Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  SLESSOR JOHN (1897-1979) - generał (Air Marshal)

  Brytyjski oficer, w chwili wybuchu wojny był dyrektorem wydziału pla­nowania brytyjskiego Ministerstwa Lotnictwa (uczestniczył w pierwszej konferencji w Waszyngtonie 1941-42). Od kwietnia 1941 r. dowodził 5 grupą lotnictwa bombowego. W kwietniu 1942 r. objął stanowisko asystenta szefa sztabu sił...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUA, Blackburn - samolot

  Brytyjski myśliwiec/nurkujący bom­bowiec, oblatano 9 lutego 1937 r., ale już pół roku wcześniej admiralicja brytyjska zamówiła 190 samolotów tego typu dla lotnictwa morskiego (Fleet Air Arm). Do marca 1940 r. pierwszą partię dostarczono dywizjo­nom 800 i 803 bazującym na lotni­skowcu *Ark Royal oraz...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKORZENY OTTO (1908-1975) - SS Obersturmbannfuhrer

  Oficer niemiecki, członek nazistow­skiej partii *NSDAP, od 1942 r. do­wodził specjalną jednostką koman­dosów SS nazwaną Friedenthaller Jadgverbande (od miejscowości Frie-denthaler, gdzie mieściły się koszary i teren ćwiczebny). We wrześniu 1943 r. brał udział w akcji uwolnie­nia Benito Mussoliniego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /2 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SINGAPUR - walki 1942 r.

  Główna baza brytyjskiej Floty Wschodniej, budowana od 1923 r. na wyspie oddzielonej cieśniną Jo­hore o szerokości 1,2 km od Półwy­spu Malajskiego, została oddana do użytku w 1938 r. Do jej obrony przeznaczono 13 baterii artylerii na-brzeżnej kal. od 152 mm do 381 mm, które mogły prowadzić ogień zarówno w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIKORSKI WŁADYSŁAW (1881-1943) - polityk

  Od 1914 r. działał na rzecz rozbudo­wy Legionów Polskich; w czasie wojny polsko-radzieckiej 1919-20 był dowódcą Grupy Poleskiej, 5 ar­mii i następnie 3 armii. Od 1921 r. był szefem Sztabu Generalnego WP, od 1922 r. premierem i ministrem spraw wewnętrznych, od 1924 r. mi­nistrem spraw wojskowych, od 1925 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /5 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDEM TP (7TP) - czołg

  Lekki czołg polski opracowany według wzoru angielskiego *Vic-kersa E przez Biuro Badań Tech­nicznych Broni Pancernej, a później przez Biuro Studiów Państwowych Zakładów Inżynierii (w 1934 r.). Je­sienią 1934 r. prototyp czołgu prze­szedł próby w Zakładzie Doświad­czalnym PZInż. i po wprowadzeniu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHOKAKU - okręt

  Lotniskowiec japoński, był pierw­szym okrętem tej klasy (razem z siostrzanym Zuikaku) zaprojekto­wanym po odrzuceniu przez Japo­nię ograniczeń przewidzianych w traktatach morskich z lat dwu­dziestych i trzydziestych. Zwodo­wany 2 czerwca 1939 r., służbę rozpoczął we wrześniu 1941 r. w nowo utworzonym 5...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHOHO - okręt

  Lotniskowiec japoński przebudowa­ny w okresie od stycznia 1941 r. do stycznia 1942 r. z okrętu-bazy okrętów podwodnych Tsunigisaki. Już 7 maja 1942 r. zatonął na Morzu *Koralowym trafiony bombami i torpedami (prawdopodobnie 13 bomb i 7 torped) samolotów z lotniskowców *Lexington i *York-town.

   

  DANE...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHINANO - okręt

  Lotniskowiec japoński, budowany początkowo jako pancernik typu *Yamato. Prace przerwano w gru­dniu 1941 r., ale po bitwie o *Mi-dway w czerwcu 1942 r., w której flota japońska straciła 4 wielkie lot­niskowce, zapadła decyzja przero-bienienia nie ukończonego jeszcze pancernika na lotniskowiec. Po zwo­ dowaniu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHIGEMITSU MAMORU (1881-1957) - polityk

  Dyplomata japoński, od 1930 r. był ambasadorem w Chinach (w 1932 r. w czasie zamachu bombowego do­konanego przez patriotę koreań­skiego w Szanghaju stracił nogę), od 1933 r. w Moskwie, a następnie od 1938 r. - w Londynie. Po wybu­chu wojny na Dalekim Wschodzie został ambasadorem przy rządzie Wang Cing-weja...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /1 072

  praca w formacie txt

Do góry