Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  MDI (Ministry of Defence) - organizacja

  Brytyjska organizacja naukowa za­kamuflowana pod nazwą „Minister­stwo Obrony 1", powołana w 1939 r. pod kierownictwem mjr. Millisa Jefferisa w celu konstruowa­nia specjalnych rodzajów broni. W czasie wojny opracowała 26 ty­pów broni, w tym *PIAT-a oraz spe­cjalne wyposażenie używane przez brytyjską 79...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAUS - czołg

  Prace nad skonstruowaniem nie­mieckiego superciężkiego czołgu Ferdinand Porsche rozpoczął w czerwcu 1942 r. na rozkaz Adol­fa Hitlera. Zdecydował się na nie­konwencjonalne rozwiązania: przedział z silnikiem umieścił po­środku wozu, natomiast przedział bojowy z dwoma działami kal. 128 mm i 75 mm...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAUD - organizacja

  Brytyjska organizacja kierowana przez fizyka George'a Thompsona, której celem było ustalenie możli­wości skonstruowania bomby ato­mowej i jej militarnego znaczenia. Pierwotnie działała pod nazwą Podkomitetu ds. bomby U (Sub-committee on the U-bomb), w 1940 r. przyjęła nic nie znaczącą nazwę MAUD. W lipcu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATSUOKA YOSUKE (1880-1946) - polityk

  Japoński polityk, rozpoczął karierę dyplomatyczną wkrótce po ukoń­czeniu studiów w Stanach Zjedo-czonych. W latach 1919-20 uczestniczył w paryskiej konferencji po­kojowej. W 1930 r. zasiadł w parla­mencie z ramienia partii Seiyukai. W latach 1932-33 był przedstawi­cielem Japonii w Lidze Narodów. W lipcu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATAPAN - bitwa 1941 r.

  Bitwa floty włoskiej i brytyjskiej ro­zegrana na wysokości przylądka Ma­tapan na Peloponezie (grecka naz­wa - Tainaron) miała istotne znacze­nie, gdyż podważyła potęgę i ducha walki floty włoskiej. W końcu marca 1941 r. dowództwo marynarki włoskiej skierowało zespół okrętów adm. Ange-lo Jachino...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASCHINENGEWEHR MG 42 - karabin maszynowy

  Niemożność wyposażenia armii w dużą liczbę karabinów maszyno­wych MG 34, których produkcja okazała się zbyt pracochłonna, ko­sztowna i powolna, skłoniła dowódz­two niemieckich wojsk lądowych do poszukiwania broni tańszej i łatwiej­szej w produkcji. Takim karabinem okazał się MG 42. Nie jest pewne...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASCHINENGEWEHR MG 34 - karabin maszynowy

  Produkowany od 1930 r. pod nazwą MG 30 w zakładach Waffenfabrik Solothurn AG w Szwajcarii (filia za­kładów Rheinmetall), sprzedawany do Austrii i na Węgry (ok. 3 tys eg­zemplarzy). Nie zyskał uznania do­wództwa wojsk niemieckich, które przekazało tę broń zakładom Mau-serwerke w celu wprowadzenia zmian. W...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASCHINENGEWEHR MG 15 - karabin maszynowy

  Skonstruowany w 1929 r. w filii za­kładów Rheinmetall, działającej od tego roku w Szwajcarii pod nazwą Waffenfabrik Solothurn AG. Pier­wotnie był przeznaczony do uzbro­jenia samolotów. W czasie wojny lotnictwo zażądało broni większego kalibru, co skłoniło producenta do przystosowania MG 15 dla potrzeb...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSHALLA WYSPY - bitwa 1944 r.

  Grupa 36 atoli koralowych tworzą­cych archipelag w Mikronezji na Pacyfiku, teren mandatowy Japonii od 1919 r. Archipelag wszedł w skład zewnętrznego pierścienia obrony Japonii, a w styczniu 1944 r. stał się obiektem ataku wojsk ame­rykańskich. Wbrew przewidywa­niom Japończyków, którzy spodzie­wali się...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSHALL GEORGE CATLETT (1880-1959) - polityk

  Amerykański dowódca i polityk, absolwent Virginia Military Insti-tute; w czasie I wojny światowej walczył we Francji jako szef od­działu operacyjnego amerykań­skiej l armii piechoty. Zyskał wówczas uznanie, koordynując w 1918 r. przemarsz trzema droga­mi 600 tys. żołnierzy z 2700 dzia­łami. W okresie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 777

  praca w formacie txt

Do góry