Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  STALIN JÓZEF właśc. losif Wissarionowicz Dżugaszwili (1878-1953) - polityk

  W 1898 r., gdy był uczniem semina­rium duchownego w Tyflisie, wstą­pił do Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, za co wkrótce wydalono go ze szkoły; w 1902 r. związał się z ruchem bolszewickim. Wielokrotnie aresztowany (po raz pierwszy w 1902 r.), w 1913 r. został zesłany na Syberię, gdzie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /7 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STACHIEWICZ WACŁAW TEOFIL (1894-1973) - generał

  Żołnierz Legionów Polskich, wcie­lony do armii austriackiej, zdezerte­rował na rozkaz komendanta POW płk. Edwarda *Śmigłego-Rydza. Służbę w Wojsku Polskim rozpo­czął w listopadzie 1918 r.

  W latach 1921-23 studiował w Ecole Superieure de Guerre w Paryżu. Od sierpnia 1935 r. szef Sztabu Głów­nego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ST. NAZAIRE - rajd komandosów 1942 r.

  Rajd komandosów brytyjskich na niemiecką bazę morską w St. Na-zaire na wybrzeżu francuskim u uj­ścia Loary miał na celu zniszczenie suchego doku, przeznaczonego do re­montowania największych okrętów Kriegsmarine. Ataku dokonał stary niszczyciel Campbeltown (przejęty amerykański *Buchanan) z ładun­kiem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SS - (Schutzstaffeln - Sztafety Ochronne NSDAP)

  Sztafety Ochronne NSDAP zostały utworzone w 1923 r. pod nazwą Stabswache (ochrona sztabu) jako oddziały straży partyjnej. Rozwiąza­ne po nieudanym puczu w Mona­chium 9 listopada 1923 r., odrodziły się wraz z podjęciem działalności przez NSDAP w 1925 r. pod nazwą SS, początkowo podporządkowane SA. Od...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /4 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRUANCE RAYMOND (1886-1969) - admirał

  Jeden z najwybitniejszych amery­kańskich dowódców morskich, ab­solwent Akademii Morskiej w An-napolis (1907). W latach 1914-18 służył na pancerniku Pennsylvania. W 1927 r. był szefem sztabu na pan­cerniku Mississippi, później wykła­dowcą w Naval War College. Karierę wojenną rozpoczął w randze...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPITFIRE, Supermarine - samolot

  Myśliwski samolot brytyjski, jeden z najlepszych samolotów II wojny światowej; skonstruował go w 1935 r. Reginald J. Mitchell, który wykorzy­stał doświadczenia z budowy wyści­gowych wodnosamolotów zdobywa­jących dla Wielkiej Brytanii nagrody Schneidera (np. Supermarine S.6B 13 września 1931 r. osiągnął...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPERRLE HUGO (1885-1953) - feldmarszałek

  Oficer niemieckiego lotnictwa, słu­żył w Luftwaffe od 1934 r.; w czasie wojny domowej w Hiszpanii był pierwszym dowódcą Legionu Con-dor. Od stycznia 1939 r. dowodził 3 flotą powietrzną (Luftflotte 3), która walczyła we Francji w maju 1940 r., a w czasie bitwy o * Anglię razem z 2 flotą powietrzną...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPEER ALBERT (1905-1981) - polityk

  Architekt z wykształcenia, członek nazistowskiej partii *NSDAP od 1931 r. , zdobył zaufanie i poparcie Adolfa Hitlera dla projektów budo­wy obiektów państwowych i deko­racji masowych imprez propagando­wych, co przesądziło o jego karie­rze. W 1934 r. został architektem Hitlera, a później kolejno: szefem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPAATZ CARL (1891-1974) - generał

  Wybitny amerykański dowódca sił powietrznych, absolwent akademii wojskowej West Point (1914 r.) służbę w lotnictwie rozpoczął w 1916 r. i walczył we Francji. W latach 1940-41 w stopniu puł­kownika był obserwatorem w Wielkiej Brytanii, następnie ob­jął dowodzenie amerykańskim lot­nictwem armijnym, a od...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOSNKOWSKI KAZIMIERZ (1885-1969) - generał

  Działacz Polskiej Partii Socjali­stycznej od 1905 r., komendant Organizacji Bojowej PPS w okrę­gach warszawskim, radomskim i Zagłębiu Dąbrowskim, żołnierz Legionów Polskich. Aresztowany przez Niemców 22 lipca 1917 t\, przebywał w twierdzy w Magdęburgu wspólnie z Józefem Piłsud­skim.

  W Wojsku Polskim od...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /2 744

  praca w formacie txt

Do góry