Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  PODŁOŻE FILOZOFICZNE - LOCKE

  Stworzył podstawy teoretyczne empiryzmu. Źródła wiedzy szukał w doświadczeniu zewnętrznym - zmysłowym i wewnętrznym - refleksji. Propagował tolerancję religijną. Uważał, że człowiek dąży do szczęścia, które każdemu obywatelowi powinno zapewnić państwo.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODŁOŻE FILOZOFICZNE - KANT

  Nawiązuje do systemów antycznych. Poznanie prawdy możliwe jest na drodze dwuźródłowości: rozumu i zmysłów. Kant wychodzi z racjonalizmu oświeceniowego i empiryzmu, zrywa z obiektywizmem. Twierdzi, że świat, który człowiek postrzega może być przez niego kształcony.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODŁOŻE FILOZOFICZNE - KARTEZJUSZ

  Podbudową filozoficzną myślenia o sztuce były poglądy Kartezjusza. Autor „Rozprawy o metodzie”. Za największą wartość uznawał ludzki rozum. Celem człowieka było poznanie prawdy o świecie, dostępnej rozumowi ludzkiemu. Prawdziwe jest to co jasne i zrozumiałe. Kartezjańska filozofia nawiązywała do...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE KLASYCYZMU

  Klasycyzm - pewien model kultury powstały w starożytności (Grecja, Rzym); nawiązanie do antyku (np. w gatunkach literackich - tragedia antyczna, zasada decorum)

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - OBLICZE SARMATYZMU

  W czasach saskich zmieniło się oblicze sarmatyzmu. Na początku był on pozytywny, potem jednak stał się synonimem prymitywizmu i skrajnego zacofania. Szlachta obdarowywana nowymi przywilejami traciła patriotyzm, stawała się zadufana w sobie.

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KULTURY W POLSCE

  Żaden wzór nie pojawia się wśród kultury obyczajowej, szlacheckiej, dworskiej lub kościelnej. Kultura literacka i piśmiennicza nie miała możliwości rozwoju. (Władcy woleli teatry i opery niemieckie oraz inne rozrywki.) Wartością stał się przepych, luksus, zbytek bez wartości artystycznej...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE

  −  przywileje dla szlachty

  −  dwór był bardzo rozpolitykowany

  W czasach saskich w Polsce panowali Wettini - August II Mocny, August III. Byli oni związani z Saksonią (byli tam władcami). Polska była dla nich tylko spichlerzem i armią potrzebną w czasie zagrożenia Saksonii. Elekcyjni królowie Polski...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KOŚCIOŁA

  −  triumf kontrreformacji

  −  instytucja coraz bardziej sprymityzowana, zgnuśniała

  −  gromadzenie ogromnej liczby ludzi w klasztorach

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - CECHY KULTURY DWORSKIEJ (MAGNACKIEJ)

  −  umowność, konwenans życia towarzyskiego

  >

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - DWA NURTY KULTURY

  −  szlachecki - rodzinność

  −  magnacki - wzorowany na dworach zachodniej Europy

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /104

  praca w formacie txt

Do góry