Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Sieniawa

  Miasto na rozległej równinie na prawym brzegu Sanu, 22 km na pn. zach. od Jarosławia, 2 tys. mieszkańców. Założone w XVII w. przez Mikołaja Hieronima Sieniawskiego. W 1731 dobra sieniawskie przeszły w ręce Czartoryskich. W ich tutejszej rezydencji przebywali m.in. Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Solina

  Solina, wieś w Bieszczadach Zachodnich, nad jeziorami Solińskim i Myczkowskim. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy. Jedna ze starszych osad w Bieszczadach, wzmiankowana w 1436, w 2 poł. XV w. ponownie lokowana na prawie wołoskim. Dawna zabudowa, z drewnianą cerkwią z 1937 r. została w 1960-68 zniszczona...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radruż k. Horyńca

  Wieś na Roztoczu Wschodnim, nad Rad-rużką, przy granicy z Ukrainą, 3 km na pd. wsch. od Horyńca-Zdroju. Istniała już w 1444 i rządziła się prawem wołoskim. Oryginalny zespół cerkiewny o charakterze obronnym powstał pod koniec XVI w. Cerkiew drewniana o ko­nstrukcji zrębowej ma opadające do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemyśl

  Miasto nad Sanem, w Bramie Przemyskiej, na drogowej i kolejowej trasie Kraków - Lwów. 69 tys. mieszkańców. Miejsce o szczególnym położeniu: na granicy gór i nizin, nad spławną rzeką, w pobliżu słonych źródeł. Liczne ślady osa­dnictwa już z epoki brązu s^EGiAy1 (1800-700 p.n.e.). Cmen­tarzysko Madziarów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krosno

  Miasto powiatowe w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej nad Wisłokiem, linia kolejowa Jasło - Zagórz. 49 tys. mieszkańców. Bardzo stara osada. Wzmiankowana w 1282, prawa miejskie w 1342. W 1975­-98 stolica województwa. Duże zakłady szklarskie, ośrodek zagłębia naftowego, przemysł meblarski i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rymanów Zdrój

  Położone w dolinie Taboru dopływu Wi­słoka, w otoczeniu zalesionych wzniesień Beskidu Niskiego, w tzw. klimatycznej kra­iny zaciszy śródgórskich. Powietrze nasyco­ne jodem i solą ma cechy klimatu górskie­go i zarazem morskiego. Uzdrowisko założone w 1876 r. przez Annę z Działyńskich Potocką i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzgórze Zamkowe - Przemyśl

  Zamek zbudowany w XIV w. przez Kazi­mierza Wielkiego, potem przekształcany, niszczony, odbudowywany. Restaurowany w 1993. Ma kształt czworoboku z dwiema okrągłymi basztami na narożach skrzydła wschodniego (renesansowe attyki). Od pn. wieża bramna. W skrzydle wsch. sala teatralna „Fredreum". Baszta pn.-wsch...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lesko

  Miasto nad Sanem przy obwodnicy bie­szczadzkiej. 6 tys. mieszkańców.

  Wzmiankowane w 1436. Prawa miejskie w 1456. Zachowany układ przestrzenny z dwoma rynkami, ratusz, kamienice mieszczańskie, kościół p.w. Nawiedzenia NMP. Zamek Kmitów z XVI w. przebudo­wany w XIX w. pod kierunkiem Wincentego Pola, z parkiem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeszów

  Miasto wojewódzkie na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpac­kiego, nad Wisłokiem, węzeł kolejowy  i drogowy na trasie Kraków - Lwów; port lotniczy w Jasionce. 162 tys. mieszkańców. Pierwotnie zapewne gródek na pograniczu polsko-ruskim. Prawa miejskie w 1354. Należał do Rzeszowskich, Ligęzów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum archidiecezjalne _im. św. Jana Sebastiana Pelczara

  W gmachu dawnego kolegium jezuickie­go. Założone w 1902, udostępnione w 1908, eksponuje zabytki religijnej sztuki katolickiej, bizantyjsko-ukraińskiej i żydow­skiej. Najstarsze to krzyż romański z XII w., bizantyjskie pastorały, portrety czterech ewangelistów (gobeliny mediolańskie), gotyckie naczynia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt

Do góry