Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  NAGATO - okręt

  Pierwszy pancernik japoński uzbrojony w działa kal. 406 mm, zwodowany 9 listopada 1919 r. w stoczni w Kurę. W latach 1934-36 przeszedł gruntowną modernizację, w której wyniku zainstalowano nowe maszy­ny, wzmocniono pancerz pokładowy oraz zmieniono konstrukcję kadłuba, aby uodpornić go na wybuchy tor­ped...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAGASAKI - miasto

  Miasto i port na wyspie Kiusiu 9 sierpnia 1945 r. stały się celem dru­giego amerykańskiego ataku nukle­arnego (pierwszym była *Hiroszima 6 sierpnia 1945 r.). Samolot bombo­wy *B-29 o nazwie „Bock's Car" pi­lotowany przez mjr. Charlesa Swee-neya zrzucił bombę *atomową (plu­tonową) nazwaną „Fat Man", o mocy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYŚLIWCE

  Jedno- lub dwusilnikowe samoloty przeznaczone do ochrony obiek­tów militarnych i cywilnych przed samolotami nieprzyjaciela oraz do atakowania jego wojsk, osłony własnych wypraw bombowych przed atakami myśliwców nieprzy­jaciela, przeszły duże przeobraże­nia w latach trzydziestych. Na po­czątku tego okresu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /3 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUSTANG P-51, North American - samolot

  Amerykański samolot myśliwski, je­den z najlepszych w II wojnie świa­towej, powstał w 1940 r. W kwietniu tego roku przebywająca w Stanach Zjednoczonych brytyjska komisja ds. zakupów zaproponowała dyrektoro­wi zakładów North American Avia-tion Inc. Jamesowi H. „Dutch" Kin-delbergowi podjęcie licencyjnej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /3 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUSSOLINI BENITO (1883-1945) - polityk

  Twórca i wódz (Duce) włoskiego faszyzmu. W młodości pod wpły­wem ojca - kowala z małej miej­scowości Predappio, związał się z ruchem socjalistycznym; pod­czas pobytu w Szwajcarii zarabiał na życie pisaniem artykułów do le­wicowej prasy, a po powrocie do Włoch przyłączył się do ekstremi­stycznej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /5 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MULBERRY - kryptonim

  Kryptonim dwóch brytyjskich sztucznych portów przeznaczonych do zaopatrywania wojsk inwazyj­nych, wybudowano je u wybrzeży *Normandii w czerwcu 1944 r. W ciągu pierwszych sześciu dni in­wazji, od 6 czerwca 1944 r., na brze­gu francuskim wylądowało 326 tys. żołnierzy i wyładowano 54 200 po­jazdów. Dla...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŚCICKI IGNACY (1867-1946) - polityk

  Profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Politechniki Warszawskiej, po przewrocie majowym w 1926 r. Józef Piłsudski wysunął jego kandy­daturę na urząd prezydenta RP, który objął 1 czerwca 1926 r. 17 września 1939 r. przekroczył granicę Rumunii i w tym kraju został internowany. 29 września przekazał władzę...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSQUITO, De Havilland - samolot

  Brytyjski samolot, uznany za jeden z najbardziej wszechstronnych sa­molotów II wojny światowej, po­wstał w zakładach De Havilland, które rozpoczęły prace projektowe w 1938 r. Planowano skonstruowa­nie samolotu bombowo-rozpo-znawczego, który mógłby latać z tak dużą prędkością i na tak dużej wysokości...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSKWA - bitwa 1941-42

  W końcu września 1941 r. dowódz­two niemieckie skoncentrowało na kierunku moskiewskim w rejonie Smoleńska i Briańska Grupę Armii „Środek" (Heeresgruppe „Mitte") pod dowództwem feldmarsz. Fedora von *Bocka: ok. miliona żołnierzy dysponujących 1700 czołgami, 19 500 działami, wspieranych przez 950...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSIN-NAGANT - karabin

  Skonstruowany w 1891 r. przez puł­kownika armii rosyjskiej Siergieja Mosina i Belgów braci Nagant, stał się podstawowym typem karabinu armii rosyjskiej. W czasie I wojny światowej 3 min tych karabinów wyprodukowano w Stanach Zjedno­czonych i dostarczono Rosji. W 1930 r. karabiny zmodyfikowano i pod nazwą wz...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /750

  praca w formacie txt

Do góry