Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Problem cierpienia w mitologii i w Biblii

  Cierpienie dotyka wszystkich ludzi; czasem traktowane jest ono jako ogromne i niezawinione nieszczęście, a czasem jako nieodłączna cząstka ludzkiego losu. Człowiek wie, że życie składa się z dobrych i złych chwil. Radość przechodzi w cierpienie i odwrotnie. W każdą egzystencję są one wpisane i...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /5 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prometeusz – ukarany za miłość do ludzi. Charakterystyka i ocena bohatera z perspektywy końca XX wieku

  Prometeusz to jeden z najbardziej znanych bohaterów mitologii greckiej, uważany za dobroczyńcę ludzkości, dla której dobra oszukał Zeusa. Po raz pierwszy w Kekone, podczas uroczystej ofiary, podzielił wołu na dwie części; z jednej strony włożył pod skórę mięso i wnętrzności, z drugiej zaś...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /5 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miłość niejedno ma imię – na podstawie literatury antycznej

  Miłość to jeden z najczęściej spotykanych tematów w literaturze. Pisali o niej zarówno mężczyźni, jak i kobiety, od czasów antycznych po współczesne. Już w okresie archaicznym (IX – VI w. p.n.e.) w Grecji zaczęła powstawać poezja miłosna. O miłości pisała Safona, największa poetka starożytnej...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /6 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy życiowe Horacego w wybranych odach

  Horacy (ur. W 65 r. p.n.e.) to poeta rzymski epoki augustowskiej, propagujący ideały moralne i polityczne cesarza Oktawiana Augusta, wspierający jego dążenia do odnowy moralnej społeczeństwa. Twórczość Horacego, bogata i różnorodna, obejmuje Epody, dwie księgi Satyr, cztery księgi Carmina zwanych...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /6 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antygona i Kreon – miłość i nienawiść. Konflikt tragiczny w Antygonie Sofoklesa

  Sofokles to, obok Ajschylosa i Eurypidesa, jeden z największych tragików starożytnej Grecji. Żył w latach 496-406 p.n.e., w okresie najświetniejszego rozwoju Aten, za panowania Peryklesa. Napisał 120 sztuk, z czego do naszych czasów przetrwało zaledwie 7, m.in. Antygona, powstała w 441 r. p.n.e.

  jak...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /7 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega tragizm bohaterów Antygony?

  Obok innych dziedzin kultury także teatr europejski wywodzi się ze starożytnej Grecji. Teatr i dramat narodził się w Grecji około V w. p.n.e. Powstał z dytyrambu – pieśni na cześć boga Dionizosa. Wykształciły się dwa gatunki dramatu: komedia i tragedia. Starożytni tragedię stawali najwyżej...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /6 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnorodność tematyczna liryki greckiej

  Obok wspaniałego rozwoju dramatu i poezji narracyjnej, tj. eposów Homera, rozwinęła się w starożytnej Grecji cudowna poezja liryczna. Grecy nie zaliczali liryki do literatury, a do muzyki, gdyż wykonywana była z muzyką. Używali wymiennie terminów melika (od słowa melos – pieśń, śpiew) i liryka (od...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /5 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iliada Homera – arcydzieło literatury i wzór postaw

  Występuje w utworze wiele drobiazgowych opisów. Szczególnie ważny jest opis pojedynku Achillesa z Hektorem, nie tylko ze względu na to, że pokazuje zwyczaje panujące w czasie trwania takich spotkań, ale również dlatego, że znakomicie charakteryzuje obu bohaterów, podkreślając różnice...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /7 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanistyczne wartości mitów greckich

  Omawiając na lekcjach języka polskiego mitologię grecką, zastanawiałam się, dlaczego właśnie te legendy i baśnie weszły na trwałe do świadomości ludzkiej, ba, nawet do języka potocznego. Zbiorów mitów i baśni w kulturze ludzkości jest wiele, dlaczego właśnie...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /4 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz Boga (bogów) i człowieka w kulturze i literaturze antycznej oraz w Biblii

  Autor Księgi Rodzaju prezentuje dwie wersje stworzenia człowieka: „A wreszcie rzekł Bóg: - Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym?

  Inne podania...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /8 593

  praca w formacie txt

Do góry