Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  QUISLING VIDKUN (1887-1945) - polityk

  Założyciel i przywódca norweskiej partii nazistowskiej (Nasjonai Sam-ling) w latach trzydziestych, po za­jęciu Norwegii przez Niemców w 1940 r. stanął na czele kolabora­cyjnego rządu. Wobec braku autory­tetu i poparcia ze strony społeczeństwa został pozbawiony tej funkcji i 1 lutego 1942 r.

  Niemcy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUEEN ELIZABETH - okręt

  Brytyjski pancernik zwodowany 16 października 1913 r., po zakoń­czeniu remontu w 1940 r. dołączył do Floty Macierzystej, a następnie prze­szedł na Morze Śródziemne. 19 gru­dnia 1941 r. w porcie w * Aleksandrii został uszkodzony wybuchami min podłożonych przez włoskich nurków. Wyremontowany, w 1943 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUADRANT - kryptonim

  Kryptonim pierwszej konferencji w Ouebecu (Kanada) w dniach 17-24 sierpnia 1943 r. miedzy pre­zydentem Stanów Zjednoczonych Franklinem D. Rooseveltem i pre­mierem Wielkiej Brytanii Winsto-nem Churchillem. Mecowie stanu poparli wstępny projekt inwazji na •Normandie, plan ubycia sztucz­nych portów *„Mulberry" oraz...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Q-SHIPS - okręty

  Nazwa alianckich uzbrojonych okretów-pułapek, które, zachowuj'c wygi'd jednostek handlowych, miały zwabiaae niemieckie okręty podwodne i niszczyas je ogniem dział. Brytyjczycy wprowadzili 8 ta­kich okrętów w okresie od pazdziernika 1939 r. do marca 1940 r. aden nie odniósł sukcesów, a gdy 2 stor­pedowane...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PZL.43 - samolot

  Eksportowa wersja samolotu *PZL.23 produkowana od połowy 1935 r. na zamówienie Bułgarii. Pierwszą serię 12 samolotów dostarczono do końca 1937 r. , a z drugiej serii 42 PZL.43B 9 samolotów pozostało w Polsce w chwili wybuchu wojny. Cztery z nich zostały zniszczone 4 września przed hangarem na lotnisku...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PZL.37 ŁOŚ - samolot

  Polski bombowiec, jeden z najlep­szych tego typu pierwszego okresu wojny, został skonstruowany w la­tach 1934-35 przez inż. Jerzego Dą­browskiego. Pierwszy prototyp PZL.37/1 oblatano dopiero 13 gru­dnia 1936 r. W drugim prototypie PZL.37 III wprowadzono istotne zmiany: m.in. zainstalowano silniki o większej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /2 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PZL P.24 - samolot

  Polski samolot myśliwski, opraco­wany przez zespół inż. Wsiewołoda Jakimiuka, był eksportową wersją myśliwca P.llc. Pierwszy prototyp PZL P-24/I oblatano w połowie ma­ja 1933 r. Ze wzglądu na uszkodze­nie samolotu w czasie pierwszego lotu próby tego prototypu ponowio­no dopiero w październiku 1933 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PZL 23 KARAŚ - samolot

  Polski lekki samolot bombowy skon­struowany na początku lat trzydzie­stych przez inż. Stanisława Praussa, który przystosował do celów wojsko­wych opracowany przez siebie w 1930 r. szybki, nowoczesny samo­lot komunikacyjny PZL. 13.

  Pierwszy prototyp PZL-23/I oblatano w końcu sieipnia 1934 r.; próby ujaw­niły...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /2 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PZL P.ll - samolot

  Polski samolot myśliwski skonstru­owany przez inż. Zygmunta Puław­skiego z Państwowych Zakładów Lotniczych. Prototyp P-II/I z silni­kiem Gnóme Rhóne Jupiter-9 zo­stał oblatany w sierpniu 1931 r. Drugi prototyp, oblatany w grudniu 1931 r., prezentowany był na III Międzynarodowym Mityngu Lotniczym w Zurichu w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PZL P.7 - samolot

  Polski samolot myśliwski skon­struowany przez inż. Zygmunta Puławskiego w Państwowych Za­kładach Lotniczych. Pierwszy pro­totyp P-7/I oblatano w październiku 1930 r. , a drugi w marcu 1931 r.; je­sienią tego roku P-7/II przeszedł próby państwowe w Instytucie Ba­dań Techniczno-Lotniczych, w któ­rych wyniku...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /1 909

  praca w formacie txt

Do góry