Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Dżuma Streszczenie

  Rambert ma nową szansę opuszczenia miasta. Zamieszkuje w domu Marcela i Louisa, by w każdej chwili móc wyjść. Dużo roz­mawia z ich matką, starą Hiszpanką. Kiedy już ma pewność, że będzie mógł wyjść z Oranu, nagle zmienia zdanie. Postanawia zostać, by...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /20 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie i twórczość Alberta Camusa

  Początkowo uznawany za twórcę literatury egzystencjalnej, później Camus uzyskał opinię prozaika opisującego współczesną rzeczywis­tość w sposób uniwersalny, ujawniającego obecność zła w świecie, którego utwory – powieści, dramaty, eseje – są przepojone wiarą w człowieka. Szansa...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /6 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. Dziadów

  W Dziadach zawarł autor charakterystykę społeczeństwa polskiego przedstawioną w scenach zbiorowych, grupujących postaci z różnych środowisk, o odmiennym podejściu do aktualnej sytuacji narodu.

  Scena VII pokazuje salon warszawski (jak podają historyczno-literackie źródła, chodzi o salon Krasińskiego...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /4 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIADY – cz. III

   

  Zdarzenia przedstawione w dramacie rozgrywają się w Wilnie, na wsi pod Lwowem i w Warszawie w I połowie XX wieku. Tekst utworu poprzedza dedykacja-epitafium: Świętej pamięci Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi, Feliksowi Kółakowskiemu spółuczniom, spółwięźniom, spółwygnańcom za...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /17 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIADY – cz. II i IV

  Okoliczności powstania Dziadów

   

  Dziady to tytuł cyklu dramatycznego, na który składają się części zwane Dziadami kowieńsko-wileńskimi (II i IV) oraz drezdeńskimi (III). Określenia te wskazują miejsce powstania poszczególnych tekstbw.

  II i IV część powstały w Kownie i Wilnie w latach 1820-1823...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /54 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIRYCY STAROŻYTNEJ HELLADY - DOROBEK LITERACKI SYMONIDESA

  W wierszach przedstawia filozofię uczącą przyjmowania życia takim jakim jest. Odradza nadmierną toskę o przyszłość, której nikt nie zna. Każdy dzień może przynieść zmiany na lepsze lub gorsze, zniweczyć wszelkie osiągnięcia i zamierzenia.

  Znany jest jako piewca władców, uroczystości...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /historyk Dodano /11.03.2011 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - WALORY FORMY I STYLU „ILIADY”

  Narrator nie narzuca się słuchaczom. Na początku autor prosi muzy o natchnienie i zapowiada treść utworu. Paralelizm akcji (dwa ciągi wydarzeń, równocześnie z ludźmi działali bogowie). O przebiegu akcji w dwóch płaszczyznach decydowało przeznaczenie, nad czym czuwało fatum, bóstwo losu, któremu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /historyk Dodano /10.03.2011 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁOPI Władysław Stanisław Reymont (1867-1925)

  Jesień

  Powieść rozpoczyna się pozdrowieniem księdza przez Agatę, krewniaczkę Kłębów, udającą się na żebry. Oto bowiem zbliża się czas, w którym może być ciężarem dla całej rodziny. W „świecie” wyżywi się i być może coś użebrze. Z czterech pierwszych rozdziałów tworzących ciąg spójnych...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /10.03.2011 Znaków /34 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kuba charakterystyka

   

  Kuba pojawia się tylko w pierwszym tomie. To postać o wyraźnie zarysowanej sylwetce. Reprezentuje przekonanie o „duszy anielskiej” polskiego ludu.

  To powstaniec z 1863 roku, którego gront stryje wzieni, posiadający dumę rodową. Czuje się gospodarskim synem. Swój los parobka przyjmuje z chrześcijańską...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Amelia Dodano /10.03.2011 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jagna charakterystyka

  To wiejska piękność: ... a piękna, biała na gębie, a urodna kiej jałowica.

  Była jedyną córką starej wdowy Paczesiowej i siostrą Jędrzycha i Szymka. Matka krótką ręką trzymała synów, zaś Jagna była jej oczkiem w głowie. Zupełnie nie dorosła do małżeństwa. Żoną Boryny została z woli matki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Amelia Dodano /10.03.2011 Znaków /2 917

  praca w formacie txt

Do góry