Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  „POWRÓT POSŁA” JAKO AKTUALNA KOMEDIA POLITYCZNA - CHARAKTERYSTYKA BOHATERÓW

  W tym utworze są zaprezentowane dwa stronnictwa. Jedno z nich to stronnictw patriotyzmu (obóz reform). Zalicza się do nich: Podkomorzy z żoną, Walery i Teresa. Drugie to obóz wsteczny, konserwatywny: Starosta, Sarmacki. Wytknięte są tu ich wady.

   •  Obóz reform

  −  działacze stronnictwa patriotycznego

  − ...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /2 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA PUBLICYSTYKI W EPOCE OŚWIECENIA

  Publicyści poprzez swoją działalność pisarską nawoływali do walki z anarchią i z obrońcami przywilejów feudalnych. Proponowali postępowe reformy ustrojowe i społeczne, domagając się wcielenia ich w życie.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGO KOŁŁĄTAJ

  W swoich poglądach nie różnił się zbytnio od Stanisława Staszica. Różniło go jedynie to, że miał bardziej radykalne poglądy w sprawach przywilejów dla ludzi niższego stanu. Żądał wolności osobistej chłopów. Chłop miał mieć wolność osobistą, ale grunt ma być własnością pana.

   „Dobra...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANISŁAW STASZICA - „Przestrogi dla Polski”

  Utwór ten miał uzmysłowić szlachcie konieczność uchwalenia konstytucji. Staszic informuje czym dla niego jest naród. Dla niego naród to nie tylko szlachta, ale zbiorowość mieszkająca na danym terenie. Staszic zwracając się do szlachty stawia jej następujące zarzuty:

  −  brak poszanowania prawa

  − ...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO - POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA

  Stanisław Staszic swoje poglądy i program społeczno-polityczny zawarł między innymi w poniższych utworach.  „Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego” Był to traktat polityczny wydany przed obradami Sejmu Czteroletniego. Jest on podzielony na 19 rozdziałów. Każdy rozdział traktuje o innym problemie...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY POEMATU HEROIKOMICZNEGO

  Poemat heroikomiczny to stary gatunek, uprawiany już w starożytności, będący parodią eposu bohaterskiego. Stosowano parodię jako środek służący do ośmieszania zjawisk, osób poprzez ich nieudolne naśladowanie , odgrywanie. Cechy poematu heroikomicznego:

  −  zastosowanie parodii

  −  styl wysoki...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „MONACHOMACHIA” - TREŚĆ UTWORU

  Na świecie dzieją się różne rzeczy. „Nieraz rycerzem bywa sługa boży”. Taka wojna między mnichami zdarzyła się pewnego razu w miasteczku, którym: „Było trzy karczmy, bram cztery ułomki, Klasztorów dziewięć i gdzieniegdzie domki”.

  Życie toczyło się tu leniwie, aż do pewnego dnia „Jędza niezgody”...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATYRY I. KRASICKIEGO - Sposób ośmieszania wad

  Krasicki napisał 22 satyry o tematyce obyczajowej. Pisał je po to aby piętnować to co złe oraz nosicieli zła. Zadaniem satyry jest bezlitosne chłostanie zła. Były one wymierzone przeciwko saskiemu dziedzictwu: narodowej megalomanii, ciemnocie i zacofaniu, życiu ponad stan, pijaństwu, skłonności do...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /3 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATYRY I. KRASICKIEGO - RODZAJE SATYR I DZIEJE GATUNKU

  Satyra to gatunek literacki znany od starożytności. Jego twórcą był Horacy. Jest to gatunek z pogranicza liryki i epiki. Autor satyry przedstawia swój negatywny stosunek do jakiejś osoby lub rzeczy. Można wyróżnić następujące typy satyr: portretowe, sytuacyjne (zdarzenie jest ilustracją zjawiska)...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - funkcje powieści

  Krasicki ukazuje w swej powieści wychowanie młodzieży w ówczesnych czasach, płytkość zainteresowań ówczesnej szlachty, jej ciemnotę, nieuctwo, samowolę i pieniactwo, a także pijaństwo, bezkrytyczną pogoń za zagranicznymi nowinkami, okrucieństwo wobec służby i lenistwo umysłowe. Wskazuje na...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /590

  praca w formacie txt

Do góry