Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Sejny

  Miasto powiatowe na Pojezierzu Wschod-niosuwalskim, nad Marychą (dopływem Czarnej Hańczy). 6 tys. mieszkańców. Pierwsze wzmianki z 1 522, założone w 1593, prawa miejskie około 1602. Rozkwit w 2 poł. XVIII i w XIX w. Obecnie ośrodek kulturalny i handlowy na pograniczu polsko-litewskim. Zachowały się:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gulbieniszki

  Wieś 17 km na pn. od Suwałk, na Pojezierzu Wschodniosuwalskim. Założona w 1770, zabudowa kolonijna.  Na zach. od wsi wznosi się Góra Cisowa,258 m n.p.m., (zwana też Sypaną, Gulbie-niską, suwalską Fudżijamą) najpopu­larniejszy punkt widokowy w Suwalskim Parku Krajobrazowym, a także dobry punkt...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Supraśl

  Miasto na Wysoczyźnie Białostockiej, nad Supraślą (dopływem Narwi), na terenie Puszczy Knyszyńskiej, 5 tys. mieszkańców. Pierwsze wzmianki z XIV w., od 1498 siedziba Bazylianów, największy rozwój na pocz. XIX w., prawa miejskie w 1861, od końca XIX w. utrata znaczenia na rzecz Białegostoku. W XVII i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hajnówka

  Miasto powiatowe na Wysoczyźnie Bielskiej, nad Leśną (dopływem Bugu), węzeł kolejowy. 24 tys. mieszkańców Pierwsze wzmianki z XVIII w., w okresie międzywojennym największy w Polsce ośrodek przemysłu drzewnego. Prawa miejskie w 1951. Ośrodek przemysłu drzewnego i przetwór­stwa runa leśnego. Muzeum...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Suwałki

  Miasto na Pojezierzu Wschodniosuwal-skim, nad Czarną Hańczą. 68 tys. miesz­kańców. Wieś Suwałki założyli kameduli z Wigier. Prawa miejskie w 1720 od króla Augusta II. W 1975-98 stolica województwa. Zakłady przemysłu drzewnego, odzieżowego, materiałów budowlanych. Muzeum Okrę­gowe, którego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszyniany

  Wieś na Wysoczyźnie Białostockiej, 9 km na pn.-zach. od przejścia granicznego w Bo-honikach, 12 km na pd. od Krynek. W 1679 nadana przez Jana III Sobieskiego rotmistrzowi chorągwi tatarskiej Samuelowi Murzy-Krzeczowskiemu, który osiedlił się tu wraz z żołnierzami. Głaz upamiętniający 300 lat...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwat „Jezioro Hańcza"

  Wieś na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, na pd.-wsch. brzegu jeziora Hańcza. Założona w 1603, ulicówka. W czasie II wojny światowej działały tu wielkie młyny do kruszenia kamienia. Rezerwat wodno-krajobrazowy „Jezioro Hańcza" utworzono w 1963 na 304 ha, dla ochrony najgłębszego jeziora w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze _w Ustrzykach Dolnych

  Ustrzyki Dolne to miasto nad Strwiążem, przy obwodnicy bieszczadzkiej i linii kolejowej Zagórz - Krościenko. 10 tys. mie­szkańców. Znajduje się tutaj Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze powstałe w 1967. Zbiory geologiczne, botaniczne i zoolo­giczne, ok. 7 tys. eksponatów.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo podlaskie

  Powierzchnia 20 180 km2, 1,2 mln mieszkańców. Niewielka gęstość zaludnienia: 61 osób na km2. Północna część województwa leży na pojezierzach Wschodnio i Zachodniosuwalskim, Mazurskim oraz na Równinie Augustowskiej, uformowanych w okresie zlodowacenia bał­tyckiego. Typowy krajobraz polodowcowy, z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /3 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwat „Kornuty"

  Na pd. zboczu Magury Wątkowskiej, utworzony w 1953, pow. 12 ha. Obejmuje olbrzymie rumowisko skalne powstałe na skutek osuwiska, porośnięte jodłowo-bukowym lasem. Kilka jaskiń, największa Mroczna długości 175 m, głębokości 17 m.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt

Do góry