Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  MANNERHEIMA LINIA - umocnienia

  System fińskich umocnień obron­nych na Przesmyku Karelskim cią­gnących się od jez. Ładoga do Zato­ki Fińskiej, w odległości 25-80 km od granicy fińsko-radzieckiej, wybu­dowany w latach 1929-39 i nazwany imieniem marsz. Carla Gustafa von *Mannerheima. Gdy 30 listopada 1939 r. wojska radzieckie uderzyły na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANNERHEIM CARL GUSTAF EMIL von (1867-1951) - marszałek

  Oficer fiński, jako żołnierz armii ro­syjskiej (przed 1917 r. Finlandia na­leżała do Rosji) brał udział w woj­nie rosyjsko-japońskiej (1904-05) i w I wojnie światowej. W grudniu 1917 r., po uzyskaniu przez Finlan­dię niepodległości, objął naczelne dowództwo armii i w 1918 r. kiero­wał nią w walce z...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANCHESTER, Avro - samolot

  Jeden z najbardziej nieudanych bry­tyjskich samolotów bombowych średniego zasięgu. Prototyp obla-tano w lipcu 1939 r., a w końcu 1940 r. pierwsze samoloty dostar­czono 207 dywizjonowi RAF. W nocy z 24 na 25 lutego 1941 r. 6 samolotów dokonało pierwszego nalotu na Brest (Francja).

  Chociaż wszystkie powróciły...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALTA - bitwy 1940-43

  Niewielka wyspa 95 km na południe od Sycylii, od 1800 r. należąca do Wielkiej Brytanii, odegrała dużą ro­lę w walkach na Morzu Śródziem­nym, gdyż samoloty startujące z kil­ku lotnisk oraz okręty z bazy w La Valletta atakowały włoskie konwoje z zaopatrzeniem dla wojsk w Afry­ce Północnej. Pierwszy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /3 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALINOWSKI RODION (1898-1967) - marszałek Związku Radzieckiego

  Uczestnik I wojny światowej, od 1919 r. służył w Armii Czerwonej. W chwili wybuchu wojny radziec-ko-niemieckiej (czerwiec 1941 r.)  dowodził 48 korpusem strzelec­kim, a następnie: w sierpniu 1941 r. objął dowództwo 6 armii, w grudniu - Frontu Południowego, w lipcu i sierpniu 1942 r. był zastęp­cą...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALAJE - bitwa 1941-42

  Zdobycie Półwyspu Malajskiego i *Singapuru, największej brytyj­skiej bazy wojskowej w tym rejonie, miało dla Japończyków szczególne znaczenie: umożliwiałoby dostęp do surowców (głównie kauczuku - 38% światowej produkcji, i cyny - 58%) i dawałoby dobre pozycje wyjściowe do uderzenia na Holenderskie Indie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /2 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAJSKI IWAN (1884-1975) - polityk

  Radziecki ambasador w Londynie od 1932 do 1943 r., działał aktyw­nie na rzecz pozyskania dla swojego kraju jak największej pomocy wo­jennej oraz jak najszybszego otwar­cia drugiego frontu. Odwołany do Moskwy, objął stanowisko zastępcy ludowego komisarza spraw zagra­nicznych i w tym charakterze ucze­stniczył...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAGINOTA LINIA - umocnienia

  System umocnień wzdłuż wscho­dniej granicy Francji, powstał w la­tach 1929-34 z inicjatywy ministra wojny Andre Maginota. Plan roz­mieszczenia fortyfikacji, opracowa­ny w 1926 r. przez Specjalną Komi­sję Obrony Terytorium (Commision Speciale de Defense du Territoire), zaakceptowała rok później Najwyż­sza...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /3 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAGIC - kryptonim

  Wspólna operacja dowództw wojsk lądowych i marynarki wojennej Sta­nów Zjednoczonych podjęta w 1939 r. w celu złamania szyfrów japońskich. Później kryptonim ten wykorzystywano dla oznaczenia ak­cji odczytywania depesz wysyła­nych drogą radiową przez rząd i do­wództwa wojsk Japonii. W tym ce­lu połączono...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADAGASKAR - walki 1942 r.

  Duża wyspa (595 tys. km2) na Oce­anie Indyjskim u wybrzeży Afryki, w chwili wybuchu II wojny świato­wej pozostawała we francuskim władaniu (od końca XIX w.). Gu­bernator wyspy po upadku Francji w czerwcu 1940 r. złożył deklarację wierności rządowi *Vichy, co wo­bec zawarcia traktatu Vichy-Japonia 29...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /2 619

  praca w formacie txt

Do góry