Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Metaforyczny sens "Dżumy" i filozoficzna wymowa powieści

  "Dżuma" ma wiele interpretacji, wiele osób analizowało znaczenia ukryte za symbolicznymi obrazami, z których złożona jest powieść. Jedno ze znaczeń to rzeczywista choroba, która wydarzyła się w Oranie, albo w innym mieście lub jeszcze może się zdarzyć, "bo bakcyl dżumy nigdy nie umiera". Ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /6 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja wybranego wiersza

  Miron Białoszewski

  wywód jestem'u

  jestem sobie

  jestem głupi

  co mam robić

  a co mam robić

  jak nie wiedzieć

  a co ja wiem

  co ja jestem

  wiem że jestem

  taki jak jestem

  może niegłupi

  ale to może tylko dlatego że wiem

  że każdy dla siebie jest najważniejszy

  bo jak się na siebie nie godzi

  to i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyczne cechy liryki wybranego poety współczesnego - Zbigniew Herbert

  Zbigniew Herbert urodził się we Lwowie w 1924 roku. Data urodzin wiąże go z pokoleniem Kolumbów, jednak ze względu na spóźniony debiut w 1956 roku, zalicza się go do generacji poetów współczesnych.

  Tomiki wierszy Herberta: "Struna światła" (1956), "Hermes, pies i gwiazda" (1957), "Studium przedmiotu"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /5 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek zniewolony - łagry sowieckie na przykładzie wybranych utworów literackich

  Aby mówić o zniewoleniu człowieka należy zdefiniować to pojęcie. Zniewolenie to utrata wolności, swobody, całkowita zależność od innych. Zagadnienie to może dotyczyć kilku sfer życia ludzkiego. Pierwszą z nich jest fizyczne ograniczenie tzn. uzależnienie czyjegoś zdrowia i życia od woli drugiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /9 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tragedia młodych w poezji Krzysztof Kamil Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego

  Wybuch II wojny światowej zmienił sytuację polskiej kultury i literatury. Zlikwidowane zostały wszelkie instytucje życia artystycznego, a środowisko pisarzy uległo rozproszeniu. Literatura rozwijała się nadal w konspiracyjnych podziemnych warunkach i poza granicami polski. Szczególny wyraz artystyczny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /10 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesna literatura faktu, jej tematy i znaczenie

  Literatura faktu - tendencja zrodzona w literaturze XX wieku wynikająca z niechęci do fikcji, do psychologii i subiektywizmu i z przeciwstawiania im ścisłego opisu, konkretnych faktów, dokumentów. Uprzywilejowała ona takie formy jak reportaż, pamiętnik, biografia. W Polsce zaznaczyła się w latach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /7 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proza Nałkowskiej i Borowskiego wobec doświadczeń "epoki pieców"

  Zbiór "Medaliony" składa się z siedmiu opowiadań. Mieszczą się one w zakresie literatury faktu, ponieważ najczęściej używaną formą są relacje naocznych świadków pewnych wydarzeń. Relacje przybierają charakter niemal wywiadów. Rozmówcami autorki są ofiary obozów i więzień hitlerowskich ("Dno"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /5 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów najbliższe Ci wiersze Zbigniewa Herberta

  Zbigniew Herbert urodził się w 1924 roku. Jest uważany za najwybitniejszego współczesnego twórcę. Należy do pokolenia Kolumbów. Jego debiut literacki miał miejsce w 55 numerze "Życia literackiego" w 1955 roku, co wiąże go z pokoleniem współczesności (debiutującym w 56 roku). Herbert jest starszy od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /7 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła i słabość człowieka w literaturze o wojnie i okupacji

  Dzieje literatury polskiej w okresie II wojny światowej były ściśle związane z tragiczną sytuacja narodu będącego pod okupacją hitlerowską. Wojna wywarła niezatarte piętno na psychice każdego człowieka, który zmuszony był przejść przez to piekło. Pamięć o tym nie zginęła mimo upływu lat...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /15 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramat Mrożka jako wyzwanie wobec tradycji

  Sławomir Mrożek - urodzony w 1930 roku dramaturg, prozaik, satyryk i rysownik. Studiował architekturę i sztuki piękne w Krakowie. Pracował jako dziennikarz i satyryk, współpracował z "Przekrojem", teatrem "Bim Bom" w Gdańsku i krakowską "Piwnicą pod Baranami". W latach 1959-1963 mieszkał w Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /5 746

  praca w formacie txt

Do góry