Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - EWOLUCJONIZM

  Tworzenie wiedzy o społeczeństwie i człowieku wraz ze stworzeniem wiary w stopniowe przekształcanie się form życia w coraz doskonalsze. Wytworzenie przekonania, że im większe osiągnięcia nauki i techniki tym lepsze warunki życia człowieka i moralne i intelektualne.

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - SCJENTYZM

  Zaufanie do nauki, która miała być jedynym kryterium poznania. Stosowanie tych samych zasad naukowych w odniesieniu do badania jakiejkolwiek dziedziny wiedzy. Tymi zasadami są: obserwacje, doświadczenie, analiza, wnioskowanie. Scjentyzm miał kierować myśl ludzką ku konkretnej rzeczywistości.

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE EPOKI - STUART MILL

  Stworzył teorię filantropijnego utylitaryzmu. Według niego każdy człowiek powinien być użyteczny społecznie, dzięki temu zmniejszają się antagonizmy klasowe.

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - KAROL DARWIN

  Jest twórcą EWOLUCJONIZMU. Przyczyny ewolucji:

  −  walka o byt

  −  dobór naturalny

  Walka o nie kształtuje ewolucję.Przetrwają tylko osobniki najsilniejsze, na tym polega doskonalenie się rasy, eliminowane są bowiem najsłabsze jednostki. Konsekwencja tej teorii to praca „O pochodzeniu człowieka”...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - HIPOLIT TAINE

  Stworzył kierunek zwany DETERMINIZMEM - jakiekolwiek dzieło literatury jest zdeterminowane przez 3 czynniki dotyczące twórcy:

  −  rasa (czynniki psychiczne i biologiczne)

  −  środowisko (geograficzne, społeczne)

  −  chwila dziejowa (tradycja, przeszłość, teraźniejszość

  ) Taine twierdził, że w ten...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - HERBERT SPENCER

  Dostrzegł analogię pomiędzy prawami rządzącymi biologią a istnieniem społeczeństwa ludzkiego. Twierdził, że podstawą egzystencji jest harmonijna współpraca pomiędzy organami i klasami społecznymi. Jeżeli jedna z klas społecznych nie domaga to całe społeczeństwo jest chore, stąd wniosek, że...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - AUGUST COMTE

  W rozprawie „Kurs filozofii pozytywnej” sformułował swe główne poglądy:

  −  przedmiotem nauki powinno być rejestrowanie faktów i spostrzeżeń, bowiem godne poznania jest to co sprawdzalne, udowodnione empirycznie

  −  żądał ciągłego weryfikowania wiedzy, żadne twierdzenie nie jest do końca prawdziwe;...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR PRUSKI

  −  bezwzględna akcja germanizacyjna

  −  język urzędowy - niemiecki, zakaz modlitwy w języku polskim

  −  Polacy nie mogli zamieszkiwać na stałe w danym miejscu

  −  istniały towarzystwa śpiewackie i sportowe (pod nimi kryła się konspiracja)

  −  urzędy obsadzone przez Niemców...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR AUSTRYJACKI (GALICJA)

  −  Galicja uzyskała autonomię (częściową niepodległość polityczną)

  −  istniał dla Galicji osobny sejm polski

  −  literatura nie podlegała cenzurze

  −  nie było zainteresowania odzyskaniem niepodległości ponieważ biedni dążyli tylko do przeżycia a bogaci do utrzymania majątku

  −  brak...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR ROSYJSKI

  −  rozpoczęto bardzo brutalną akcję rusyfikacji (administracja, szkolnictwo)

  −  język rosyjski stał się językiem narodowym

  −  likwidacja polskich szkół i uczelni

  −  terytorium zaboru rosyjskiego - Kraj Nadwiślański - zmiana nazwy, aby nie było mowy o Polsce

  −  dekret uwłaszczeniowy ogłoszony...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt

Do góry