Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - FRANCISZEK RABELAIS (1494 - 1553)

  Francuzki pisarz i humanista, a z zawodu lekarz.

   „Gargantua i Pantagruel”

  Fantastyczno-satyryczna epopeja. Propagował on swobodny i wszechstronny rozwój człowieka zgodnie z prawami i wymogami natury. W dziele swym zawarł obraz współczesnego mu społeczeństwa, ostro wyszydzając przestarzałe instytucje...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /kapec Dodano /05.03.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - MICHAŁ MONTAIGNE (1533 - 1592)

  „Próby”

  Zbiór luźnych przemyśleń o życiu (charakter autobiograficzny).  Był inspirowany przez starożytnych filozofów. Dzieło to stanowi główny dokument literatury renesansowego sceptycyzmu powiązanego z hedonizmem i stoicyzmem. Ma ona charakter antropocentryczny. Występuje tu afirmacja niezależności i...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - FRANCISZEK PETRARKA (1304 - 1375)

  „Sonety do Laury”

  Cykl ten składa się z około 317 utworów napisanych po włosku. Prezentuje tu poezję miłosną - erotyki. Są to jej początki. W sonetach tych stara się on opisać miłość, uczucie doczesne, zajmuje się własnymi uczuciami, analizuje swoją psychikę. Jest szczery i spontaniczny. Opisuje...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - JAN BOCCACIO (1313 - 1375)

   „Dekameron” 

  Zbiór stu nowel opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi uciekając z miasta przez zarazą. Opowiadają sobie historie znane im z autopsji. Głównym tematem ich historii jest miłość cielesna, zmysłowa i namiętność przedstawiona...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

  „Boska komedia”

  Obszerny poemat w stu pieśniach i podzielony na trzy części (Piekło, Czyściec, Raj). Dante podróżuje, a jego przewodnikiem jest Wergiliusz, potem przez raj prowadzi go Beatrycze czyli ziemska, doskonała kobieta uosabiająca piękno, dobroć, miłość, doskonała kobieta. Miłość do niej...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE DRUKARZY

  Znajomość dzieł sztuki renesansowej nie była tak powszechna jak dzieł literatury powielanych w  wielu egzemplarzach i przez to łatwo dostępnych, zwłaszcza wobec wzrastającej konkurencji drukarni i obniżających się przez to cen. W RP liczba warsztatów drukarskich wzrastała od 1503 roku. Drukarnia stała...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANON ZASAD POETYCKICH (CECHY ODRODZENIA)

  −  wyzwolenie się z ciemnoty

  −  interesowanie się jednostką ludzką (jako wartość, godne zainteresowania).

  −  powrót do wzorców kultury (sztuki obyczajów) antycznej

  - utwory Platona, Horacego itp.

  −  afirmacja życia

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - ARIANIE

  Zwani też jako bracia polscy. Nurt ten rozwinął się w Polsce i był nurtem radykalnym bo głosił oprócz założeń religijnych również hasła społeczne. Arianie potępiali poddaństwo chłopów, głosili potrzebę wyrzeczenia się majątku. W połowie XVII wieku wygnano ich

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - ANGLIKANIZM

  Nurt powstały w Anglii. Ruch ten powstał z natury politycznej i prywatnej. Henryk VIII chciał poślubić Annę Boleyn, a kościół katolicki zabraniał mu (odmowa rozwodu). Dlatego król Anglii sam mianował siebie zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego i poślubił ukochaną, którą i tak skazał na...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - KALWINIZM

   (Francja, Szwajcaria, Niderlandy)  Twórcą był Jan Kalwin. Kalwiniści głosili teorię predestynacji czyli wierzyli w przeznaczenie, w to, że każdy człowiek ma swój los zapisany w gwiazdach. Przeznaczone jest mu niebo lub piekło, a życie to realizacja ustalonego scenariusza. Propagowali ideał pracy i...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt

Do góry