Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  TASK FORCE 57 - zespół operacyjny

  Zespół operacyjny pod dowódz­twem adm. Bruce'a Frasera, w którego skład weszły okręty z brytyjskiej Floty Pacyfiku (Task Force 112 i Fleet Train - zespołu na­prawczego i zaopatrzeniowego, oraz Task Force 113), działał na wodach Oceanu Spokojnego od marca do sierpnia 1945 r. jako część amery­kańskiej V...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARENT - bitwa 1940 r.

  Baza włoskiej marynarki wojennej, 11 listopada 1940 r. stała się obiek­tem ataku brytyjskich samolotów torpedowych startujących z pokła­dów lotniskowców. Uderzenie za­planował głównodowodzący Floty Śródziemnomorskiej adm. Andrew *Cunningham, przewidując dokonanie nalotu w rocznicę bitwy pod Trafalgarem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TALLBOY - bomba lotnicza

  Brytyjska bomba lotnicza, jedna z najcięższych używanych w II woj­nie światowej, ważyła 5430 kg. Skonstruowana przez Barnesa *Wal-lisa jako mniejsza wersja najcięższej bomby * Grand Slam(10 955 kg), po raz pierwszy została użyta w czerw­cu 1944 r. Do końca wojny dywizjon specjalnie przygotowanych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  T-70 - czołg

  Radziecki lekki czołg skonstruowa­ny przez zespół Nikołaja Astrowa na podwoziu czołgu *T-60. Większa masa nowego pojazdu, będąca na­stępstwem zastosowania armaty o większym kalibrze i grubszego pancerza, zmusiła konstruktorów do wbudowania dwóch silników ben­zynowych GAZ. Produkcja seryjna ruszyła w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  T-60 - czołg

  Radziecki lekki czołg rozpoznaw­czy skonstruowany na początku 1941 r. przez inż. Nikołaja Astrowa. Pierwsze seryjnie produkowane wo­zy bojowe zjechały z taśm montażo­wych 15 września 1941 r.; do końca roku armia otrzymała 1548 czołgów tego typu. Ze względu na słabe uzbrojenie (działko kal. 20 mm) i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  T-38 LT-38, PzKpfw 38 (t) - czołg

  Lekki czołg czeski skonstruowa­ny w zakładach ĆKD (Ćeskomo-ravska Kolben Danek), w 1937 r. zaprezentowany komisji, która miała dokonać wyboru nowego czołgu dla armii. Z kilku prototy­pów zbudowanych w zakładach Skoda i ĆKD komisja wybrała T-38, planując że pojazdy te wej­dą do uzbrojenia wojsk...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  T-34 - czołg

  Jeden z najlepszych czołgów 11 wojny światowej, skonstruowany przez zespół Biura Konstrukcyjne­go Charkowskiej Fabryki Parowo­zów pod kierownictwem M. Ko-szkina. Od jesieni 1937 r. do lipca 1939 r. zakład zbudował dwa proto­typy czołgów A-20 i T-32, które poddano próbom na Poligonie Na­ukowo-Badawczym Wojsk...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIERCZEWSKI KAROL (1897-1947) - generał

  Oficer Armii Czerwonej od 1918 r., w latach 1936-38 brał udział w woj­nie domowej w Hiszpanii, gdzie do­wodził brygadą, a następnie dywi­zją międzynarodową. W sierpniu 1943 r. został skierowany do Woj­ska Polskiego i objął stanowisko za­stępcy dowódcy 1 korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Od marca...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIGŁY-RYDZ EDWARD (1886-1941) - marszałek Polski

  Żołnierz Legionów Polskich (1914-17), komendant Polskiej Organizacji Wojskowej (1917-18), w listopadzie 1918 r. wszedł w skład Tymczasowego Rządu Lu­dowego Republiki Polskiej w Lubli­nie jako minister spraw wojsko­wych. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. jako dowódca 3 armii, Frontu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLĄZAK - okręt

  Niszczyciel brytyjski Bedale, zwo­dowany 23 lipca 1941 r., został przekazany Polskiej Marynarce Wojennej 17 kwietnia 1942 r. i już pod nową nazwą 18 oraz 19 sierp­nia 1942 r. bral udział (dowódca kpt. Romuald Tymiński) w desan­cie na *Dieppe, gdzie w czasie 22 godzin zmagań 30 razy walczył z samolotami i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011 Znaków /1 851

  praca w formacie txt

Do góry