Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA EPOKI

  Za twórców tej filozofii uważanie byli niemieccy filozofowie: Hegel, Schlegel, Scheling. W procesie poznawania świata należy kierować się intuicją, przeczuciami i wyobraźnią. Rozum może być zawodny. Świat składa się z materii i ducha. Ważniejszy jest duch. Spirytualizm mówił o duchowej postawie...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CZŁOWIEKA OŚWIECONEGO

  •  człowiek oświecony

  −  racjonalista

  −  encyklopedysta

  −  wróg ciemnoty i zabobonu

  −  optymista wierzący w ludzki umysł i przyszłe królestwo „rozumu”

  −  należący do wolnomularstwa, czyli masonerii  

  •  człowiek ogładzony

  −  ma wykwintne maniery

  −  elokwentny

  −  wszechstronnie wykształcony

  − ...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATUNKI LITERACKIE W EPOCE OŚWIECENIA

  EPIKA

  −  powiastka filozoficzna

  −  poemat heroikomiczny (parodia poematu heroicznego czyli eposu bohaterskiego)

  −  satyra dialogowa

  −  bajka

  −  powieść epistolarna

  −  publicystyka

  LIRYKA

  −  wiersz

  −  erotyk

  −  oda

  −  hymn

  DRAMAT

  −  komedia

  − ...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROBEK CZASÓW STANISŁAWOWSKICH - ZASŁUGI WOBEC JĘZYKA (WALKA O CZYSTOŚĆ JĘZYKA)

  Twórcy pisali i żądali w swoich utworach czystości języka polskiego. Językiem wykładowym w szkołach stał się język polski zamiast dotychczas obowiązującej łaciny. Także teatr walczył o język narodowy. Także bohaterowie bajek Krasickiego mówili językiem potocznym, ale czystym i poprawnym.

   „O...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POEZJA JAKUBA JASIŃSKIEGO

  Był on czołowym przedstawicielem nurtu Jakobińskiego w polskim oświeceniu. Jakobinizm skupiał radykalnych zwolenników przemian społecznych i ustrojowych. W większości byli to działacze: Kuźnicy Kołłątajowskiej, postępowi publicyści i pisarze. Domagali się oni przemian społecznych i ustrojowych, jak...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /3 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROKOKA

  Nurt ten obejmuje obyczajowość, styl życia i sztukę (malarstwo). Styl ten zrodził się we Francji. Miłowano huczne zabawy, przepych, nadmiar. W sztuce objawiał się jako zwrot ku miniaturyzacji. Tematyką stała się miłość (ale konwencjonalna). Dbano o wytworność i elegancję. Styl ten znalazł uznanie...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARPIŃSKI - POETA SENTYMENTALNY

  Był to polski twórca sentymentalny. Pisywał utwory miłosne, religijne, refleksyjne, patriotyczne. Zasłynął jako twórca pieśni erotycznych i sentymentalnych.

   „O wymowie w prozie albo w wierszu”

  Postuluje tam aby pisano jak najprościej i zrozumiale, aby dano upust swojemu natchnieniu.

   „Pieśń dziada...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENTYMENTALIZM I ROKOKO - JAN JAKUB ROUSSEAU - PREKURSOR NURTU

  Był francuskim pisarzem; autor „Emila”, „Nowej Heloizy”. Stworzył podstawę dla sentymentalizmu. Głosił tezę: „Człowiek jest cząstką natury”. Podkreślał rolę ludzkich uczuć, zwłaszcza miłosnych.  

  „Umowa społeczna”

  Odrzucił w tym utworze styl życia salonów i cywilizację, która godzi w...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NURT SENTYMENTALNY

  Sentymentalizm jest nurtem literackim. Miał on charakter pewnej postawy filozoficznej. Nazwa wywodzi się od powieści „Podróż sentymentalna”. Sentymentalizm powstał jako reakcja przeciwko racjonalizmowi i dydaktyzmowi. Przejawiał się on pod koniec wieku XVIII w modzie, stylu bycia, życiu towarzyskim...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „POWRÓT POSŁA” JAKO KOMEDIA KLASYCYSTYCZNA

  „Powrót posła”

  porusza problematykę polityczną kraju, sprawę nowego ustawienia w Polsce władzy ustawodawczej i wykonawczej. Jest to komedia związana ściśle z pracami Sejmu Czteroletniego w okresie szczególnego napięcia politycznego i dramatycznej sytuacji narodu. Jest to echo wszystkich ważniejszych...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /616

  praca w formacie txt

Do góry