Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  „KORDIAN” - PORTRET PSYCHOLOGICZNY TYTUŁOWEGO BOHATERA (DYNAMIZM POSTACI)

  Kordian ulega przemianie. Słowacki wyraża krytykę wobec niedojrzałego bohatera. Tacy ludzie walczyli o Polskę. Kordian to bohater romantyczny.

  Cechuje go:

  1. samotność

  2. niezgoda z zastanym światem, próba zmiany go

  3. nieszczęśliwa miłość

  4. indywidualizm i tajemniczość

  5. skłonność do...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „KORDIAN” - TYPOWY DRAMAT ROMANTYCZNY ? - TREŚĆ

  •  Akt I

  15 letni chłopiec zastanawia się nad sensem życia. Nie może odnaleźć celu. Myśli o samobójstwie. Nie może określić swych pragnień. Prośba do Boga o cel w życiu, do którego będzie dążył. Wiele pragnień, myśli, wśród których jest zagubiony. Odczuwa wewnętrzny niepokój, drżenie...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /2 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMATYKA WCZESNEJ TWÓRCZOŚCI J. SŁOWACKIEGO

  Reprezentant drugiego młodszego pokolenia romantyzmu. Odwoływał się też do powstania listopadowego. Przed powstaniem następuje jego debiut literacki. Utwory powstałe wtedy to cykl powieści poetyckich, wprawki dla Słowackiego (tematyka historyczna, motywy orientalne). Bohaterowie tych powieści poetyckich...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCYDZIEŁA POEZJI LIRYCZNEJ - „DO MATKI POLKI”

  Tematyka patriotyczna, utwór jeden z najbardziej charakterystycznych o tej tematyce. Zaczyna się apostrofą do Matki Polki. Podmiot liryczny zwraca się do matek z goryczą, cierpieniem, mówi jak wychować Polaka.

  Ostrzega, e geniusz dziecka, duma, wynikające z historii, przeszłości narodu powodują u niego...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCYDZIEŁA POEZJI LIRYCZNEJ - „LIRYKI LOZAŃSKIE”

  Od 1839r. Mickiewicz przebywał w Lozannie. Powstał wówczas szereg drobnych wierszy, odzwierciedlających uczucia i emocje poety. Na smutek, nostalgię, przygnębienie wpływają:

  −  sytuacja polityczna we współczesnej Europie

  −  brak jednomyślności emigracji

  −  ciągła tęsknota za utraconym krajem

  − ...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PAN TADEUSZ” - CHARAKTERYSTYKA SZLACHTY POLSKIEJ

  W „Panu Tadeuszu” jest ukazana ówczesna szlachta (prawie wszyscy bohaterowie są szlachcicami). Różni się majątkami, stanami społecznymi, ale łączy ich przestrzeganie zasad, obyczajów. Obyczajowość:

  −  Gościnność. Szlachta bardzo dbała o gości. Pan chciał pokazać całą swą zamożność a także...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PAN TADEUSZ” - CECHY EPOPEI

  Epopeja to dłuższy utwór epicki, ukazujący losy narodu, w przełomowym jego momencie, ukazany na tle natury, która urasta do rangi osobnego bohatera.

  1.  występuje akcja, narrator, dominująca forma podawcza: opowiadanie, dialog, opis

  2.  obecność inwokacji (zwrot do Matki Boskiej, Litwy z prośbą o...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PAN TADEUSZ” - Patriotyzm Robaka

  −  powraca do kraju lat dziecinnych, idealizuje przeszłość

  −  przywiązanie do tradycji, eksponuje polskość

  −  wprowadza nową koncepcję polityczną

  −  tęsknota za krajem

  −  uczucie towarzyszące opisowi ojczyzny

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PAN TADEUSZ” - PATRIOTYZM UTWORU

  −  temat Polska, zainteresowanie dla Polskości

  −  wspomina przeszłość serdecznie, ale też krytykuje

  −  eksponuje polskość, przywiązanie do tradycji w domu sędziego, pochwała

  −  tęsknota za krajem

  −  opisy, dokładne

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PAN TADEUSZ” - Romantyzm Jacka Soplicy

  −  nieszczęśliwa miłość

  −  dręczyły go wyrzuty sumienia

  −  nie doczekał się rezultatów swoich działań

  −  przeciwstawienie się naturze

  −  był samotny jako człowiek

  −  uczucia doprowadziły do tego, że zabił, wybujały temperament

  −  unieszczęśliwił swoją żonę

  −  żył obok syna nie...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /491

  praca w formacie txt

Do góry