Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Dramat bohatera romantycznego w "Nie-boskiej komedii"

  Romantyczny bohater to jednostka wybitna, obdarzona nieziemską mocą, nie zrozumiana przez społeczeństwo, nie mogąca przystosować się do jego praw, ideałów i hierarchii ważności, przeżywająca tragiczny konflikt ze światem.

  W "Nie-boskiej komedii" Zygmunt Krasiński pokazuje dramat poety romantycznego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /4 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyczna koncepcja natury na przykładzie wybranych utworów.

  Ważnym elementem romantycznej wizji świata była natura. Romantycy stworzyli nowy sposób myślenia o niej, nową jej koncepcję. Odrzucili oświeceniowe poglądy traktujące naturę, jako wyregulowany mechanizm. Rozumieli ją natomiast jako byt pierwotny, jako twór tajemniczy, uduchowiony, wiecznie żywy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /13 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Nie-Boska komedia" jako dramat niepełnych racji

  Pierwsze wydanie "Nie-Boskiej komedii" ukazało się anonimowo w Paryżu w 1835r. Dramat składa się z czterech aktów, z których dwa pierwsze określane są jako dramat rodzinny, i przedstawiają poglądy Krasińskiego na poezję I romantycznego poetę. Druga część dramatu, akty trzeci I czwarty poruszają...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /5 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywy autobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza

  Ślady autobiograficzne odnaleźć możemy w większości utworów Adama Mickiewicza. Nadają one twórczości poety bardzo wyraźne znamiona osobiste. Autor często sięga po tematy dobrze mu znane, po swe radości i zmartwienia, odczucia i wspomnienia. Miejsca opisane w kolejnych dziełach znaczą szlak wędrówek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /9 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludowość w twórczości romantyków polskich

  Romantycy nadali pojęciu ludowości nowy sens, nie była ona jednak czymś nowym w literaturze. Tematyka ludowa pojawiała się często w oświeceniu, ale służyła innym celom i wyrażała inne treści. Zgodnie z nacjonalistycznym i utylitarnym charakterem ideologii wieku XVIII pokazywano nędzę i ubóstwo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /7 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt miłości romantycznej

  Miłość jest jednym z najpopularniejszych motywów literackich. Jest uczuciem zawsze towarzyszącym człowiekowi. Można mówić o miłości między kobietą, a mężczyzną, o miłości macierzyńskiej, ojcowskiej, braterskiej, o miłości do ojczyzny, do przyrody. Każda epoka poświęca miłości mniej lub...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /11 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiana wewnętrzna jako motyw określający odrębność polskiego bohatera romantycznego

  Literatura Romantyzmu była wyrazem protestu przeciwko kultowi rozumu, jakim charakteryzowało się Oświecenie. Nic więc dziwnego, że bohater romantyczny w swym postępowaniu kierował się tylko uczuciami. Był wielkim indywidualistą, marzycielem o bardzo bogatym życiu wewnętrznym. W jego życiu dużą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /7 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pejzaż romantyczny w literaturze

  Uwrażliwienie romantyka na piękno natury, na malowniczość krajobrazu potwierdzali poeci w większości swych dzieł, mistrzowską ręką kreśląc opisy przyrody ojczystego pejzażu, okolic, w których przebywali. Mistrzem w tej dziedzinie okazał się Adam Mickiewicz.

  "Balladach i romansach" ukazał urok...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /11 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postacie buntowników i szaleńców w utworach romantycznych.

  Pierwsze pokolenie polskich romantyków dojrzewa w czasie gdy Polska traci niepodległość. Historyczne warunki w jakich rozwija się literatura romantyczna powodują, że jej głównym elementem jest patriotyzm, bunt przeciw istniejącej rzeczywistości. Bunt ten wyrażony jest w typach postaci - Konrad Wallenrod...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /5 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Kordian" - wypowiedź poety o powstaniu listopadowym"Kordian" - wypowiedź poety o powstaniu listopadowym

  Dramat "Kordian" został napisany w Szwajcarii w 1833 roku, a ukazał się w Paryżu w 1834 roku anonimowo. Utwór nawiązuje do powstania listopadowego, chociaż czas akcji umieszcza autor wcześniej, o czym mówi w przygotowaniu, w noc sylwestrową 1799-1800. Przedstawia sąd na przywódcami wydarzeń nawiązuje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /19 236

  praca w formacie txt

Do góry