Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach - ANTYK

  Horacy - Exegi Monumentum - oznacza stawiam sobie pomnik.

  - podejmuje temat nieśmiertelności poety i poezji,

  - twórczość, poezja daje poecie sławę i nieśmiertelność,

  - non omnis moriar (nie wszystek umrę) - zostanie po mnie sława i poezja. Według Horacego poeta ma dwoistą naturę poety:...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poetyka lingwistów - różnica Białoszewski i nowa fala

  Nowe debiuty po wydarzeniach październikowych w 1956r, po odwilży, socrealiźmie - pojawia się m. in. fala nowej poezji:

  poezji lingwistycznej: Miron Białoszewski, Tadeusz Karpowicz, Edward Balcerzan, Zbigniew Bieńkowski

  pozostali: poezja turpistyczna - Stanisław Grochowiak

  poezja neoklasyczna...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /3 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT WSPÓŁCZESNY

  Tango - Mrożka

  - konstrukcja dramatu: elementy tradycyjnego dramatu,

  - podział na akty,

  - didaskalia (bardzo bogate): dokładnie przedstawiające przestrzeń sceniczną, wygląd postaci,

  - ekspozycja, zawiązanie akcji (bunt Artura), punkt kulminacyjny (przygotowanie do ślubu) i rozwiązanie zakończone...

  Ocena / Kategoria / Współczesność

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT MODERNISTYCZNY

  Wesele Wyspiańskiego

  - zachowana zasada trzech jedności (choć z wyjątkami)

  · miejsca: I i II akt - wesele w dworku Włodzimierza Tetmajera, akt III wychodzi poza izbę,

  - występowanie scen komediowych i tragicznych,

  - podział na akty: I - realistyczny, II - symboliczno-romantyczny, III - symboliczny;...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT ROMANTYCZNY

  a) Dziady część III Adam Mickiewicz

  cz. II, III, IV - cz. skończone

  cz. I - cz. nieskończona CELOWA FRAGMENTARYCZNOŚĆ

  cz. II - dramat ludowy, w którym na pierwszym planie są: ludowość, dydaktyzm, problematyka moralna, związek z dramatem antycznym, na co wskazuje obecność...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /5 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT KLASYCZNY

  a) Odprawa posłów greckich - Jana Kochanowskiego

  · bohaterowie: Aleksander, Artenon (kontrast, zestawieni na zasadzie opozycji),

  · budowa klasyczna: prologi, epeisodion, stasimon (chór) I - V, epilog,

  · PODOBIEŃSTWA: kompozycja wierna wzorowi antycznemu. Zachowanie trzech jedności oraz jedności estety...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /4 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODOWÓD KOMEDII

  Starożytność - komedia związana z małymi Dionizjami, uważano za gatunek gorszy, dopuszczalna swoboda kompozycji, zachowana tylko jedność akcji.

  styl: potoczny, rubaszny,

  gatunek swobodny

  Komediopisarze: Arystoteles - Grek,

  Plaut, Terencjusz - starożytność

  Twórcy rzymscy przerabiali komedie...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy dramatu

  Dramat: jeden z trzech zasadniczych rodzajów twórczości literackiej. Na pierwszym planie znajduje się świat przedstawiony, wydarzenia: akcja, świat wewnętrzny bohaterów. Bohater wypowiada się bezpośrednio (bez narratora) w dialogach i monologach. Oprócz tego w budowie dramatów wyróżniamy didascalia...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /3 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. "Historia".

   

  Jak wskazuje tytuł, przedmiotem rozważań w tym wierszu jest historia - prawa rządzące dziejami ludzkości. Wydarzenia wojenne każą poecie zastanowić się nad ich miejscem w historii.

  Główną zasadą, którą dostrzega Baczyński, jest powtarzalność sytuacji sprzeciwiająca się idei postępu. Poeta...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  I śmiech niekiedy może być nauką ... Udowodnij, że Krasicki jest klasykiem

  . Sytuacja polityczna w okresie oświecenia

  1. Wzmocnienie pozycji szlachty kosztem władzy królewskiej

  2. Liberum veto

  3. Zady ówczesnej literatury

  II. "I śmiech niekiedy może być nauką ... "

  1. Bajki

  a) geneza bajek

  b) cel i rola bajek

  c) "Ptaki w klatce"

  2. Satyry

  a) rodowód satyr

  b)...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /9 985

  praca w formacie txt

Do góry