Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  PZKPFW IV (SdKfz161) - czołg

  Pilotowy model niemieckiego 18-to-nowego czołgu opracowała i testo­wała w 1934 r. firma Rheinmetall-Borsig, ale zamówienie na produkcję seryjną otrzymały zakłady Kruppa. Pierwszą krótką serię 35 czołgów w wersji {Ausfiihrung) A produko­wano od października 1937 do mar­ca 1938 r. Od kwietnia tego roku...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PZKPFW III (SdKfz141) - czotg

  Niemiecki średni czołg skonstruo­wany w latach 1936-37 w zakładach Daimler-Benz, wybrany przez Urząd Uzbrojenia Armii (Heereswaffen-amt) po próbach na poligonach w Kumersdorf i Ulm, gdzie testo­wano również czołgi zakładów Henschel i MAN. Pierwszych 5 modeli (wersje od A do D) wy­produkowano jako próbne w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PZKPFW II (SdKfz121) - czołg

  Niemiecki lekki czołg skonstruo­wany w 1935 r. przez zakładyMAN i Daimler-Benz na podsta­wie zamówienia Urzędu Uzbroje­nia Armii (Heereswaffenamt),który planował wyposażenie siłpancernych w czołgi o grubszympancerzu i silniej uzbrojonychniż * PzKpfw I. Do 1936 r. wypro­dukowano 100 czołgów w we­rsjach...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PZKPFW I (Sd Kfz101) - czołg

  Lekki czołg niemiecki skonstruo­wany w zakładach Kruppa na tajne zamówienie Urzędu Uzbrojenia Ar­mii (Heereswaffenamt) w 1933 r., a więc w okresie, gdy armia zgo­dnie z postanowieniami traktatu wersalskiego nie mogła posiadać broni pancernej. Konstrukcja była wzorowana na brytyjskiej tankietce Carden Loyd Mk...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUPCHEN - działo

  W budowie niemieckiego działa przeciwpancernego konstruktor Erich von Holt z zakładów Westfa-lische Anhaltische Sprengstoff AG wykorzystał pancerzownicę *Pan-zerschreck, którą wyposażył w za­mek i lawetę przestarzałego działa kał. 28 mm; pocisk został przedłu­żony i zaopatrzony w tylnej części w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRINZ EUGEN - okręt

  Niemiecki ciężki krążownik zwodo­wany 22 sierpnia 1938 r., rozpoczął służbę w 1940 r. W maju 1941 r. to­warzyszył pancernikowi ^Bismarck w atlantyckim rajdzie, w czasie które­go doszło do walki z okrętami brytyj­skimi; prawdopodobnie pociski z Prinz Engena trafiły *Hooda i spo­wodowały zagładę...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRINCE OF WALES - okręt

  Brytyjski pancernik, drugi z typu *King George V, tuż po zakończeniu budowy wyruszył w maju 1941 r. do walki z niemieckim pancernikiem ^Bismarck; mimo wielu awarii sy­stemu kierowania ogniem słabo wy­szkolona załoga trafiła dwukrotnie Bismarcka, powodując znaczne uszkodzenia zbiornika paliwa i jed­nej z...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PQ17 - konwój

  Konwój 33 statków z materiałami wojennymi dla Związku Radzieckie­go, 3 jednostek ratowniczych, zbior­nikowca i okrętów eskorty (3 trałow­ce i 4 uzbrojone trawlery rybackie oraz 6 niszczycieli, 4 korwety, 2 okrę­ty podwodne i 2 okręty przeciwlotni­cze, które dołączyły później). Wy­szedł z Reykjaviku na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POUND DUDLEY (1877-1943) - admirał

  Brytyjski oficer marynarki wojennej, w czasie 1 wojny światowej dowodził pancernikiem. Od 1936 r. był dowód­cą floty na Morzu Śródziemnym. W 1939 r. został pierwszym lordem morskim i szefem sztabu floty. Jego sposób pracy wywołał falę krytyki; zarzucano mu, że spędza całe noce w gabinecie, zajmuje się...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTAL CHARLES (1893-1971) - generał dywizji

  Brytyjski oficer lotnictwa, rozpoczął karierę bojową w czasie I wojny świa­towej. W kwietniu 1940 r. objął stano­wisko dowódcy lotnictwa bombowe­go (Bomber Command). Położył wielkie zasługi w organizowaniu lot­nictwa bombowego i nalotów na Niemcy. Był gorącym zwolennikiem niszczenia całych rejonów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /2 097

  praca w formacie txt

Do góry