act) uchwalonej przez Kon­gres Stanów Zjednoczonych 11 marca 1941 r. Upoważniała pre­zydenta do sprzedaży, wydzierża­wiania lub pożyczania materiałów wojennych państwom, których...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /2 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEMAY CURTIS E. (1906-1990) - generał

  Amerykański pilot od 1928 r., przed II wojną światową zyskał uznanie jako nawigator US Army Air Corps. W 1942 r. przybył do Wielkiej Bry­tanii w stopniu pułkownika, aby do­wodzić 305 grupą bombową (305 Bomb Group) amerykańskiej 8 ar­mii lotniczej. W grudniu tego roku zaprojektował nową formację...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEIPZIG - okręt

  Niemiecki lekki krążownik zwodo­wany 18 października 1929 r., w chwili wybuchu II wojny świato­wej został skierowany do działań na Bałtyku przeciwko polskiej flocie. 13 grudnia 1939 r. w czasie akcji stawiania min u ujścia rzeki Tyne (Wielka Brytania) uszkodziła go tor­peda wystrzelona przez brytyjski...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEIGH-MALLORY TRAFFORD (1892-1944) - generał

  Brytyjski lotnik z czasów I wojny światowej, w 1919 r. wstąpił do tworzonych właśnie sił powietrz­nych *RAF.

  Od 1938 r. dowodził 12 grupą myśliwską (12 Fighter Group), a następnie do 1942 r. 11 grupą myśliwską. Był zwolenni­kiem stosowania taktyki tzw. duże­go skrzydła (*Big Wing), co...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEESE OLIVER (1897-1978) - generał

  Brytyjski oficer, w 1940 r. był za­stępcą szefa sztabu *Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego walczące­go we Francji. W 1942 r. w Afryce Północnej dowodził XXX korpusem 8 armii w czasie (tzw. drugiej) bitwy pod el * Alamejn, a następnie w wal­kach na Sycylii i Półwyspie Apeniń­skim. W grudniu 1943 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEEB WILHELM von (1876-1956) - feldmarszałek

  Oficer niemiecki, w wieku 19 lat roz­począł służbę w armii bawarskiej. Walczył w czasie I wojny światowej, a następnie służył w Reichswehrze. W latach 1930-38 dowodził VII okrę­giem wojskowym i 2 grupą wojsk (Gruppenkommando). W związku z kryzysem, jaki zapoczątkowało usunięcie dowódcy wojsk...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 194

  praca w formacie txt

Do góry