Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  PEPESZA PPSz - pistolet maszynowy

  Radziecki pistolet maszynowy skonstruowany w 1941 r. przez Gieorgija Szpagina (Pistolet Pule-miot Szpagina), miał zastąpić pi­stolet maszynowy Diegtariewa (PPD), którego produkcja była zbyt droga i skomplikowana.

  Dążąc do maksymalnego potanienia produk­cji, wykorzystywano lufy karabi­nów *Mosin-Nagant...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PENTAGON - siedziba Departamentu Obrony USA

  Budowa siedziby naczelnego do­wództwa amerykańskich sił zbroj­nych w Waszyngtonie rozpoczęła się w połowie 1941 r. W styczniu 1943 r. do pięciokątnego budynku, wzniesionego kosztem 83 min do­larów, przeniósł się sekretarz obro­ny Henry Stimson, Komitet Szefów Sztabów oraz ok. 27 tys...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEENEMUNDE - ośrodek doświadczalny

  W rejonie wioski rybackiej na pół­nocno-zachodnim cyplu wyspy Uz­nam w sierpniu 1936 r. Niemcy ro-poczęli budową ośrodka doświad­czalnego *Luftwaffe i wojsk lądo­wych (teren wykupiono za 750 tys. marek). Od 1937 r. konstruowano tam i prowadzono próby rakiet A-3 i następnie A-4 (*V-2) oraz poci­sków...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEDESTAL - operacja 1942 r.

  Wielka operacja konwojowa, której celem było dostarczenie zaopatrze­nia dla *Malty. Rozpoczęła się 3 sierpnia 1942 r.; z Wysp Brytyj­skich wyruszyło 14 statków. Ich osłonę (dowódca wiceadm. E. Syfret) stanowiły pancerniki *Nelson i *Rodney, 6 krążowników, krążow­nik przeciwlotniczy, 24 niszczyciele...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEARL HARBOR - atak 1941 r.

  Amerykańska baza morska na Ha­wajach na Pacyfiku stała się 7 gru­dnia 1941 r. celem niespodziewane­go ataku japońskich samolotów i okrętów podwodnych; w bazie sta­cjonowało 70 okrętów wojennych, w tym 8 pancerników. Japończycy planowali od marca 1941 r. uderzenie na amerykańską Flotę Pacyfiku, uznając...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /4 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PE - 8 PETLAKOW - samolot

  Jedyny czterosilnikowy radziecki samolot bombowy, skonstruowany przez Andrieja Tupolewa i Władi­mira Petlakowa, nazwany ANT-42, wystartował 27 grudnia 1936 r. Po pierwszych próbach konstruktorzy zdecydowali się na niezwykłe roz­wiązanie - umieścili w kadłubie piąty silnik, aby zagwarantować do­ładowanie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /2 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PE - 2 PETLAKOW - samolot

  Radziecki lekki samolot bombowy, skonstruowany w 1938 r. przez Władi­mira Petlakowa, przetrzymywanego w specjalnym więzieniu - pod Mo­skwą. Konstruktor planował, że będzie to dwusilnikowy myśliwiec i w takim charakterze prototyp oblatano 7 maja 1939 r. Później zapadła decyzja o przebudowaniu samolotu na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAULUS FRIEDRICH (1890-1957) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer, uczestnik I wojny światowej, od 1938 r. szef sztabu XVI kotpusu, a od 1939 r. 4 grapy (Grap-penkommando). W czasie agresji na Polskę był szefem sztabu 10 annii. W maju 1940 r. został zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojsk Lądo­wych - Głównym Kwatermistrzem (Oberquartiermeister 1), na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATTON GEORGE (1885-1945) - generał

  Amerykański oficer, absolwent Aka­demii Wojskowej West Point (1909), uczestnik 1 wojny światowej, w której dowodził 304 brygadą czołgów biorą­cą udział w ofensywie nad Mozą. Do­świadczenia z walk i studia prac bry­tyjskiego teoretyka Basila Liddell Harta przekonały go o przełamującej sile broni...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATCH ALEXANDER (1889-1945) - generał

  Amerykański oficer, absolwent Aka­demii Wojskowej West Point (1913), uczestnik I wojny światowej, od gru­dnia 1942 r. dowodził amerykańskimi oddziałami desantowymi na *Gu-adalcanalu. Po krótkim okresie kiero­wania ośrodkiem szkolenia oddzia­łów pustynnych (Desert Training Center) objął dowództwo...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /753

  praca w formacie txt

Do góry