Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Odwołując się do dwóch wybranych utworów uzasadnij, że są one zwierciadłem czasu, w którym powstały

  "Przedwiośnie" Żeromski przez całe życie twórcze wierzył w niepodległość Polski. Kiedy w końcu nadeszła, powitał ją z wiarą, że oto spełniły się nadzieje wielu pokoleń i jego własne o potędze i szczęściu tragicznie doświadczonego narodu. Dlatego po roku 1918, już od początków...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ wojny na psychikę człowieka

  Wojna wypacza charaktery i osobowość wszystkich, którzy się z nią zetknęli. Proponuję rozpatrywać wpływ wojny w podziale na psychikę kata i ofiary. Nie wolno przy tym zapomnieć, że jest to podział umowny - kat również jest ofiarą wojny."Rozmowy z katem" K.Moczarskiego. Hitleryzm i wojna...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Kartoteka" Tadeusza Różewicza - nowoczesna forma dramatu

  "Kartoteka" to pierwszy dramat Różewicza, napisany na przełomie lat 58/59. Zawiera charakterystykę i ocenę własnego pokolenia oraz analizę współczesnej rzeczywistości. "Kartoteka" to również wypowiedź o tworzeniu dramatu i teatru, uzasadniająca nową formę dramatu dostosowaną do nowych czasów...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /3 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wisława Szymborska - poetka pytań i wątpliwości

  O Wisławie Szymborskiej i jej poezji Stanisław Barańczak napisał: Poetka bierze na siebie rolę współczesnego Noego; jej twórczość staje się arką, w której przynajmniej próbki tych wartości pragnie ocalić. Jakie to wartości? - obrona pojedynczości, przypadku, żywiołu życia przed...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Dżuma" jako powieść parabola

  Powieść "Dżuma" Alberta Camusa jest utworem, który można określić w wieloraki sposób: jest to zarówno powieść egzystencjalna związana z filozofią egzystencjalizmu, parabolą - przypowieścią, jak i kroniką wydarzeń dziejących się w Oranie od 16 kwietnia 194. roku do lutego następnego roku...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /7 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychika "człowieka zlagrowanego" ("Opowiadania" T. Borowskiego)

  Dziś, po latach, osobowość Tadeusza Borowskiego wydaje się tragiczną, wypaczona przez wojnę i, później, przez piętno socrealizmu. Biografia pisarza i poety ma trzy oblicza. Należał do pokolenia Kolumbów, z domu i młodości wyniósł pierwsze pełne cierpień doświadczenia: ojciec jego był...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Faszyzm sięga dusz ludzkich" - na podstawie "Medalionów" Nałkowskiej

  Faszyzm - ruch polityczny założony przez Mussoliniego we Włoszech, występujący w wielu krajach na świecie pod różnymi nazwami. Miejsce demokracji wewnętrznej zastąpiła nominacja wodza, wobec którego obowiązywała zasada bezwzględnego posłuszeństwa, ślepej dyscypliny. Faszyzm powszechnie...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowatorstwo prozy Witolda Gombrowicza i Bruno Schulza

  BRUNO SCHULZ Cechą charakterystyczną opowiadań Schulza jest ich przynależność gatunkowa, czyli należy zaliczać je do tak zwanej prozy poetyckiej. W tego rodzaju książkach realistyczne czynniki fabularne zostają zepchnięte na drugi plan. Na plan pierwszy wysuwa się rzeczywistość zdeformowana...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manifesty i programy poetytckie dwudziestolecia międzywojennego

  Skamander - nazwa od mitologicznego źródła Skamander; głosili postulat bezprogramowości - ideał młodości, siły twórczej i przyjaźni miał zastąpić manifesty programowe. Odrzucali patos i wielkie tematy narodowe, mit twórcy - mesjasza i kult talentu. W poezji dominują tematy "czysto poetyckie":...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  III programy uzdrowienia Rzeczypospolitej w świetle powieści "Przedwiośnie" S. Żeromskiego

  Żeromski napisał "Przedwiośnie" w roku 1924. Powieść ta jest wyrazem rozczarowania pisarza rozwojem sytuacji w Polsce po odzyskaniu niepodległości, a jednocześnie przestrogą przed zagrożeniami komunistycznej rewolucji. Odzyskanie niepodległości nie tylko nie zakończyło sporów o kształt...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /5 650

  praca w formacie txt

Do góry