Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Uroda i brzydota świata jako kategorie estetyczne w utworach Żeromskiego

  Cechą świata Żeromskiego we wszystkich jego aspektach jest dwoistość. Na urodę i brzydotę ukazaną w utworach Żeromskiego składa się po pierwsze uroda i brzydota człowieka. Najdoskonalszym wyrazem piękna człowieka jest uroda kobiety. Portrety kobiece najczęściej widziane są oczyma mężczyzny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /6 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia, a współczesność w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego

  Stanisław Wyspiański, najwybitniejszy przedstawiciel Młodej Polski, w swoich dramatach często podejmował zagadnienie wyzwolenia narodu. Jest ono także widoczne także w "Weselu". Inspiracją do napisania utworu były autentyczne wydarzenia, mianowicie zabawa weselna w podkrakowskiej wsi Bronowice po ślubie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /7 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja młodopolska jako wyraz niepokoju człowieka końca wieku

  Poezja okresu Młodej Polski ukształtowała się w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku. Największe jej osiągnięcia przypadają na pierwsze lata wieku XX. Od poezji i jej twórców rozpoczęła się ofensywa modernistyczna. Poezja tego okresu jest odbiciem kryzysu wartości oraz bankructwa ideałów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /9 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bohaterowie Żeromskiego w poszukiwaniu sensu życia

  Cezary Baryka. "Przedwiośnie"

  Jest on nowym typem bohatera w twórczości Żeromskiego - poszukuje idei. Biografia Cezarego jest w pewien sposób typowa dla młodego pokolenia Polaków. Poddany jak wielu indoktrynacji radzieckiej, długo miał problemy z określeniem swej tożsamości narodowej. Jego udział w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /4 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne techniki artystyczne w prozie modernistycznej: realizm, symbolizm, impresjonizm

  W okresie pozytywizmu dominował realistyczny typ twórczości. Poetyka prozy realistycznej odwoływała się do przeświadczenia o rozumnej i celowej ewolucji, o istnieniu nienaruszalnych praw w świecie natury, do której należy i człowiek. Zakładała możliwość pełnego poznania rzeczywistości. W latach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /12 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tematy i idee liryki młodopolskiej

  Poezja Młodej Polski ukształtowała się w ostatnim dziesięcioleciu wieku XIX, zaś jej największe osiągnięcia przypadają na pierwsze lata wieku XX. Poezja odegrał rolę przodowniczki w formowaniu się modernistycznego modelu kultury, podobnie jak w romantyzmie. Od poezji i jej twórców rozpoczęła się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /16 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieś w utworach Żeromskiego i Reymonta

  Spojrzenie na wieś w utworach Reymonta i Żeromskiego jest bardzo różne, co wynika z różnych intencji pisarskich obu autorów. Stefan Żeromski, którego nazywano sumieniem Polaków, za cel postawił sobie ukazanie rodakom najbardziej żywotnych problemów społecznych, moralnych, narodowych i poszukiwał drogi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /10 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki Młodej Polski z romantyzmem

  Wiadomo, że każdy prąd, oprócz cech tylko sobie właściwych zawiera też takie, które wystąpiły wcześniej w prądach o podobnej strukturze. Na tej zasadzie istnieją cechy wspólne dla romantyzmu i Młodej Polski. Związki, które wynikają z kontynuacji, czy też rozwiązań do pewnych elementów, które...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /16 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Wesele" Wyspiańskiego jako synteza sztuk

  Osobowość twórcza Wyspiańskiego nieraz nasuwała badaczom porównania do postaci z epoki renesansu, łączącym w sobie geniusz artystyczny i wielostronność zainteresowań, dzięki czemu zdołali w różnych uprawianych przez siebie dziedzinach wiedzy lub sztuki osiągnąć doskonałość. Rzeczywiście skala...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /6 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja Staffa na tle współczesnych mu nurtów poetyckich

  Twórczość Leopolda Staffa przypada na kilka epok: Młodą Polskę, I i II wojnę światową i okres powojenny. Dlatego też w jego twórczości odnaleźć można odbicie wielu problemów i zagadnień dotyczących różnych okresów, epok.

  Poezja Staffa wyrosła z atmosfery Młodej Polski - wiele elementów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /7 917

  praca w formacie txt

Do góry