Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Polskie dziejopisarstwo średniowieczne

  U progu naszego piśmiennictwa stoi oczywiście Kościół. Pierwsze zapiski zawdzięczamy katedrom biskupim. Za Chrobrego było ich już pięć. I właśnie owe katedry rozsyłały podległym sobie kościołom karty pergaminowe tzw. tabulae paschales, zawierające wykazy świąt ruchomych na 19 lat. Na brzegach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /17 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dążenie do ideału etycznego w literaturze średniowiecza.

  Krzyż i miecz były symbolami ideałów średniowiecznego człowieka. Wytyczne dla życia duchowego i materialnego człowieka tworzyły dwór i kościół. Tu zrodziły się ideały etyczne: rycerza i świętego.

  Teocentryczny system średniowiecza stworzył ideę o wyższości dóbr duchowych nad materialnymi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /3 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej

  Etos - z greckiego ethos czyli zwyczaj. W znaczeniu filozoficznym i socjologicznym etos oznacza całokształt społecznie uznawanych i przyswojonych danej zbiorowości norm regulujących zachowanie jej członków.

  Etos rycerski średniowieczny ukształtował się w kręgu rycerstwa europejskiego i utrwalił się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /6 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

  Początki dziejów naszego języka wiążą się z kształtowaniem się naszej państwowości i przyjęciem chrześcijaństwa w 966 roku. Państwo Mieszka I scalało wcześniejsze państwa plemienne. Każde z tych plemion posługiwało się swoim dialektem. Dialekty te różniły się między sobą. Nie były to...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /12 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Bogurodzica" jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie

   

  "Bogurodzica" jest najwspanialszą i najstarszą polską pienśią religijną. Nie znamy dokładnej daty jej powstania. Jej powstanie wiąże się z okresem pomiędzy wiekiem X i XIV, a najczęściej przyjmuje się pierwszą połowę wieku XIII. Z powstaniem "Bogurodzicy" w X wieku wiąże się legenda...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /4 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia do ustnej matury

  (J.polski) 

  Zagadnienia Literatury

  Analizy i interpretacje tekstów

  1) powieść poetycka

  (gatunek, epoka) „Giaur”, „Konrad Wallenrod”,

  2) kompozycja otwarta: "Lalka", "Ludzie bezdomni" - nie znamy dalszych losów bohatera i wpływ na możliwości interpretacyjne,

  3) synkretyzm rodzajowy i gatunkowy-utwory...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /spiderman Dodano /09.03.2011 Znaków /5 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze wydarzenia kulturalne lat 1995 i 1996.

  1995 r.

  - 50 rocznica zakończenia II wojny światowej,

  - przyznanie Cezarów (nagroda Francuskiej Akademii Filmowej) dla Kieślowskiego oraz Zbigniewa Preisnera (za muzykę) za film „Czerwony”, nagrody rozdaje się miesiąc przed rozdaniem Oscarów (często są zapowiedzią uhonorowania najlepszych),

  -...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /spiderman Dodano /09.03.2011 Znaków /5 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Styl perswazyjny, retoryczny

  (1) M. Rej Krótka rozprawa... - ma formę dialogu, występujące osoby wzajemnie się krytykują - odbicie odwiecznych konfliktów. Na końcu utworu wypowiedź autora - należy przedstawić cyt., aby się nawrócili ci, którzy źle postępują, a pozostałym ku przestrodze.

  Żywot człowieka poczciwego - jako...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /spiderman Dodano /09.03.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obnażenie przez twórców funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów

  Stereotyp wobec narodu niemieckiego (Kartoteka Różewicza).

  W pokoju bohatera pojawia się młoda Niemka. Nie czuje on do niej nienawiści, ale wydaje mu się, że powinien poinformować dziewczynę o tym, jak to ich ojcowie polowali w lesie na siebie nawzajem. Kiedy rozlegają się sowa niemieckiej komendy...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /spiderman Dodano /09.03.2011 Znaków /6 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów

  Stereotypy istnieją od początku ludzkości. Uogólniając zachowania ludzkie, nie zastanawiamy się, czy jesteśmy sprawiedliwi, czy nie wyrządzamy przypadkiem komuś krzywdy. Co sprzyja powstawaniu stereotypów:

  - kategoryzacja

  - niesprawdzenie informacji, przyjmowanie usłyszanych opinii

  - lęk przed...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /spiderman Dodano /09.03.2011 Znaków /1 193

  praca w formacie txt

Do góry