Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ROYAL NAVY - brytyjska marynarka wojenna

  Brytyjska marynarka wojenna w chwil i wybuchu 11 wojny świato­we j była najpotężniejszą siłą morską świata.

  Royal Navy miała jednak wiele słabych stron: w 1918 r. utraciła zwierzchność nad lotnictwem morskim, które wróciło w jej skład dopiero w 1936 r., zbyt późno, aby nastąpiła pełna...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /4 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROTTERDAM - nalot 1940 r.

  14 maja 1940 r. Naczelne Dowódz­two Wehrmachtu (OKW) zdecydo­wało się wysłać samoloty bombowe nad Rotterdam w celu wykonania uderzenia terrorystycznego, które miało przyspieszyć kapitulację ho­lenderskich sił zbrojnych.

  Po wy­startowaniu bombowców rozpoczę­ły się rokowania na temat kapitula­cji, lecz...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSENBERG ALFRED (1893-1946) - polityk

  Jeden z czołowych działaczy hitle­rowskich, związał się z ruchem nazi­stowskim tuż po założeniu NSDAP (nr legitymacji 625). Od 1921 r. był redaktorem i głównym publi­cystą organu prasowego NSDAP „Vólkischer Beobachter"; w swo­ich publikacjach usiłował uzasa­dniać filozoficznie rasizm i hitle­rowską...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROOSEVELT FRANKLIN DELANO (1882-1945) - polityk

  Prezydent Stanów Zjednoczonych od 1933 r., sprawował ten urząd przez cztery kadencje. Po wybuchu II wojny światowej ogłosił neutral­ność Stanów Zjednoczonych ze względu na silne nastroje izolacjonistyczne w społeczeństwie amery­kańskim oraz Kongresie i wprowa­dził zakaz eksportu broni, o którą m.in...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /4 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMMEL ERWIN (1891-1944) - feldmarszałek

  Oficer niemiecki od 1910 r., w cza­sie 1 wojny światowej jako porucz­nik został odznaczony najwyższym odznaczeniem „Pour le Merite". Zwrócił na siebie uwagę Hitlera w 1937 r. po opublikowaniu książ­ki Infanterie greift an (Piechota atakuje) i otrzymał stanowisko sze­fa ochrony Głównej Kwatery Fiihrera...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /2 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROKOSSOWSKI KONSTANTY (1896-1968) - marszałek Związku Radzieckiego

  Polak z pochodzenia, uczestnik I wojny światowej, żołnierz Armii Czerwonej od 1918 r.; w 1937 r., w czasie stalinowskich czystek w wojsku, został uwięziony. Zwol­niony z więzienia na wiosnę 1940 r., objął dowództwo korpusu kawalerii, a później 9 korpusu zmechanizowa­nego; od sierpnia 1941 r. dowodził...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODNEY - okręt

  Pancernik brytyjski zwodowany 17 grudnia 1925 r.; był pierwszym okrętem Royal Navy, na którym za­montowano działa kal. 406 mm. Do­skonale opancerzony (burty 355 mm, pokład 158 mm) i silnie uzbrojony, rozwijał niewielką prędkość (23 wę­zły). W październiku 1939 r. wszedł na minę. W maju 1941 r. bral...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RIBBENTROP JOACHIM von (1893-1946) - polityk

  Działacz nazistowskiej partii NSDAP, minister spraw zagranicznych Rzeszy, z zawodu był kupcem (ożeniony w 1920 r. z córką Ottona Henkella - wy ­twórcy szampanów, szlacheckie „von" uzyskał w 1925 r.). Członek NSDAP od maja 1932 r. (jego legitymacja partyjna nosiła numer 1 119 927), odegrał dużą rolę w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RHEINTOCHTER - pocisk rakietowy

  Niemiecki przeciwlotniczy dwu­stopniowy pocisk rakietowy, budo­wany przez zakłady Rheinme-tall-Borsig od końca 1942 r. Wypo­sażony był w 2 silniki: startowy i główny. Głowica bojowa zawiera­ła 25 kg materiału wybuchowego detonowanego przez zapalnik aku­styczny w momencie zbliżenia do samolotu lecącego na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REYNAUD PAUL (1878-1966) - polityk

  Premier rządu francuskiego i mini­ster spraw zagranicznych od 21 marca 1940 r., był zwolennikiem kontynuowania wojny z Niemcami. 28 marca podpisał porozumienie z rządem brytyjskim o niezawiera-niu przez żadne z państw oddzielne­go pokoju z Niemcami, a w następ­nym miesiącu wsparł brytyjską interwencję w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 028

  praca w formacie txt

Do góry