Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  PROGRAMOWY CHARAKTER BALLADY „ROMANTYCZNOŚĆ”

  Występuje tam Karusia, starzec i gawiedź gminna, narrator. Dziewczyna Karusia widzi swojego zmarłego kochanka. Nikt inny go nie widzi. Starzec mówi, że ona majaczy. Lud jednak wierzy jej. Narrator też wierzy Karusi. Zwraca się ona do Jasieńka. Reaguje bardzo emocjonalnie. Zachowuje się jak osoba...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYCZNE AKCENTY W „PIEŚNI FILARETÓW” I „ODZIE DO MŁODOŚCI”

  W 1817r. przy Uniwersytecie w Wilnie założone zostało Towarzystwo Filaretów (organizacja tajna, młodzież ze starszych roczników). Miała za cel samokształcenie. Postulaty społeczne i moralne. Chcieli wyplenić egoizm, zawiść, kłamstwo. Program był nierealny. Istotne było powiązanie przyjacielskie...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /6 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - MAURYCY MOCHNACKI

  Brał udział w sporze. Był jednym z przywódców powstania listopadowego. Wystąpił po stronie romantyków. Napisał „O literaturze polskiej w wieku XIX”. Przedstawił tu takie myśli:

  −  domagał się literatury narodowej, w utworach polskich miały odbijać się charakterystyczne elementy z życia Polaków...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - JAN ŚNIADECKI

  W 1819 napisał rozprawę „O pismach klasycznych i romantycznych”. Był intelektualistą, racjonalistą. Atakował tendencje romantyczne. Romantyzm uważał za zagrożenie dla rozwoju literatury i oświaty. Sądził, że może mieć zgubny wpływ na czystość polszczyzny, a światopogląd romantyczny miał być...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - KAZIMIERZ BRODZIŃSKI

  1818r. W „Pamiętniku warszawskim” zaczęły ukazywać się pierwsze fragmenty rozprawy Brodzińskiego „O klasyczności i romantyczności”. Dążył do pokojowego połączenia klasycyzmu i romantyzmu. Uważał, że nowe idee romantyczne można połączyć z klasycystycznymi. Według niego rozwój literatury polskiej...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - SPÓR POKOLENIOWY

  Spór klasyków z romantykami był sporem pokoleniowym. Pokolenie starsze opowiadało się za klasycyzmem. Młodsze, w kwestiach światopoglądowych poza cechami racjonalnymi i empirycznymi popierało także uczucia i emocje. Wiązało się to z dążeniami wolnościowymi i demokratycznymi. Był to spór nie tylko o...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - ALEKSANDER BESTUŻEW

  Dekambrysta, teoretyk romantyzmu, dramaturg, powieściopisarz.

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /62

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - KONDRATIJ RYLEJEW

  Poeta, dekambrysta, pierwszy rosyjski tłumacz Mickiewicza. Przełożył balladę Mickiewicza „Lilije”.

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - ALEKSANDER PUSZKIN

   „Eugeniusz Onegin”

  Prowadziły one do bierności, pesymizmu, do uświadomienia sobie bezsensu własnego życia i uczucia pustki duchowej. Eugeniusz marnuje swoje wybitne zdolności, zabija przyjaciela w niepotrzebnym pojedynku, unieszczęśliwia siebie i zakochaną w nim Tatianę.W utworze tym przedstawiony...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO

  W pierwszej połowie XIX wieku kapitalizm w Rosji rozwijał się bardzo słabo. Istniały w pełni stosunki feudalne. Wszelkie przejawy życia poddane były ścisłemu nadzorowi policyjnemu, najmniejsze ślady wolnej myśli były tłumione w zarodku, rósł ucisk pańszczyźniany chłopów. Przeciwko temu...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /879

  praca w formacie txt

Do góry