Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  MACZEK STANISŁAW (1892-1995) - generał

  Polski oficer, w czasie I wojny światowej powołany do armii au­striackiej, walczył na froncie wło­skim. W listopadzie 1918 r. rozpo­czął służbę w Wojsku Polskim; na czele ochotniczej kompanii z Kro­sna brał udział w walkach z Ukraiń­cami na terenie Małopolski, a na­stępnie był dowódcą lotnej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACCHI M.C. 202 FOLGORE („Piorun") - samolot

  Najlepszy włoski samolot myśliw­ski; opracował go Mario Castoldi, wykorzystując konstrukcję swojego poprzedniego samolotu *Macchi M.C. 200, który poddał przeróbkom polegającym głównie na zainstalo­waniu silnika Daimler Benz 601 A-l o mocy 1075 KM. Próby prototypu oblatanego 10 sierp­nia 1940 r. wykazały...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACCHI M.C.200 SAETTA („Błyskawica") - samolot

  Włoski jednomiejscowy samolot my­śliwski zaprojektowany przez Mario Castoldiego w 1935 r., oblatany 24 grudnia 1937 r. Próby wykazały, że jest to wytrzymały, zwrotny samolot o dużej prędkości wznoszenia, ale słabo uzbrojony i rozwijający niedo­stateczną prędkość w locie pozio­mym. W 1938 r. wygrał...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACARTHUR DOUGLAS (1880-1984) - generał

  Jeden z najwybitniejszych i najbar­dziej kontrowersyjnych dowódców amerykańskich, absolwent akademii wojskowej West Point (1903), w czasie I wojny światowej był sze­fem sztabu, a następnie dowódca 42 dywizji piechoty walczącej we Francji. W okresie międzywojen­nym m.in. doradca wojskowy prezy­denta Filipin...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁA/5 i ŁA/7 - samoloty

  Skonstruowany przez radzieckiego konstruktora Siemiona Ławoczkina jednomiejscowy myśliwiec o drew­nianej konstrukcji przewyższał pod względem zwrotności niemieckie samoloty myśliwskie *Messersch-mitt Bf 109 i *Focke-Wulf Fwl90A w locie na wysokości do 3600 m. Konstruktor zdecydował się na zastosowanie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAGG/1 i ŁAGG/3 - samoloty

  Zaprojektowany przez radzieckich konstruktorów Siemiona Ławoczki-na, W. Gorbunowa i M. Gudkowa jednomiejscowy myśliwiec ŁAGG/1 (1/22) odbył pierwszy lot w marcu 1939 r. Napęd zapewniał silnik M/105M, a samolot uzbrojony był w działko kal. 20 mm lub 23 mm i dwa najcięższe karabiny maszyno­we kal. 12,7 mm...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LYSANDER, Westland - samolot

  Brytyjski dwumiejscowy samolot towarzyszący, którego prototyp oblatano 15 czerwca 1936 r., rozpo­czął służbą w RAF w końcu 1938 r. Początkowo używany był przez od­działy *Brytyjskiego Korpusu Eks­pedycyjnego, stacjonujące we Francji od września 1939 r., a później po­wszechnie wykorzystywano go w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUZON - bitwy 1941-42, 1944-45

  Największa wyspa (105,7 tys. km2) w archipelagu Wysp Filipińskich, miała szczególne znaczenie strate­giczne - obsadzona przez wojska amerykańskie zamykała flocie ja­pońskiej dostęp do Morza Połu-dniowochińskiego i blokowała możliwość uderzenia na Półwysep Maląjski i *Singapur. Głównodowo­dzący...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /5 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUGER PARABELLUM MODEL 1908 (P08) - pistolet

  W końcu XIX wieku niemiecki ru­sznikarz Georg Luger zmodyfiko­wał pistolet Borchardta z 1894 r. (m.in. zwiększając kaliber z 7,65 mm do 9 mm). Zakłady Deutsche Waffen und Munitionsfabrik (DWM) rozpoczęły seryjną pro­dukcję. Po dalszych udoskonale­niach konstrukcji pistoletu, w 1908 r. wprowadzono go do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUFTWAFFE - niemieckie siły powietrzne

  Niemieckie siły powietrzne powołał do życia tajny rozkaz Adolfa Hitle­ra z 1 marca 1935 r., ogłoszony pu­blicznie 8 dni później. Działania zmierzające do odtworze­nia lotnictwa wojskowego w Niem­czech, prowadzone już w latach dwudziestych, nabrały rozmachu po objęciu władzy przez Hitlera (styczeń 1933...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /9 933

  praca w formacie txt

Do góry