Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KRONIKA GALLA ANONIMA - TREŚĆ

  Dzieje państwa polskiego i jego władców. Celem i zamiarem było opisanie czynów króla Bolesława Krzywoustego. Przedstawił on najpierw dzieje jego przodków, całego rodu Piastów i czyny samego króla. Według niego Chrobry i Krzywousty to idealni władcy. Opisywał także wydarzenia militarne.

  3 części:...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRONIKA GALLA ANONIMA

  •  Gall Anonim

  - żył na przełomie XI i XII w.

  −  Francuz, mnich z zakonu benedyktynów

  −  przebywał na dworze Bolesława Krzywoustego

  −  napisał tam kronikę na zamówienie

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSCY KRONIKARZE I ICH DZIEŁA

  −  „Kronika Polska” Galla Anonima

  −  „Kronika Wielkopolska” Gocława Baszka XIII w. (zawiera daty,  występuje narracja historyczna - przyczynowo-skutkowa)

  −  „Kronika Janka z Czarnkowa” (fikcyjne za Kazimierza Wielkiego)

  −  „Kronika Wincentego zwanego Kadłubkiem”  XIII w. (parta na fantastycznych zmyśleniach...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRONIKI - CECHY I ZADANIA

  −  brak krytycyzmu (nie sprawdzano wiarygodności faktów)

  -  elementy fikcyjne (listy, mowy, pieśni, anegdoty)

  −  funkcja dydaktyczna (wnioski wyciągane z wydarzeń)

  −  przesadne wychwalanie władców

  −  chronologia wydarzeń

  −  język prosty, choć nie pozbawiony metafor i gry słów

  −  pytania retoryczne...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKA ŚREDNIOWIECZNA - ARTYZM FORMY

  Nieznany poeta starał się nadać epopei podniosły charakter. Utwór cechuje patos (nastrój podniosły, pełen odwagi) oraz hiperbolizacja (wyolbrzymienie cech jakiegoś przedmiotu lub zjawiska). Narrator często włączał w tok opowiadania bezpośrednie wypowiedzi poszczególnych osób. Z tego powodu stosował on...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKA ŚREDNIOWIECZNA - „PIEŚŃ O ROLANDZIE”

  Ma przejrzystą kompozycję trójdzielną. Wstęp to przygotowanie zasadzki przez zdrajcę Ganeleona. Rozwinięcie akcji przedstawia bohaterską walkę i śmierć Rolanda oraz jego towarzyszy. Zakończenie ukazuje zemstę Karola Wielkiego na Saracenach za śmierć siostrzeńca. Roland był rycerzem Karola Wielkiego...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMATYKA W ŚREDNIOWIECZU

  •  obyczajowa 

  „O zachowaniu się przy stole” Podmiot liryczny wskazuje dobre zasady zachowania się przy stole → funkcja wychowawcza i dydaktyczna. Utwór rozpoczyna wezwanie pomocy Bożej - apostrofa. Następnie autor opowiada o tym co rośnie na polu i niedługo zostanie zebrane i znajdzie się na biesiadnym...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA POEZJA ŚWIECKA

  −  pojawia się szereg utworów nie mających charakteru religijnego, utwory te spełniały funkcję dydaktyczną i pouczającą

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATUNKI LITERACKIE

  LIRYKA

  −  pieśń

  −  hymn

  −  satyra

  −  miłosna

  −  psalm } modlitewnik

  EPIKA

  -  kronika

  −  kazanie

  −  hagiografia (żywoty świętych, opisując idealizują je, propagują wzorzec osobowy → asceta)

  −  apokryt       (gatunek literacki przedstawiający żywot najświętszej rodziny)

  −  romans...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POEZJA KOŚCIELNA - „LAMENT ŚWIĘTOKRZYSKI” („ŻALE MATKI BOSKIEJ POD KRZYŻEM”)

  Utwór składa się z 20 zwrotek. Reprezentuje gatunek tzw. skargi, żalu Matki Boskiej płaczącej pod krzyżem Chrystusa. Ukazuje losy swego Syna od momentu biczowania aż po przybicie go do krzyża. Cały czas współcierpi z nim. Prosi ludzi o użalenie się nad nią. Autor widział w niej przede wszystkim cechy...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt

Do góry