Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Afirmacja codziennej pracy

  Umiłowanie życia, afirmacja codzienności w dziełach literackich jest mało popularna. Mało tego, przecież niektórzy bohaterowie literaccy nigdy nie pracowali! Według mnie jest to spowodowane faktem, że każdy ma we własnym życiu aż nadto pracy i nie widzi żadnego piękna w codziennych zajęciach...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /spiderman Dodano /09.03.2011 Znaków /5 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki życia w lagrach i łagrach

  W czasie II wojny światowej Polska została podzielona pomiędzy dwa kraje wyznające ideologie totalitarne: faszystowską i stalinowską. Systemy totalitarne bazowały na strachu, przemocy, podporządkowaniu jednostki państwu. Lata niewoli wyraźnie odbiły się na polskiej kulturze, kiedy to zniszczono...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /robak Dodano /09.03.2011 Znaków /9 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej w epoce oświecenia

  Nie widać idału

  Chudy literat (Adama naruszewicza) to biedny uczony, wydawca i twórca ksiąg, który uzala sie swojemu rozmówcy, że obrał trudne i niedochodowe rzemiosło, gdyz ksiąg nikt nie chce ani czytać, ani kupować. Nic dziwnego, że król przykładał szczególną uwagę do nauki i kultury. Nie...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /robak Dodano /09.03.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej w epoce baroku

  W baroku następuje powrót marności nad marnościami - Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

  Daniel Naborowski w utworze Cnota grunt wszystkiemu pokazuje, że niczym są różne ziemskie wartości, do których głupi człowiek przykłada wagę - kosztowny pałac, jadło pyszne, uroda kobiet, bogactwo i metale...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /robak Dodano /09.03.2011 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej w epoce średniowiecza

  Cechą charakterystyczną średniowiecza był teocentryzm, który oznacza umieszczenie w centrum kultury, literatury, sztuki i filozofii Boga, był On najwyższą wartością. Wszystkie dziedziny życia znajdowały się pod wpływem światopoglądu religijnego, więc motywy rozwijane w sztuce najczęściej...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /robak Dodano /09.03.2011 Znaków /9 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej

  Stosunek człowieka do świata zmieniał się na przestrzeni wieków. Na kształtowanie się ludzkich poglądów miały ( i nadal mają ) wpływ wiele czynników. Poszczególne epoki oraz literatura i sztuka tworzona w czasie ich trwania odwzorowują różne światopoglądy. To właśnie one kształtowały...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /robak Dodano /09.03.2011 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tragizm i tragedia, wyjaśnij pojęcia, podaj przykłady

  Tragizm - cecha dzieła literackiego, charakterystyczna dla tragedii, lecz pojawiająca się także w innych gatunkach, polegająca na takim ułożeniu losów bohatera, że musi on dokonać wyboru między dwoma równorzędnymi racjami, lecz każda jego decyzja pociągnie za sobą złe skutki.

  Jest to kategoria...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /5 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa tragedii na przykładzie Antygony

  Prolog - dialog Antygony i Ismeny (może mieć też formę monologu). Informuje o tym co poprzedziło wydarzenia, o których będzie mówiła tragedia, tu o zakazie wydanym przez Kreona.

  Parados - pieśń chóru wchodzącego na scenę, wykonywana w ruchu.

  Epizodiony - sceny przeplecione...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i rozwój tragedii greckiej

  Tragedia - jeden z najstarszych gatunków dramatu, powstała w starożytnej Grecji z religijnych obrzędów związanych z kultem boga Dionizosa. Dionizos, bóstwo pierwotnie obce, tracko-frygijskie, opanował Grecję nie wcześniej niż w początkach VIII w p.n.e.. Ze swej ojczyzny przyniósł on ze sobą pierwiastek...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /7 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epos i jego kontynuacja.

  Epos (słowo, opowieść). Jeden z głównych gatunków epiki, podstawowy i dominujący aż do powstania powieści. Obejmuje zazwyczaj utwory wierszowane, rozbudowane, ukazujące dzieje bohaterów (herosów, legendarnych, historycznych) na szerokim tle ważnej przełomowej chwili dla danej społeczności. Źródłem...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /5 651

  praca w formacie txt

Do góry