Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  PAKT RIBBENTROP - MOŁOTOW - układ 1939 r.

  Niemiecko-radziecki układ o niea­gresji podpisany w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 r. w Moskwie przez ministra spraw zagranicznych Nie­miec Joachima von *Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagra­nicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława *Mołotowa. Stanowił, że obydwa państwa nie będą podej­mować...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OZAWA JISABURO (1886-1966) - admirał

  Uważany za jednego z najwybit­niejszych japońskich strategów, wykładowca w akademii marynar­ki wojennej od 1935 r., dowodził następnie krążownikiem, pancerni­kiem, po czym objął stanowisko szefa sztabu Połączonej Floty. W listopadzie 1942 r. objął do­wództwo 3 floty po admirale Chu-ichi *Nagumo w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OVERLORD - operacja 1944 r.

  Kryptonim alianckiej inwazji na Eu­ropę Zachodnią 6 czerwca 1944 r., której morska część otrzymała kryp­tonim „Neptun". Pierwsze decyzje w sprawie przygo­towań do operacji „Overlord" podję­li prezydent Franklin D. Roosevelt i premier rządu brytyjskiego Winston Churchill w czasie konferencji w Ca­sablance w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OURAGAN - okręt

  Niszczyciel francuski typu Simoim zwodowany 6 grudnia 1924 r., prze­jęty po kapitulacji Francji przez Brytyjczyków, 18 lipca 1940 r. prze­kazany Polskiej Marynarce Wojen­nej. Wobec licznych kłopotów z głównymi urządzeniami wymaga­jącymi długotrwałych remontów,zwrócono go 30 kwietnia 1941 r. Admiralicji...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚ BERLIN-RZYM-TOKIO - pakt

  Sojusz wojskowy i polityczny Nie­miec, Włoch i Japonii zapoczątko­wany podpisaniem 25 października 1936 r. przez rządy Włoch i Nie­miec porozumienia zwanego osią Berlin—Rzym, dotyczącego uznania podboju Etiopii dokonanego przez Włochy, ustalenia poglądów wobec wojny domowej w Hiszpanii oraz rozgraniczenia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTER HANS (1888-1945) - generał

  Oficer niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego *Abwehry od 1933 r., w 1938 r. mianowany przez szefa Abwehry Wilhelma *Canarisa szefem sztabu, aktywny członek opozycji antyhitle­rowskiej. W sierpniu 1939 r. przeka­zał holenderskiemu attache wojskowemu majorowi Jacobowi G. Sasowi materiały z tajnej narady w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSS - (Office of Strategie Services - Biuro Badań Strategicznych)

  Amerykańska organizacja wywia­dowcza, powstała na mocy dekretu prezydenta z 13 czerwca 1942 r. z przekształcenia Biura Koordyna­cji Informacji (Office of the Coordi-nation of Information). Na czele organizacji stał płk William *Dono-van, któremu podlegali szefowie poszczególnych rejonów działania wywiadu:...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSLO RAPORT

  Nazwa nadana dwóm listom do­starczonym w listopadzie 1939 r. do biura brytyjskiego attache mor­skiego w Oslo (Norwegia), zawie­rającym wiele szczegółowych in­formacji na temat niemieckich ba­dań nad nowoczesnymi typami broni (m.in pociskami i rakietami *V, *radarem, zapalnikami zbliże­niowymi.).

  Tożsamość...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSHIMA HIROSHI (1886-1975) - polityk, generał

  Japoński oficer, w okresie między­wojennym rozpoczął działalność dyplomatyczną. Brał udział w negocjach na temat zawarcia paktu *an-tykominternowskiego i *paktutrzech. W latach 1938-39 oraz1941-45 był ambasadorem Japoniiw Berlinie. W 1948 r. skazany przezMiędzynarodowy Trybunał Wojsko­wy w Tokio na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORZEŁ - okręt podwodny

  Okręt podwodny wybudowany w latach 1936-38 w holenderskiej stoczni Koninklijke Maatschappij „De Schelde", przybył do Gdyni 10 lutego 1939 r. W dniu wybuchu wojny dowódca kmdr por. Henryk Kłoczkowski otrzymał rozkaz skie­rowania okrętu do sektora w połu­dniowej części Zatoki Gdańskiej z zadaniem wykonania...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt

Do góry