Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  „WOJNA CHOCIMSKA” JAKO PODRĘCZNIK PATRIOTYZMU DLA WSPÓŁCZESNYCH

  Autor charakteryzuje przodków broniących ojczyzny i przez to wskazuje jak powinni zachowywać się współcześni. Polacy biorący udział w tej bitwie stali w obronie wolności szlacheckich, wiary, własnego domu, dobytku, własnej czci, w obronie ojczyzny i jej wolności. W dalszej części tego utworu jest ocena...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA „WOJNY CHOCIMSKIEJ” WACŁAWA POTOCKIEGO

  Za treść tego utworu autor przyjął wojnę ze szczególnym uwzględnieniem jednej bitwy pod Chocimiem. Potocki powraca do konkretnych wydarzeń. Jest to upoetyzowana kronika tej wojny. Została napisana na podstawie jednego z pamiętników jednego z dowódców. Jest to poemat rycerski. Charakterystycznym elementem...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMATYKA I KOMIZM DROBNYCH UTWORÓW POTOCKIEGO

  „Ogród fraszek”

  „Moralia”

  Jest to zbiór zawierający kilkaset utworów rozpoczynających się od jakiegoś przysłowia polskiego lub łacińskiego w tłumaczeniu lub przeróbce dokonanej przez Potockiego. Utwory mają charakter przypowieści, których zadaniem jest unaocznić określoną myśl najczęściej...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPOWE CECHY EPOKI (NP.: VANITAS) W POEZJI D. NABOROWSKIEGO

  Naborowski wprowadza w krąg barokowej literatury zainteresowanie przemijaniem.

  Wiersze pod tytułami:

  „Marność” i „Krótkość żywota” prezentują postawę człowieka wobec życia i śmierci. Człowiek powinien się cieszyć i bawić ale pobożnie i uczciwie. Trzeba się bać Boga. Całe życie człowieka...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DLACZEGO J. A. MORSZTYNA MOŻNA NAZWAĆ POETĄ KONCEPTUALISTĄ

  Jana Andrzeja Morsztyna można nazwać konceptualistą, ponieważ w swoich utworach używał konceptu. Głównym zadaniem jego poezji był zaskakujący, wręcz szokujący czytelnika pomysł - koncept dotyczący formy lub treści. Przykładem może tu być utwór pod tytułem „Niestatek”, do końca utworu nie wiemy po...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA UTWORÓW J. A. MORSZTYNA I JEJ ZWIĄZEK Z TREŚCIĄ

  Treść utworów Morsztyna jest mało istotna. Ważna jest natomiast ich forma. Stosował on wiele środków artystycznych np.: anafora, wyliczenie, koncept, gradacja, hiperbolizacja. Pisał także utwory bardzo krótkie np.: „Starej”.

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIŁOŚĆ JAKO NACZELNY TEMAT UTWORÓW J. A. MORSZTYNA

  Jan Andrzej Morsztyn najchętniej pisał o miłości. Nie było to jednak bezpośrednie wypowiedzenie uczuć o ukochanej. Były to wiersze będące wyrazem flirtu, który odznacza się dworską elegancją i salonowym dowcipem. Związek tematyki miłosnej z biografią autora i jego poglądem na zadania literatury...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN ANDRZEJ MORSZTYN JAKO POETA DWORSKI

  Jan Andrzej Morsztyn był poetą związanym z dworem królewskim. Piastował wiele urzędów. Był dworakiem i intrygantem ale też sprawnym dyplomatą. Był skazany na banicję i wygnany z kraju. Styl życia, który uprawiał był odpowiedni barokowi dworskiemu. Poświęcił się całkowicie polityce.

  Poezja była...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMINY I OKREŚLENIA ŚRODKÓW ARTYSTYCZNYCH STOSOWANYCH W BAROKU

  1.  Koncept  (wiersz musiał być zaskakujący i w miarę możliwości nowatorski; „Do trupa” Morsztyn)

  2.  Wyliczenie (nagromadzenie kolejnych, podobnych, synonimicznych cech)

  3.  Anafora (jest to powtórzenie zdania o podobnej konstrukcji zaczynające się od tego samego wyrazu; „Do Anny” Naborowski)

  4. ...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /2 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARINIZM

  Barok pomimo, że nie miał określonego programu poetyckiego odwoływał się do Włoskiego poety Sianbattisty Mariniego. Od jego nazwiska pochodzi nazwa nurtu poetyckiego - marinizmu (konceptualizmu).

  Cechy:

  −  najważniejsza jest forma, która ma zadziwiać i zaskakiwać

  −  odwołania do własnej fantazji i...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt

Do góry