Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  REPULSE - okręt

  Brytyjski krążownik liniowy, sio­strzany okręt *Renowna, zwodowa­ny 4 marca 1916 r., w okresie mię­dzywojennym poddany moderniza­cji. W chwili wybuchu II wojny światowej wchodził w skład Floty Macierzystej; do połowy 1941 r. pełnił służbę na Atlantyku i Morzu Północnym (brał udział w pościgu za...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENOWN - okręt

  Brytyjski krążownik liniowy zwodo­wany 4 marca 1916 r., w latach 1936-39 przeszedł gruntowną moder­nizację. W 1940 r. dołączył do eska­dry *Force H, w której był flagowym okrętem. 9 kwietnia 1940 r. stoczył walkę z niemieckimi okrętami *Gnei-senau i *Scharnhorst, trafiając kilka­krotnie pierwszy z...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENAULT R-35 - czołg

  Lekkie czołgi stanowiły trzon sił pancernych Francji; w maju 1940 r. armia francuska dysponowała ok. 1500 czołgami R-35 i R-40 (wersja ze zmodernizowanym zawiesze­niem). Silnie uzbrojone i opance­rzone, były jednak zbyt wolne, aby mogły wykonywać samodzielne działania i stawić czoło niemieckim jednostkom...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENAULT FT 17 - czołg

  Francuski czołg lekki skonstruo­wany w 1916 r. (próby prototypu odbyły się w lutym 1917 r. w Champlieu) był pierwszym czołgiem świata z wieżyczką obracaną o 360". 31 maja 1918 r. pierwsze czołgi Renault wzięły udział w bitwie w rejonie Retz. Do końca 1 wojny światowej za­kłady Renault wyprodukowały...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REMAGEN - bitwa 1945 r.

  Most kolejowy Ludendorffa na Re­nie w pobliżu miasta Remagen stał się 7 marca 1945 r. obiektem nie­spodziewanego ataku patrolu ame­rykańskiej 9 dywizji pancernej 1 armii, co uniemożliwiło Niem­com wysadzenie go (zniszczeniu uległo tylko środkowe przęsło). W czasie pierwszych 24 godzin po zdobyciu mostu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REICHENAU WALTHER von (1884-1942) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer, uczestnik 1 wojny światowej, od 1 lutego 1933 r. był szefem urzędu ministra, a od 1934 r. urzędu Wehrmachtu (Wehrmachts-amt) w Ministerstwie Reichswehry. W czasie agresji na Polskę we wrze­śniu 1939 r. dowodził 10 armią,a następnie przejął dowodzenie 6 ar­mią i na jej czele walczył w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGGIA MARINA - włoska marynarka wojenna

  W chwili przystąpienia Włoch do wojny 10 czerwca 1940 r. flota wo­jenna tego państwa dysponowała 274 okrętami bojowymi, w tym: 4 pancernikami (oraz 2 w budowie), 22 krążownikami (8 ciężkich, 14 lekkich), 127 niszczycielami, 121 okrętami podwodnymi. Po­chopna decyzja Mussoliniego o roz­poczęciu wojny...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /3 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGGIA AERONAUTICA - włoskie siły powietrzne

  Włoskie siły powietrzne utworzone 23 marca 1923 r., w chwili wybuchu 11 wojny światowej posiadały 3296 samolotów, z których w gotowości bojowej było 1796 (783 bombowe, 594 myśliwskie, 248 obserwacyj­nych, 151 rozpoznawczych). Ich wartość bojowa nie była wysoka, gdyż prawie połowę samolotów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /2 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGGIANE RE 2005 SAGITTARIO - samolot

  Włoski samolot myśliwski skonstruo­wany w 1941 r. Uznany za „najpięk­niejszy samolot 11 wojny światowej". Ze względu na opóźnienia w dostawie silników prototyp przygotowano do pierwszego lotu dopiero w maju 1942 r. Wkrótce poddano samolot dłu­gotrwałym testom porównawczym, w których konkurentami były nowe...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGGIANE RE 2002 ARIETĘ - samolot

  Włoski samolot myśliwski zapro­jektowany w 1940 r. przez Roberto Longhiego i Antonio Alessio na podstawie dowiadczeń zebranych przy budowie Re 2001. Ze względu na niewielkie dostawy niemieckich silników DB 601 konstruktorzy zde­cydowali się zastosować silnik gwiazdowy Piaggio P XIX RC 45. Już pierwsze próby...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt

Do góry