Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  SOSABOWSKI STANISŁAW FRANCISZEK (1892-1967) - generał

  Działacz polskich organizacji nie­podległościowych, od 1913 r. służył w armii austriackiej. Do Wojska Polskiego wstąpił 1 listopada 1918 r.; był m.in. ekspertem wojsko­wym na konferencji w Spa oraz członkiem komisji zakupów woj­skowych w Paryżu. W październiku 1923 r. ukończył Wyższą Szkołę...

  Ocena / Kategoria / Historia współczesna

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SORGE RICHARD (1895-1944?) - szpieg

  Niemiec, syn jednego z założycieli niemieckiej partii komunistycznej, zwerbowany 29 stycznia 1933 r. przez radziecki wywiad wojskowy, rozpoczął działalność 6 września po przybyciu do Jokohamy w Japonii jako korespondent niemieckich ga­zet „Frankfurter Zeitung" i „Zeit-schrift fur Geopolitik". Dzięki...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOMUA S-35 - czołg

  Francuski czołg skonstruowany w 1935 r., na początku II wojny światowej uważany był za jeden z najlepszych na świecie. Zastoso­wano w nim wiele nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych (układ sterowania i przeniesienia napędu, elektrycznie sterowana wieżycz­ka), a jego siłą było uzbrojenie (działo kal...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOMERVILLE JAMES FOWNES (1882-1949) - admirał

  Jeden z najwybitniejszych brytyj­skich dowódców morskich,w pierwszych latach służby specja­lizował się w broni torpedowej.W czasie I wojny światowej brałudział w kampanii dardanelskiei akcjach Grand Fleet. W latachdwudziestych służył na pancerni­kach, później dowodził flotyllą ni­szczycieli na Morzu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOKÓŁ - okręt podwodny

  Okręt podwodny brytyjskiej mary­narki wojennej Urchin zwodowany 30 września 1940 r. w stoczni VI-ckers-Armstrong w Barrow-in-Fur-ness w Wielkiej Brytanii, przekaza­ny 19 stycznia 1941 r. Polskiej Ma­rynarce Wojennej i obsadzony częściowo przez załogę z okrętu podwodnego *Wilk.

  Po zakończe­niu procedury...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOKOŁOWSKI WASILIJ (1897-1968) - marszałek Związku Radzieckiego

  Uczestnik wojny domowej 1918-20, absolwent Akademii Sztabu Gene­ralnego (1921), od lutego 1941 r. za­stępca szefa Sztabu Generalnego, a następnie szef sztabu Frontu Za­chodniego. W latach 1943-44 dowo­dził Frontem Zachodnim, 1944-45 był szefem sztabu 1 Frontu Ukraiń­skiego, a następnie w kwietniu-maju...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOE - (Special Operations Executive - Zarząd Operacji Specjalnych)

  Brytyjska organizacja, której zada­niem było prowadzenie dywersji i wspomaganie ruchu oporu w oku­powanych państwach europejskich, powstała 17 lipca 1940 r. z inicjaty­wy premiera Winstona Churchilla w wyniku połączenia niewielkiej sekcji D - wydziału sabotażu wy­wiadu brytyjskiego MI6, M1(R) -wydziału...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMITH WALTER BEDELL (1895-1961) - generał

  Amerykański oficer, weteran I wojny światowej, podczas której w stopniu szeregowca walczył we Francji. W kwietniu 1941 r. został wezwany do Waszyngtonu przez sekretarza obrony George'a * Mar­shalla, który znał go z oficerskiej szkoły piechoty Fort Benning. Smith szybko udowodnił, że jest sprawnym...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMIERSZ - kontrwywiad

  Oddział kontrwywiadu Ludowego Komisariatu Obrony ZSRR założo­ny 14 kwietnia 1943 r. i nazwany osobiście przez Józefa Stalina skrótem zawołania Smiert Szpio-nam (śmierć szpiegom); zastąpił organizację kontrwywiadowczą Osobyje Otdieły wsławioną w pierwszych miesiącach wojny ra-dziecko-niemieckiej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SLIM WILLIAM JOSEPH (1891-1970) - generał

  Brytyjski oficer, na początku II woj­ny światowej dowodził hinduską 5 dywizją piechoty w Sudanie; w cza­sie natarcia na pozycje wojsk wło­skich w Gallabat odniósł ranę. W 1941 r. objął dowództwo hindu­skiej 10 dywizji piechoty, która wal­czyła z wojskami *Vichy w Syrii. W marcu 1942 r. wyjechał do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /942

  praca w formacie txt

Do góry