Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  LUCAS JOHN (1890-1949) - generał

  Amerykański oficer sztabowy, w 1943 r. był zastępcą gen. Dwighta D. *Eisenhowera, dowódcy wojsk amerykańskich na europejskim tea­trze działań wojennych. W styczniu 1944 r. dowodził operacją lądowania wojsk alianckich pod *Anzio-Nettu-no. Po opanowaniu wybrzeża zde­cydował skupić wszystkie siły na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOTNISKOWCE

  Okręty zaopatrzone w pomost umoż­liwiający start i lądowanie samolotów, pojawiły się na morzach w końcu I wojny światowej. W 1917 r. admira­licja brytyjska zdecydowała się na przebudowę statku pasażerskiego Conte Rosso (budowanego dla Włoch) na lotniskowiec o wyporności 15 775 t i długości pokładu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /6 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LÓHR ALEXANDER (1885-1947) - generał

  Austriacki oficer, głównodowodzącylotnictwem Austrii do czasu *Anschlussu w 1938 r. Dowodził 4 flotą powietrzną (Luftflotte) w wojnie z Polską we wrześniu 1939 r. W cza­sie kampanii bałkańskiej 1941 r. je­mu podlegały jednostki lotnicze i spadochronowe, które przeprowa­dziły zwycięską operację...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITWINOW MAKSIM właśc. Meir Wallach (1876-1952) - polityk

  Radziecki polityk, uczestnik ruchu rewolucyjnego od 1898 r. Od 1907 r. przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie poślubił Ivy Low, Angielkę, mającą rozległe koneksje w sferach politycznych. Po zwycię­stwie rewolucji październikowej w 1917 r. został mianowany posłem w Londynie. Od 1921 r. był...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIST WILHELM (1880-1971) - feldmarszałek

  Oficer niemiecki, uczestnik I woj­ny światowej. Od 1923 r. służył w Reichswehrze. Po zajęciu Austrii przez Niemców w 1938 r. dowodził niemieckimi wojskami na terenie te­go kraju. W czasie wojny z Polską we wrześniu 1939 r. dowodził nie­miecką 14 armią w składzie Grupy Armi i „Południe" (Heeresgruppe...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGHTNING P-38, Lockheed - samolot

  Amerykański samolot myśliwski za­projektowany w zakładach Lockheed w 1937 r. na podstawie zamówienia dowództwa Korpusu Sił Powietrz­nych Armii Stanów Zjednoczonych (US Anny Air Corps), poszukujące­go szybkiego samolotu przystosowa­nego do walki na dużej wysokości.Prototyp XP-38 oblatano 27 stycznia 1939 r. i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERTY - statki

  Amerykańskie statki handlowe o pojemności ok. 10 500 DWT, bu­dowane masowo, głównie do trans­portu materiałów wojennych. Ode­grały istotną rolę w 11 wojnie świa­towej, umożliwiając masowe przewozy materiałów wojennych ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii i ZSRR. Przy ich konstruk­cji

  Amerykanie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEYTE ZATOKA - bitwy morskie 1944 r.

  Do obrony Wysp Filipińskich i roz­gromienia amerykańskich sił inwa­zyjnych Japończycy skierowali flo­tę podzieloną na cztery grupy: - centralna wiceadm. Takco Ku-rity (5 pancerników, wśród których były 2 największe okręty świata, *Yamato i Mu-sashi, 10 ciężkich krążowni­ków, 2 lekkie krążowniki. 15...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEYTE - bitwa 1944 r.

  Wyspa w środkowej części Wysp Fi­lipińskich (między Luzonem i Min-danao), zajęta przez wojska japoń­skie 20 kwietnia 1942 r. W 1944 r. Amerykanie, po odzyskaniu części obszarów poludniowo-zachodniego Pacyfiku, postanowili uderzyć na Fi­lipiny, które miały stać się bazą do dalszych operacji przeciwko...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEY ROBERT (1890-1945) - polityk

  Niemiecki polityk, członek partii nazistowskiej (NSDAP) od 1923 r., utracił pracę w koncernie IG Farben ze względu na prowadzenie agitacji politycznej i alkoholizm. W latach 1925-28 był gauleiterem południo­wej Nadrenii. W maju 1933 r. przy­stąpił do likwidowania wolnychzwiązków zawodowych, którychmiejsce...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /886

  praca w formacie txt

Do góry