Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Archaizmy, pojęcie, podział, przykłady

  Archaizmy są to wyrazy nie należące do czynnego zasobu słownego współczesnych Polaków

  Archaizmy dzielimy na:

  słownikowe. Są to wyrazy, które zniknąły z języka, mimo istnienia przedmiotów, zjawisk, które opisywały. Np.: rzeczownik "industria" został zastąpiony przez wyraz "przemysł"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /2 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw znane ci słowniki języka polskiego. Kiedy i w jaki sposób z nich korzystasz?

  Słownikiem nazywamy zbiór wyrazów ułożonych i opracowanych według pewnej zasady, najczęściej alfabetycznie. Hasła są najczęściej objaśnione pod względem znaczeniowym i ilustrowane przykładami użycia.

  Wyróżniamy takie rodzaje słowników jak:

  języka polskiego - jest słownikiem współczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /3 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapożyczenia językowe

  Leksykon języka polskiego składa się ze słownictwa rodzimego i zapożyczonego. Zapożyczenia wyrazowe pojawiają się w polszczyźnie od początku jej rozwoju. Są świadectwem naszych kontaktów kulturowych, politycznych i gospodarczych z innymi narodami.

  Istnieje pięć rodzajów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /6 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zróżnicowanie stylistyczne współczesnej polszczyzny

  Styl - zespół środków językowych, wybieranych przez autora tekstu ze względu na ich przydatność do realizacji wypowiedzi.

  Według Doroszewskiego styl ma kilka znaczeń:

  w mowie i piśmiennictwie jest to indywidualny sposób ekspresji, wyrażania swoich uczuć,

  w sztuce i malarstwie - zespół...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /3 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki frazeologiczne i kryteria ich podziału

  Według Stanisława Skorupki

  Frazeologia - dział gramatyki określający strukturę składniową połączeń wyrazów. Ale przede wszystkim stara się określić stopień łączliwości tych wyrazów. Jednym słowem frazeologia zajmuje się badaniem stałych lub zbliżonych do stabilizacji związków wyrazowych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /4 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje języka

  Wyróżniamy następujące funkcje języka:

  komunikatywna

  poznawcza

  prezentacyjna

  ekspresywna

  impresywna

  reprezentatywna

  poetycka

  Język daje przede wszystkim możliwość porozumiewania się. Możemy porozumieć się za pomocą innych środków (gesty, mimika, dym z ogniska...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /3 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie systemy wersyfikacyjne, omów podaj przykłady

  Wyróżniamy następujące systemy wersyfikacyjne:

  średniowieczny wiersz zdaniowy

  renesansowy wiersz sylabiczny

  romantyczny wiersz sylabotoniczny i odmiana sylabotonizmu - heksametr polski - "Opowieść Wajdeloty"

  modernistyczny wiersz toniczny

  współczesny wiersz wolny

  W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /6 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola tytułu literackiego na wybranych przykładach

  Tytuł (wg "Słownika terminów literackich") to nazwa nadana dziełu przez jego autora, stanowiąca integralną część tekstu dzieła i będąca pierwszym wyodrębnionym w nim odcinkiem. Jest jednym z podstawowych czynników umożliwiających identyfikację dzieła. Jego forma pozostaje w wielorakich związkach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /4 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Esej, felieton, artykuł - omów na przykładzie wybraną formę.

  Artykuł

  publikacja prasowa wyrażająca stanowisko autora lub redakcji wobec istotnych problemów oraz zjawisk społecznych, która posługując się różnorodnymi metodami oddziaływania intelektualnego i emocjonalnego zmierza do kształtowania opinii czytelnika według swoich poglądów.

  artykuł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twoja znajomość teatrów warszawskich, repertuar, aktorzy, reżyserzy

  Pierwsze widowiska obrzędowo-religijne ze śpiewami, muzyką i tańcami powstały około 3000 r. p.n.e. Pierwszym aktorem był Ateńczyk Tespis około roku 550 p.n.e. Pierwszym stałym teatrem był teatr wybudowany w Grecji w Atenach w V wieku, a następnie teatr w Rzymie wybudowany przez Pompejusza.

  Teatr to...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /5 534

  praca w formacie txt

Do góry