Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Bytom

  Miasto na Wyżynie Śląskiej. 206 tys. mie­szkańców. Osada powstała na wzgórzu Małgorzatki w 2 poł. XI w. Siedziba kasztelanii w XII w., wymieniony w 1136 w bulli papieża Innocentego II jako ośrodek górnictwa kruszcowego, prawa miejskie 1254 od księcia opolskiego Władysława I, od 1281­-1354 stolica...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chorzów

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, w centrum GOP, 122 tys. mieszkańców. Najstarsza część, wieś Chorzów, należąca do klasztoru miechowskiego, znana  z kopalnictwa rud srebra i ołowiu, była wzmiankowana w XII i XIII w. W XVIII w., założono hutę „Królewską", oraz osiedle „Królewska Huta", które prawa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezioro Gardno

  Jezioro przybrzeżne o pow. 2 468 ha i średniej głębokości 1,3 m zaistniało w krajobrazie, podobnie jak i Łebsko, ok. 3 tys. lat temu. Niewielka wyspa, zwana Kamienną lub Diabelską, jest ścisłym rezerwatem ornitologicznym. Tylko pd. część jeziora udostępniono dla surfingu. Ostoje ptactwa na wsch. do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku

  Założony w 1951, zajmuje ponad 600 ha. Znajduje się tu: Stadion Śląski na ok. 100 tys. widzów, planetarium i obserwatorium astronomiczne, Górnośląski Park Etnogra­ficzny, Ośrodek Postępu Technicznego, Ośrodek Turystyczny, Ośrodek Harcerski, tereny wystawowe, ogród zoologiczny, wesołe miasteczko...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Wsi Słowińskiej

  Obejmuje zagrody słowińskie w centrum wsi Kluki na zach. brzegu jez. Łebsko. Utworzone w 1963, filia Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Trwa rozbudowa skansenu, który ma być rekonstrukcją tradycyjnej wsi słowińskiej, z zachowaniem pierwotnego rozplanowania zagród. Na obszarze 5 ha będzie 5 zagród...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowiński Park Narodowy

  Położony na Pobrzeżu Słowińskim, między miejscowościami Rowy, Smołdzino i Łeba. Obejmuje pas wydm nadmorskich oraz jeziora przybrzeżne: Łebsko, Gardno, Dołgie Wielkie i Dołgie Małe wraz z przy-jeziornymi bagnami i torfowiskami. Po­wierzchnia: 18 619 ha, w tym 4 601 ha lasów, ok. 2 500 ha wydm i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Przyrodniczo-Leśne

  Muzeum mieści się w Smołdzinie, gdzie również usytuowana jest dyrekcja parku. W największej sali wystawowej (I p) znaj­dują się okazy owadów, ptaków, zwierzyny płowej a także spreparowane pnie drzew. Jedna z sal poświęcona jest procesom eolicznym, których wynikiem są wydmy. Na parterze sala wystaw...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzgórze Rowokół

  Na wsch. od jez. Gardno, w pobliżu Smołdzina, znajduje się wysoczyzna moreny czołowej ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Kulminacyjnym punktem wysoczyzny jest Rowokół, 115 m n.p.m., w czasach przedchrześcijańskich święta góra Słowińców. Potem (do ok. 1530) była na szczycie kaplica p.w. św...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwat „Mierzeja"

  Ścisły rezerwat wydmowo-leśny „Mie­rzeja" obejmuje całą mierzeję Gardneńsko-Łebską, od Rowów na zach. do Łeby na wsch. Od ponad 5 tys. lat procesy eoliczne powodowały powstawanie tu piaszczystych wydm, zwanych ruchomymi. Fale morskie osadzają na brzegu piasek, który później przemieszcza się z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gacno Wielkie i Małe

  Jeziora Gacno Wielkie (13 ha, gł. do 6 m) i Gacno Małe (17 ha, gł. do 5 m) leżą w pd. części parku, w wąskiej i krętej rynnie polodowcowej. Oddziela je próg. Zespół roślinny lobelii i poryblinu jeziornego świadczy o wyjątkowo czystej wodzie. Wokół jezior bór suchy.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt

Do góry