Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Województwo świętokrzyskie

  Powierzchnia 11 672 km2, ludność 1 328 tys. Obejmuje Góry Świętokrzyskie, Wyżynę Kielecko-Sandomierską i Nieckę Nidziańską — krainy Wyżyny Małopolskiej. Świętokrzyski Park Narodowy powołano do życia w 1953. W ośmiu parkach krajobrazowych chroni się między innymi: Puszczę Świętokrzyską...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /3 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarnowskie Góry

  Miasto powiatowe na Wyżynie Śląskiej, na Garbie Tarnogórskim, jeden z największych  w Polsce węzłów kolejowych. 66 tys. mieszkańców. Powstało i rozwijało się w XV-XVI w. dzięki znalezieniu rud srebra i cynku. W 1526 uzyskało wolność górniczą, tzw. „Ordunek Górny" od księcia opolskiego Jana II...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mysłowice

   

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, nad rzeką Czarną Przemszą, powyżej jej połączenia z Białą Przemszą, 79 tys. mieszkańców. Wieś wzmiankowana w 1241, prawa miejskie otrzymała przez 1360, pozbawione praw miejskich w latach 1 744-1861. W XIX w. rozwój górnictwa i przemysłu w następstwie budowy linii...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Częstochowa

   

  Miasto na pograniczu Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej i Krakowsko-Częstochowskiej, nad Wartą. 258 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1220, przywilej lokacyjny na prawie niemieckim od 1356. W 1 382 książę Władysław Opolczyk sprowadził Paulinów na Jasną Górę, ufundował klasztor i ofiarował obraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /3 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rudy

   

  Duża wieś z wieloma przysiółkami na Płaskowyżu Rybnickim, nad Rudą, siedziba dyrekcji Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich". Do lat 80. połączona kolejką wąskotorową z Gliwi­cami i Raciborzem. Dwa duże ośrodki wypoczynkowe: Buk i Pod Dębem. W 1992 w okolicach szalał pożar...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olsztyn

   

  Wieś na Wyżynie Częstochowskiej, na szlakuOrlich Gniazd, 12 km na pd.-wch. od Częstochowy, 1,8 tys. mieszkańców. Osada powstała przy zamku. Zabytkowy układ urbanistyczny. Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela z lat 1722­1729. Na pn. od wsi zbiorowy grób 1500 Polaków, zamordowanych przez hitlerow­ców...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gliwice

   

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, nad Kłodni-cą, ośrodek przemysłowy, kulturalny i na­ukowy, port żeglugi śródlądowej, stolica die­cezji gliwickiej, 195 tys. mieszkańców. Prawa miejskie od 1475 r., handel chmie­lem i piwowarstwo, w XVIII w. przędzalnic­two i tkactwo, następnie hutnictwo, górnic­two i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piekary śląskie

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, nad Brynicą. 66 tys. mieszkańców. Wzmiankowane w 1277, prawa miejskie  od 1947. Od XVII w. ważny ośrodek życia religijnego; liczne pielgrzymki ze Śląska, Czech i Moraw. W 1683 był tu Jan III Sobieski, śpiesząc na odsiecz Wiednia.

  Kopalnie węgla kamiennego, rud cynku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katowice

   

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, nad Rawą i górną Kłodnicą, jeden z największych w Polsce węzeł kolejowy i drogowy. 346 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka w 1598, prawa miejskie 1865, szybki rozwój w XIX w. związany z wydobyciem węgla kamien­nego, po plebiscycie powrót do Polski i siedziba województwa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pilica

   

  Miasto na Wyżynie Krakowsko-Często­chowskiej, nad Pilicą, 2 tys. mieszkańców. Osada Pilcza istniała na początku XIV w. na Górze św. Piotra (ok. 600 m na pd.-wsch. od obecnego centrum miasta). Ok. 1393 lokacja miasta na nowym miejscu przez Pileckich. W 1570 dobra pileckie przeszły w ręce Padniewskich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 290

  praca w formacie txt

Do góry