Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Jak uleczyć Świat śmiechem

  Niemal od zarania swych dziejów ludzkość przeżywała dylematy: jak żyć by być szczęśliwym ? Jak żyć bezpiecznie ? Jak żyć godziwie ? Co stanowi istotę życia człowieka ? Jakie wartości wybrać ? Które z nich są najważniejsze w życiu człowieka ?

  Literatura na przstrzeni epok ukazywała...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /11 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celem życia ludzkiego jest szczęście, tylko jak je osiągnąć. Rozwiń w oparciu o dowolnie wybrane postacie różnych epok.

  Czym jest szczęście, że stawiamy je jako najważniejszą sprawę w naszym życiu? Według jednych jest to wyzbycie się wszelkich trosk - gdzie nie ma nieszczęścia, tam musi być szczęście. Nie ma stanów pośrednich. Inni zaś twierdzą, że aby być szczęśliwym należy korzystać z uroków życia do...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /7 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak literatura polska XIX lub XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe?

    Literatura, towarzysząc człowiekowi w każdej z następujących po sobie epok, starała się zawsze w pewien sposób kształtować jego światopogląd. Za jej pośrednictwem pisarze i myśliciele wyznaczali drogę rozwoju ludzkiej osobowości. Poeci i twórcy, stając się moralnym autorytetem narodu, brali...

  Ocena / Kategoria / Współczesność

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /15 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DZIKA KACZKA” - IBSEN

  Ibsen był Norwegiem, który porzucił studia medyczne dla pisarstwa. Symbolizm, naturalizm, realizm to elementy wykorzystane przez „Dziką Kaczkę”. Inne utwory Ibsena to „Upiory”, „Wróg ludu”, „Nora czyli dom lalki”.

   Związki między rodzinami:

  1.  byli kiedyś przyjaciółmi

  2.  nielegalny wyrąb lasu (jeden...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /3 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski jako obywatel, myśliciel, artysta

  Największym polskim poetą doby renesansu był Jan Kochanowski. Wypowiadał się on na wszystkie tematy, poruszał wiele problemów nurtujących współczesnego mu człowieka. Dowodem na to są oczywiście jego wiersze, bardzo osobiste, z których cały czas w trakcie lektury wyłania się podmiot liryczny...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /7 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE TAETRALNE I DRAMATYCZNE

  U schyłu XIX wieku w polskim teatrze zachodzą zmiany. W Polsce i Europie proces tych zmian i przemian nazywany jest reformą teatru. Jerzy II von Miningen, książę Turyngii założył zespół MANINGENCZYCY.

  Powstał nowy typ teatru, którego cechowało:

  1.  zespołowość gry czyli odejście od kultu gwiazd...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /4 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indywidualista – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

  Każdy człowiek jest pod wpływem społeczeństwa i epoki, w której żyje. Wynika to ze wspólnej dla całej społeczności historii i tradycji, które generują takie lub inne zachowania. Dlatego odizolowanie się od własnych korzeni wydaje się być bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Człowiek nie może się od...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /8 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POECI MŁODEJ POLSKI - BOLESŁAW LEŚMIAN

  „Fala”

  Fala to symbol duszy. W literaturze symbol to dwustopniowa konstrukcja językowa, słowo lub zespół słów oznaczające zjawisko, osobę, przedmiot, pojęcie abstrakcyjne. Opis tej fali odzwierciedla zjawisko przyrodnicze. Poeta traktuje falę jako osobę żywą (animizacja), wyposażoną we właściwości...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca ówczesnego społeczeństwa.

  Znakomity filozof niemiecki Immanuel Kant określił oświecenie jako "wyjście człowieka z niepełnoletniości, w którą popadł z własnej winy", przy czym niepełnoletniość rozumiał jako "niezdolność człowieka do posługiwania się własnym rozumem". Dlatego, dowodził, hasło oświecenia brzmi: "Sapere...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /12 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZM I DEMOKRATYZM POGLĄDÓW Andrzeja Frycza- -Modrzewskiego.

  Należał do galerii pisarzy politycznych złotego wieku, ale był pisarzem politycznym w całej swej działalności. Tworząc dzieło poświęcone problemom państwowym szedł torami wytyczonymi przez starożytnych. Przywołuje traktaty: Platona - "Państwo", Arystotelesa - "Polityka" i Cycerona. W dobie...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /10 990

  praca w formacie txt

Do góry