Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta

  Awans społeczny i kulturalny autora „Chłopów” był niesłychany. Syn wiejskiego organisty urodzony we wsi Kobiele Wielkie, po 57 latach burzliwego życia został w 1924 roku laureatem literackiej Nagrody Nobla. Był wyjątkiem w epoce, którą zdominowała liryka, odwrócenie się od świata zewnętrznego i...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /11 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cezary Baryka - bohater który traci złudzenia.

   

  Odwołanie też jakby do historii Eugeniusza z "Ojca Goriot" Balzaca (bohater traci złudzenia co do osądu ludzi z wyższej sfery, ich moralności i dobrej woli, stwierdza że trzeba naruszać zasady moralne, aby się do tych sfer dostać);

  Tu chodzi głównie o opowieści ojca Cezarego o...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy romantyzmu, światopogląd, epoka.

  Genezę terminu "romantyzm" (ang. romanticism, fr. romantisme, niem. Romantik ) J.Kleiner wyprowadza z łacińskiego słowa "romanus". W średniowieczu wyrażenie "lingua romana" oznaczało języki nierzymskie. W przeciwieństwie do łaciny zwano romańskim język ludowy, który powstał

  z pomieszania łaciny i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /12 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  C. Baryka i Z. Ziembiewicz - dwie postawy, dwie drogi życiowe

   

  Cezary i Zenon są postaciami zupełnie odmiennymi: inne są ich drogi życiowe, gdzie indziej i w innych warunkach się wychowywali, czym innym się kierowali z życiu, inaczej przedstawia się ich droga życiowa;

  Cezary jest dzieckiem Polaków: urzędnika koncernu naftowego w Baku, człowieka obrotnego i...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena słuszności dokonywania swojego wybory bohaterów utworów Stefana Żeromskiego: Doktor Piotr, Tomasz Judym i Cezary Baryka.

  Stefan Żeromski jest jednym z najwybitniejszych pisarzy minionej epoki. Był on najgłębiej związany z polską historią, kulturą i całym polskim losem. Podejmował najtrudniejsze problemy życia społecznego. Odsłaniał skomplikowany chrakter walk narodowowyzwoleńczych i dociekał przyczyn ich klęski. Z...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BOGURODZICA”

  Jest to najstarsza ze znanych polskich pieśni religijnych, ale zapisana, wraz z nutami, dopiero w wieku XV.

  Najstarszy rękopiśmienny zapis tekstu odnaleziono na wklejce tylnej okładki rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Kodeks ów zawiera łacińskie kazania przepisane w 1407 r., a zapis pieśni...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /8 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblia i mitologia jako artystyczne tworzywo w "Mistrzu i Małgorzacie".

  Biblia i mitologia pozwoliły Michałowi Bułhakowowi w "Mistrzu i Małgorzacie" na rozszerzenie wymowy utworu oraz na podjęcie wielu różnych tematów. a) Walka dobra i zła w wymiarze etycznym i filozoficznym. Terenem-sceną, która najbardziej eksponuje dyskusję na temat dobra i zła jest...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblia

  Biblia czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, to zbiór ksiąg1 religijnych judaizmu2 i chrześcijaństwa.

  Składają się na nią 73 księgi: 46 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu, i zestaw ten jest kanonicznie3 nienaruszalny.

  Księgi te pisane były w ciągu wieków przez różnych autorów...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /8 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barok

  Barok to kierunek w kulturze europejskiej który, podobnie jak renesans narodził się we Wło-szech w drugiej połowie XVI w. Trwał od XVII do pierwszej połowy XVIII w. Niósł ze sobą nową filozofię życia, nowe problemy w literaturze i odmienne cechy architektury i sztuki. Na-zwa barok pochodzi od nazwy...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /19 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy eposu homeryckiego na przykładzie „Iliady” i „Odysei”

  Epos (inaczej epopeja) to główny gatunek epicki wykształtowany w starożytności, który później zastąpiła powieść. Epopeja jest rozbudowanym utworem wierszowanym przedstawiające dzieje mitycznych, legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności narodowej. W...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 576

  praca w formacie txt

Do góry