Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Romantyczne rozumienie roli poezji i poety

  Romantycy poezję określali jako "tajemniczy głos wnętrza", "nieskończoną siłę". Podnieśli ją niemal do absolutu. Zacierali oni granicę między poezją a naturą, literaturą a życiem. Akt tworzenia był wielkim darem natury. Jak pisał Krasiński: "Bóg zsyła poecie chwilę natchnień". Porównuje on...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /16 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyczny pielgrzym - omów na znanych ci przykładach

  Romantyzm nawiązywał do tematyki średniowiecznej tak zakresie gatunku jak i w zakresie światopoglądowym. Motyw pielgrzyma średniowiecznego, którego celem było odwiedzanie miejsc świętych jest doskonałym materiałem literackim dla filozofii i twórczości romantycznej. Pojawia się w niej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /9 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tragiczny konflikt Konrada Wallenroda

  "Konrad Wallenrod" powstał w Rosji, podczas przymusowego pobytu Adama Mickiewicza w tym kraju w latach 1824-1829, co było konsekwencją wyroku w procesie filomatów. Tak pisze o nim Janusz Kleiner: "Człowiek o dwoistym życiu - inny w otoczeniu wrogów, których pragnie złudzić i zniszczyć, inny w głębi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /4 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Propozycje zbawcze w III części "Dziadów"

  III część "Dziadów" powstała w roku 1832 w Dreźnie po upadku powstania listopadowego. Wieść o wybuchu powstania zastała Adama Mickiewicza w Rzymie. Był to grudzień 1830 roku, w kwietniu następnego roku poeta przyjechał do Paryża, a następnie przybył do Wielkopolski. Niestety nie udało mu się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /9 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat szlachecki w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.

  "Pan Tadeusz" miał być pociechą dla Mickiewicza i całej emigracji. Intencją autora było, aby pozwolił on oderwać się od intryg i waśni dnia codziennego. Utwór ten był pomostem łączącym emigracje z ojczyzną. Poeta przywrócił w nim Polskę szlachecką, cofnął czas. Konsekwencją intencji autora...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /10 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bogactwo refleksji w "Grobie Agamemnona"

  "Grób Agamemnona" to VIII pieśń poematu "Podróż z Neapolu do Ziemi Świętej" (1840r.). Utwór ten ma charakter dziennika z podróży, który przedstawia perypetie wędrowca i jest zarazem zapisem jego refleksji.

  Utwór ten dzieli się na dwie części. Część pierwsza ma charakter luźnych refleksji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /2 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw poglądy społeczno-polityczne publicystów oświecenia

  Przezwyciężenie kryzysu politycznego i moralnego było głównym celem polskiego oświecenia, sprawa nie ograniczała się jednak tylko do konfliktów wewnętrznych. Należało brać pod uwagę zupełnie realne zagrożenie ze strony sąsiednich mocarstw, prowadzących od dawna politykę niedopuszczenia do zmian...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /5 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie kulturalne i umysłowe w czasach stanisławowskich

  Druga połowa wieku siedemnastego i początek osiemnastego pogrążył nasz kraj w głębokim zacofaniu kulturalnym i dusznej atmosferze marazmu i konserwatyzmu. Świeże prądy umysłowe z Zachodu związane z epoką Oświecenia, dotarły i do Rzeczpospolitej, choć początkowo przeszczepiali je na nasz grunt...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /10 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dworek szlachecki i jego mieszkańcy w literaturze

  Właściwie kultura polska do końca II Wojny Światowej miała charakter ziemiańsko-dworkowy. Dopiero założenia ustroju realnego socjalizmu doprowadziły do przekształcenia Polski w kraj, którego siłą przewodnią miała był siła proletariatu. W literaturze polskiej dworek szlachecki i życie jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /12 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie rodzaje i gatunki występują w literaturze Oświecenia. Jakie są ich źródła i czemu zawdzięczały popularność?

  Bajka

  W Oświeceniu bajka cieszyła się ogromną popularnością ze względu na dydaktyczny charakter, ujęty w zwięzłej i atrakcyjnej formie. Bajka należy do najstarszych utworów dydaktycznych. Wywodzi się z twórczości ludowej, a jako utwór literacki ukształtowała się w starożytnej Grecji. Za twórcę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /10 792

  praca w formacie txt

Do góry