Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Hymn “SMUTNO MI BOŻE” Juliusza Słowackiego

  HYMN- jest gatunkiem znanym już w antyku. Jest to utwór liryczny o podniosłym charakterze , sławiący Boga, bohaterskie czyny, wielkie idee. W tradycji europejskiej utrwaliło się tworzenie hymnów o treści religijnej lub patriotycznej, będących wyrazem uczuć zbiorowych.    I tu już widać różnicę w...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historiozofia w “Nieboskiej Komedii” Z. Krasińskiego

  Historiozofia w genezie “Nieboskiej komedii”:na przyczyny napisania dzieła złożyły się:powstanie listopadowe w Polsce i nieobecność w nim poetyobserwacje poety związane z ówczesną sytuacją polityczną w Europie - wydarzenia rewolucyjne w państwach zachodnioeuropejskich (Francja VII 1830 oraz VI 1832) i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Pieśń Filaretów”

  Utwór utrzymany w tonie klasycznej retoryczności, pieśń biesiadna (według przypisu autora pierwsza strofa jest naśladownictwem burszowej, tzn. wesołej studenckiej, pieśni niemieckiej) w której uczta staje się okazją do wezwań i pouczeń.

  Wiersz napisany prawdopodobnie równocześnie z „Odą”, pod koniec...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "FERDYDURKE" Witold Gombrowicz.

  Witold Gombrowicz to jeden z najwybitniejszych prozaików polskich XX wieku, pisarz o światowej renomie, którego książki zostały przełożone na różne języki, dramaty są stale grane w teatrach wielu krajów. Tę pozycję pisarstwo Gombrowicza zawdzięcza przede wszystkim ogromnym walorom intelektualnym...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /14 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Ferdydurke" Gombrowicza jako rzecz o formie.

  Gombrowicz w swojej twórczości, wiele razy zajmował się tematem formy, rozumianej jako wszelkie sposoby wyrażania siebie, gesty czyny, mówienie, decyzje, postawa, styl i sposób bycia; czyli jest to ogólna postawa wobec życia i kształt, jaki przyjmuje człowiek wobec reszty świata...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Faraon" Bolesława Prusa

  Powieść, ukończona, jak głosi data na jej rękopisie, 2 maja 1895 r. o godz. 3 po południu, była drukowana w „Tygodniku Ilustrowanym" od dnia 5 października 1895 r. do końca roku następnego. Wydanie książkowe ukazało się w roku 1897. Powieść zaskoczyła zarówno czytelników jak i krytyków. Znano...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /8 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Echa romantyzmu i pozytywizmu w literaturze okresu międzywojennego.

  W literaturze międzywojennej pisarze, jak w dawniejszych latach, ukazywali swoja troskę o los kraju i jego pomyślny rozwój. Zjawiskiem szczególnej wagi w literaturze tych lat było powstanie literatury rewolucyjnej, w której wyrazem patriotycznej troski był konsekwentny program społecznej przebudowy. Na...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /5 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi naprawy kraju w "Przedwiośniu".

  Nowa rzeczywistość niepodległego państwa rozczrowała wielu, m.in Żeromskiego. Dlatego w "Przedwiośniu" zawarł on trzy koncepcje naprawy kraju. Oto owe trzy programy, zaprezentowane w powieści:

  Mit szklanych domów. Chcąc zachęcić Cezarego do wyjazdu do Polski, Seweryn Baryka...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /7 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek w zmaganiu z formą

  Podstawowym pojęciem, jakim operował Gombrowicz w swych wypowiedziach o człowieku i świecie była "forma". Jest to zarazem kluczowe znaczenie w poglądach pisarza, wyrażonych w powieściach, dramatach i dziennikach. Forma to dla Gombrowicza wszelkie sposoby wyrażania siebie i słowa, gesty, czyny, decyzje...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /5 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Codzienność przeobrażona w niecodzienność, czyli poszukiwanie czasu utraconego w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza.

  Schulz patrzy na rzeczywistość oczami poety, wizjonera, dziecka, którego niezwykła wyobraźnia przemienia wszystko, co zwykłe w niezwykłe, w fantazję, marzenia, urojenia. Przemiana ojca w barwnego, egzotycznego ptaka może być wyrazem protestu przeciwko degradacji i unifikacji jednostki w nowoczesnym...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 307

  praca w formacie txt

Do góry