Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Barok a Renesans - kontrast

  1. Sytuacja polityczna

  Renesans - „złoty wiek”

  - długotrwała koniunktura ekonomiczna stwarzała solidne i trwałe podstawy dobrobytu i stabilizacji

  - zapewnienie bogatej szlachcie nie tylko rosnących dochodów, ale i czegoś więcej: poczucie bezpieczeństwa i niezmienności porządku świata

  -...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /7 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans a Barok - kontrast

  1. Sytuacja polityczna

  Renesans - „złoty wiek”

  - długotrwała koniunktura ekonomiczna stwarzała solidne i trwałe podstawy dobrobytu i stabilizacji

  - zapewnienie bogatej szlachcie nie tylko rosnących dochodów, ale i czegoś więcej: poczucie bezpieczeństwa i niezmienności porządku świata

  -...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /7 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heroizacja i deheroizacja postaci w literaturze wojennej i powojennej

  Wybuch drugiej wojny światowej miał wielki wpływ na działalność twórców literatury polskiej. Od tego czasu ich twórczość należy do epoki nazwanej na razie współczesnością. Charakteryzuje się ona poszukiwaniem nowych form. Autorzy starając się jak najdokładniej oddać zachowania się ludności w...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /7 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dom rodzinny jako ruina

  I. Dom rodzinny zawsze kojarzy nam się z miejscem, gdzie spędziliśmy nasze dzieciństwo, gdzie wpajano nam dobre obyczaje, kształtowano w nas wartości, na których musimy bazować w dorosłym życiu. Dom jest miejscem, w którym panują określone zasady, do których musimy się stosować. Taki obraz domu...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /5 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny)

  Wacław Potocki należy do nurtu sarmackiego XVII w. W swoich utworach porusza problemy polityczne i społeczne Polski, krytykuje pewne ówczesne zachowania.

  „O tym szlachta, panowie, o tym myślą księża,

  choć się co rok w granicach swych ojczyzna zwęża

  choć na b___g umierają żołnierze...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /4 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

  Oświecenie i pozytywizm to dwie epoki, w których dostrzegamy ogromny wpływ literatury i sztuki na człowieka. Wartościowa stała się jedynie sztuka reagująca na wydarzenia - tzw. sztuka na usługach. Przewodnim terminem tych dwóch epok jest utylitaryzm.

  Utylitaryzm, inaczej użyteczność, opiera się na...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /6 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wokulski, Judym, Ziembiewicz - bohaterowie z awansu

  I. Tworzenie modelu zachowań, poglądów, kształtowanie opinii - cechą charakterystyczną epoki.

  1.Lata 1848-1939 pełne gwałtownych przemian na wielu płaszczyznach życia:

  - nastroje schyłkowe związane z fin de siecle

  - zacieranie się różnorakich wpływów w kształtowaniu się schematów...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /6 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat obozów koncentracyjnych i łagrów, ratowanie człowieczeństwa w sytuacjach ekstremalnych

  I. Wojna i jej konsekwencje - jako główne zagrożenie dla człowieka

  1. Totalitaryzm - określenie systemów politycznych, które ingerują w osobiste życie człowieka i podporządkowują go odgórnym prawom , są oparte o rozbudowany system kontroli, odziaływują poprzez starch i przemoc.

  2. Osobowość...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /5 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prometeusz, Ikar, Syzyf - realizacja określonych postaw

  Postacie mitologiczne, czy to greckie, czy rzymskie, miały określony charakter, realizowały określone postawy. Sens ich czynów, dokonań był jasno określony i łatwy do odebrania przez czytelnika. Bohaterowie ci stali się symbolem ludzi realizujących określone postawy. Stąd też wielu twórców...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /9 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Żeńcy"- streszczenie

  W roku 1614 ukazało się w Zamościu najważniejsze dzieło Szymonowica - Sielanki (zbiór dwudziestu utworów), owoc kilkunastu lat pracy. Do edycji tej dołączone zostały Nagrobki zbieranej drużyny - zbiorek czterowersowych epigramatów umoralniających, nie pozbawionych przy tym humoru. Poniżej...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /2 686

  praca w formacie txt

Do góry