Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  POEZJA KOŚCIELNA - „ROZMYŚLANIA PRZEMYSKIE”

  Treścią tego zabytku jest opowiadanie o życiu Marii i Chrystusa, oparte na tekstach Ewangelii., napisane żywo i barwnie, pełne refleksji i realiów obyczajowych. Jako gatunek literacki "Rozmyślania przemyskie" są typowym dla średniowiecza apokrytem, czyli opowieścią opartą na tekście Biblii, ale...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POEZJA KOŚCIELNA - „BOGURODZICA”

  Jest to pieśń poświęcona Bogu. Adresat to Maryja i Jan Chrzciciel. Zbiorowy podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do Maryi a  pośrednio do Boga. Prośba dotyczy dostatniego życia na ziemi i szczęścia.

  −  rymy parzyste

  −  precyzja kompozycji (regularność)

  −  parabolizm składniowy (podobieństwo...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POEZJA KOŚCIELNA - RODOWÓD I RODZAJE

  Polska średniowieczna literatura religijna jest ilościowo dość obszerna, choć do naszych czasów zachowała się tylko jej niewielka część. W swoich utworach anonimowi najczęściej autorzy oddają uczucia związane z przeżywaniem wiary, często szukając w wydarzeniach biblijnych pretekstu do wypowiedzenia...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJDAWNIEJSZE ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO

  1.  „Geograf bawarski”  IX w. - spis nazw polskich plemion

  2.  „Dagome index” X w. - najdawniejszy polski dokument, Mieszko I oddaje państwo pod opiekę papieżowi, nazwy geograficzne

  3.  „Kronika Theimara” X-XI w. - nazwy plemion (Ślązanie), nazwy rzek (Odra, Bóbr) i nazwy miast (Krosno)

  4.  „Bulla...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - ŚW. FRANCISZEK

  Należy żyć w harmonii ze światem i wszystko kochać. Wiara powinna być radosna, prosta i wypływać z miłości. Nakazywał: ubóstwo, braterstwo i miłosierdzie. Wszystko co stworzył Bóg jest dobre i piękne, a zło wynika ze słabości ludzi.

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - ŚW. TOMASZ

  Człowiek musi walczyć ze swymi pokusami, być etyczny, moralny, cnotliwy, stabilny, posłuszny Bogu.         ↑   Bóg          } istota najdoskonalsza              anioły       \ czysta              święci       / inteligencja                   ludzie                   zwierzęta                rośliny...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - ŚW. AUGUSTYN

  Człowiek jako istota znajduje się między bytami wyższymi (aniołami) a niższymi (zwierzętami). Bóg ⇒ anioły - człowiek - zwierzęta. Bóg ma prawo oceniać ludzi, którzy sami kierują swym losem. Człowiek jest rozdarty pomiędzy duchowością a cielesnością. Cielesne - zło, duchowe - dobro. Człowiek...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA KRAKOWSKA

  Ośrodek naukowy wybudowany przez królową Jadwigę. Uczelnia ta cieszyła się sporym autorytetem. Jej cechą było przezwyciężenie  typowej dla średniowiecza postawy jaką była scholastyka (nauczanie wyjaśniające problemy, posługujące się biblią)

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA - DUALISTYCZNA

  Miała charakter duchowny, a potem rycerski. Dwa:

  •  style architektoniczne

  1.  romański (kamienne, masywne, rola obronna, mało światła)

  2.  gotycki (katedry, kościoły, strzeliste, smukły, witraże, dużo światła)  

  •  wzorce osobowe

  1.  asceta (człowiek umartwiający swą duszę i ciało aby...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO

  476 (upadek cesarstwa Rzymskiego)- 1492 (odkrycie Ameryki) W Polsce początek to rok 966. W średniowiecznej Polsce (i nie tylko) panował ustrój feudalny, którego istotnym elementem była pańszczyzna, czyli chłopski wyczerpujący obowiązek pracowania na pańskim polu. Duchowieństwo było największą potęgą...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /1 381

  praca w formacie txt

Do góry