Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Osiedle Giszowiec

  7 km na pd.-wsch. od centrum. Osiedle górnicze zbudowane w 1906-08 wg koncepcji miasta-ogrodu, z inicjatywy dyrektora zakładów Gieschego, A. Uthema-na; projekt braci Zillmann z Charlot-tenburga. Mieszkania dla 630 rodzin, oddalone od kopalń. Domy najwyżej dwukondygnacyjne, zróżnicowane archite­ktonicznie, dwu i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podlesice

  Wieś 18 km na pn.-wsch. od Zawiercia, na Wyżynie Częstochowskiej, w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, w pn. części ryczowskiego regionu skałkowego; w po­bliżu Skałki Kroczyckie, Podlesickie i Rzęd

  kowickie. Ośrodek turystyczny, tereny narciarskie, hotel „Ostaniec". Na wsch. od wsi, u podnóża Ruskiej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniaków

   

  Wieś w Beskidzie Śląskim, na pn. i zach. zboczach Ochodzitej (894 m n.p.m.), powstała w 1712. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy, tereny narciarskie. Drew­niana zabudowa z XVIII- XIX w. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Koniaków". Ośrodek sztuki ludowej i folkloru: hafciarstwo, koronkarstwo, rzeźba...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODZAMCZE k. Zawiercia

   

  Wieś na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i obniżenia Górnej Warty, w ryczowskim regionie skałkowym, 2 km na wsch. od Ogrodzieńca. Na najwyższym wzniesieniu wyżyny Górze Janowskiego (504 m n.p.m.), na trzonie skał wapiennych, piętrzą się har­monizujące z krajobrazem, malownicze ruiny...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mirów i Bobolice k. Żarek

   

  Wsie odległe o 2 km, na Wyżynie Często­chowskiej, 14 km na wsch. od Żarek. Ośrodki turystyczne na Szlaku Orlich Gniazd. Jurajskie warownie miały największe znaczenie w czasach Kazimierza Wielkiego, który nie zdołał przyłączyć Śląska do państwa polskiego, odtwarzanego po okresie rozbicia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cieszyn

  Miasto na Pogórzu Śląskim, nad Olzą, węzeł dróg. 38 tys. mieszkańców. 

  Pierwsze wzmianki w 1155, w XII w. siedziba kasztelanii, prawa miejskie w 1364, liczne przywileje z XV i XVI w. powodują rozwój, któremu kres kładzie pożar w 1789 całkowicie niszczący miasto. W 1920 został podzielony granicą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pszczyna

   

  Miasto powiatowe na Równinie Pszczyń­skiej, nad Pszczynką, węzeł kolejowy. 27 tys. mieszkańców. Osada istniała w X w., prawa miejskie od I poł. XIV w., wielokrotne zmiany właści­cieli, w poł. XIX w. ośrodek polskiego ruchu wydawniczego na Górnym Śląsku, w czasie II wojny światowej obóz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo śląskie

  Powierzchnia 12,3 tys. km2, ludność: 4.882 tys. mieszkańców. Najbardziej i najgęściej zaludniony region Polski. Leży w górnej części dorzeczy Wisły, Odry i Warty na Wyżynach: Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Kotlinach: Raciborskiej i Oświęcimskiej. Na południu Przedgó­rze i Beskidy:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Będzin

  Przemysł metalurgiczny, elektrotechniczny, paliwowo-energetyczny, spożywczy, narzę­dziowy. Teatr Dzieci Zagłębia. Pozostałości murów miejskich z drew­nianymi basztami z 1364. Zabytkowy kościół p.w. św. Trójcy z 1365, przebu­dowany w 1601 oraz 1873-1889. Zabyt­kowy cmentarz żydowski oraz obelisk z 1993...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielsko-Biała

  Miasto na Pogórzu Śląskim, ośrodek gos­podarczy i kulturalny i turystyczny, 160 tys. mieszkańców. Powstało w 1951 r. z połączenia dwóch miast, leżących po obu stronach Białej. Star­szym miastem jest położone na szlaku sol­nym Bielsko, założone pod koniec XIII w. przez księcia cieszyńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 366

  praca w formacie txt

Do góry