Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  MINY LĄDOWE

  Ładunki wybuchowe w obudowie, z zapalnikiem, przeznaczone do ni­szczenia żołnierzy i sprzętu wroga, były powszechnie stosowane w cza­sie II wojny światowej. Umieszcza­ne tuż pod powierzchnią ziemi, wy­buchały pod ciężarem pojazdu lub żołnierza, gdy postawił na nich sto­pę lub naciągnął przewód...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /3 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIMOYECQUES - miasto

  Miejscowość w północnej Francji, w rejonie której na początku 1943 r. Niemcy rozpoczęli budowę gigan­tycznej wyrzutni pocisków *V-3.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MILCHKUH („mleczna krowa") - okręty podwodne

  Niemieckie okręty podwodne typu XIV zaopatrujące w paliwo, amuni­cję i żywność *U-booty działające na Atlantyku.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MILCH ERHARD (1892-1972) - feldmarszałek

  Jeden z twórców potęgi niemieckich sił powietrznych (* Luftwaffe), ka­rierę wojskową rozpoczął w czasie I wojny światowej, gdy służył w si­lach lotniczych, a później w straży granicznej i policji. W 1926 r. pod­jął pracę w niemieckich liniach lot­niczych Lufthansa. W 1929 r. został ich dyrektorem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKOŁAJCZYK STANISŁAW (1901-1967) - polityk

  Działacz ruchu ludowego, po kam­panii wrześniowej 1939 r. przedo­stał się przez Węgry do Francji, gdzie w październiku tego roku ob­jął stanowisko wiceprzewodniczą­cego Rady Narodowej Rzeczypo­spolitej Polskiej.

  Od września 1941 r. był wicepremierem i ministi-em spraw wewnętrznych, a 14 lipca 1943 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIG-1 i MIG-3 - samoloty

  Radziecki samolot myśliwski prze­znaczony do walki na dużej wyso­kości, zaprojektowany przez Artio-ma Mikojana i Michaiła Guriewi-cza, oblatano 5 kwietnia 1940 r. jako 1-61. Po zmianie nazewnictwa w * Wojenno-Wozdusznych Siłach nazwano go MiG-1. Okazał się do­brym samolotem w walce na dużej wysokości, ale...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIDWAY - bitwa 1942 r.

  Opanowanie atolu w zachodniej części Wysp Hawajskich oraz znaj­dującej się tam amerykańskiej bazy morskiej i lotniczej dowództwo ma­rynarki japońskiej uznało za ko­nieczne dla stworzenia na Pacyfiku zewnętrznego pasa baz osłaniają­cego Japonię.

  Uderzenia miały do­konać okręty floty dowodzonej przez...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /6 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAKSASA LINIA - umocnienia

  System umocnień zbudowanych w latach 1936-41 z inicjatywy gen. Ioannisa *Metaksasa na pograni­czu z Bułgarią. Rozciągał się na dystansie ok. 350 km od Aleksan-drupolis do rzeki Axios (Wardar) i składał z ok. 1200 schronów bo­jowych, z których ok. 700 tworzy­ło grupy warowne.

  Na całej linii było 41 grup...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAKSAS IOANNIS (1871-1941) - polityk

  Szef sztabu armii greckiej w latach 1913-17, objął urząd premiera Gre­cji w kwietniu 1936 r., a kilka mie­sięcy później rozwiązał parlament i ustanowił władzę dyktatorską. W 1940 r. potrafił zjednoczyć naród do walki z agresją włoską. Był zde­cydowany przeciwstawić się niebez­pieczeństwu agresji...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESSYNA - port

  Miasto portowe na północno-wschodnim wybrzeżu Sycylii, było głównym celem alianckich wojsk, które 10 lipca 1943 r. wylądowały na wyspie. Plan opanowania Mes-syny i odcięcia drogi odwrotu od­działom państw „osi" na Półwysep Apeniński nie udał się; 3 dywizja piechoty amerykańskiej 7 armii gen. George'a...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /490

  praca w formacie txt

Do góry