Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KIERUNKI ARTYSTYCZNE - SYMBOLIZM

  Był wykorzystywany głównie w plastyce. Głoszono, że dzieło artystyczne ma ukazywać problemy duchowe człowieka. Te sfery ludzkich problemów nierozwiązywalnych drogą intelektualną. Nawiązanie do intuizmu.

  Tematem była abstrakcja, niepoznane, tajemnicze. Środek artystyczny to symbol (przedmiot, sytuacja...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI ARTYSTYCZNE - IMPRESJONIZM

  Najpełniej wyrażony został w malarstwie. Nazwa francuska od tytułu obrazu Moneta „Wschód słońca. Impresja”. Inni przedstawiciele to Manet, Renoir, Cezanne. W Polsce byli to głównie Wyczółkowski, Fałat, Pankiewicz, Boznańska. Zerwał on  z pierwszeństwem tematów historycznych. Centrum zainteresowania był...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwór w literaturze polskiej

  Dwór był w dawnej Polsce siedzibą ziemiańską , wraz z zabudowaniami gospodarczymi i mieszkalnymi. Były to często dość duże posiadłości , zatrudniające wiele osób. Dwór w literaturze był przedstawiany bardzo rożnie , raz jako kraina Arkadii , innym razem przypominający teatr kukieł ,a jeszcze innym...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /6 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej.

  Narodem bez państwa przez dłuższy czas byli Polacy. Polska utraciła niepodległość w 1795 roku, a odzyskała ją w 1918 roku. Likwidacja Księstwa Warszawskiego oraz potwierdzenie na Kongresie Wiedeńskim dominacji rosyjskiej nad Królestwem Polskim zmieniło w sposób zasadniczy warunki życia narodu. Odtąd...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /7 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI ARTYSTYCZNE - NATURALIZM

  Jego twórcą był Emil Zola. Utwory jego nawiązywały do komedii ludzkiej Balzaka. Zalecenia teoretyczne naturalizmu zawarł on w przedmowie do utworu pt. „Teresa Raquin”:

  1.  biologizm

  a) utożsamianie społeczeństwa z organizmem żywej istoty

  b) pojmowanie człowieka jako cząstki natury, człowiek...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?

  Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można odnaleźć wiele wartości, które należy cenić, gdyż prezentują idee godne naśladownictwa. Zarówno w twórczości romantycznej , pozytywistycznej...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /19 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASOPIŚMIENNICTWO W EPOCE MŁODEJ POLSKI

  To ono głównie się rozwijało mimo surowej cenzury. Zawierało ono materiały literackie oraz dyskusyjne polemiki o kształcie artystycznym. Były dokumentem życia literackiego. 

  „Życie”

  Warszawa - Tygodnik wydawany w latach 1880 - 1890. Zenon Przesmycki („Miriam”) był redaktorem naczelnym. To on przyswoił...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /hehe Dodano /07.03.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Człowiek nie może żyć bez miłości” – rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń.

   Cóż to jest miłość? Definicji może być wiele i każdy to uczucie rozumie inaczej. Jest to coś więcej niż szacunek, podziw czy namiętność, coś, co pozwala dzielić uczucia drugiej osoby – jej radość, smutek, rozkosz czy rozpacz. Potrzeba miłości tkwi głęboko w każdym z nas. Gdy jesteśmy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /5 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - KAROL MARKS

  Stworzył marksizm. Wywarł on wpływ na proletariat. Nie skłaniał się ku jednostce. Zainteresowanie tłumem, zbiorowością i sytuacją społeczną, która się zmienia ze względu na wiodącą klasę społeczną. Odżegnanie od indywidualizmu.  

  Nastąpił kryzys w wartościach literackich:

  1.  literatura...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /hehe Dodano /07.03.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ ... Człowiek człowiekowi wilkiem” Lecz ty nie daj się zwilczyć...

  Czasy w których obecnie żyjemy to dość dziwny, trudny i specyficzny okres - schyłek drugiego tysiąclecia. Szczególnie ostatnie kilkadziesiąt lat, ostatni wiek to czas zmian, przeobrażeń, wojen i rewolucji zarówno militarnych jak i umysłowych. Bogusław Wołoszański - wybitny historyk i publicysta...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /13 482

  praca w formacie txt

Do góry